top of page
Collega's die samenwerken

VORMINGSFONDS
 Focus op talent

Wat?

Via het Vormingsfonds Focus op talent is het mogelijk een opleiding op maat te organiseren binnen je eigen organisatie. 

De vorming wordt bij jullie in-house aangeboden en is voor alle medewerkers binnen het lokaal bestuur (beperkt zich niet tot de diensten thuiszorg, kinderopvang of ouderenzorg).

In 2023 en 2024 heeft elk bestuur recht op 2 of 4 vormingen uit het vormingsfonds ‘Focus op talent’ aan het voordeeltarief van €1000.

 

De vormingen kosten in werkelijkheid meer dan €1000, maar dankzij de financiële tussenkomst van de Vlaamse Overheid worden alle kosten boven €1000 gedragen door het vormingsfonds.

Wanneer?

Voor deze zesde editie van het Vormingsfonds is gekozen voor een tweejarig aanbod, 2023 en 2024.

Boeken kan vanaf februari 2023 tot 30 juni 2024 en een vorming inplannen kan tot 31 december 2024.

Hoe ga je te werk?

1. Gebruik eventueel de extra filters om gericht te zoeken  

2. De lijst onderaan past zich automatisch aan 

3. Gebruik de reset knop om opnieuw te beginnen

1

arrow&v

2

arrow&v
arrow&v
arrow&v

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Aan de slag richting een goed onthaalbeleid

Als lokaal bestuur besteed je tijd aan middelen aan het vinden van de juiste profielen.

Nadat je deze gevonden en aangeworven hebt, is het echter belangrijk om ook voldoende aandacht te besteden aan het verwelkomen en inwerken van deze nieuwe collega.

In deze vorming willen wij jou als lokaal bestuur een kader en instrumenten aanreiken om het onthaalbeleid binnen jouw organisatie vorm te geven en jouw collega een warm welkom te bieden.

DOELGROEP

Leidinggevenden;Medewerkers

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

2 dagdelen van 3,5 uur

BEGELEIDING

Mentor vzw

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Aanwerving van uitvoerende medewerkers: hoe achterhaal ik hun kwaliteiten in mijn selectieproces?

Is potentieel, ervaring en attitude voor u belangrijker dan een specifiek diploma of (beroeps)opleiding?
Krijgt u soms verrassend vreemde antwoorden op uw selectievragen?
Heeft u het gevoel dat uw sollicitant u naar de mond praat en het achterste van zijn tong niet laat zien?

Aan de hand van praktische tips, praktijkvoorbeelden en interactieve oefeningen leren we efficiënt selectiegesprekken voeren met arbeiders en andere kortgeschoolden.

Na deze workshop beschikt u over een houvast om op een efficiënte manier sollicitatiegesprekken en praktische selectieproeven af te nemen en uw beslissing te funderen.

DOELGROEP

Leidinggevenden;Medewerkers

REGIO

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

DUURTIJD

2 dagdelen van 4 uur

BEGELEIDING

Mentor vzw

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Actief op de agenda! Hoe maak ik mijn vergadermomenten actiever en efficiënter?

In dit hybride vormingstraject (combinatie online en inhouse vorming) komen 6 thema’s aan bod in een speels jasje: kennismaking, energizers, brainstormtechnieken, discussiëren, feedback geven aan elkaar, evaluatietechnieken.
Het aanbod aan online, analoge en fysieke methodieken is onmiddellijk bruikbaar en de gebruikte materialen zijn zaken die je thuis vindt, zelf aan te maken of terug te vinden in een gratis downloadbare handleiding.

DOELGROEP

Leidinggevenden;Medewerkers

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

4 dagdelen van 3 uur

BEGELEIDING

De Aanstokerij vzw

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Back on track -

Covid 19 verplichtte ons soms om anders te gaan samenwerken. De aanleiding was niet OK, maar de andere manier van werken zette ons wel aan tot nadenken. We kregen andere teams, sprongen voor elkaar in, iedereen trok mee aan de kar … Met andere woorden: we waren een écht (en soms klein) team. Voor sommigen was deze manier van samenwerken fijner. Daarom willen we aan de slag gaan om hiervan het “nieuwe normaal” te maken. Voor anderen is het lastig om elkaar terug te vinden als teamgenoten. Daarom gaan we terug op zoek naar een gezonde samenwerking op de werkvloer met het hele team.

DOELGROEP

Leidinggevenden;Medewerkers

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

8 dagdelen van 3 uur

BEGELEIDING

oMvormiNg

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Basisopleiding voor leidinggevenden

Met deze basisopleiding willen de verschillende (nieuwe) leidinggevenden sterker maken in het begeleiden van hun team door zowel hun eigen leiderschapsstijlen te verkennen, als het gedrag van hun teamleden beter te kunnen inschatten en hier zowel hun leiderschapsstijl als hun communicatie op af te stemmen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de leidinggevenden elkaar beter leren kennen en zich gesteund voelen door elkaar.

DOELGROEP

Leidinggevenden

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

9 dagdelen van 3 uur + individuele opdracht

BEGELEIDING

oMvormiNg VOF

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Basisvaardigheden voor de smartphone en laptop

Niet iedereen is (even) handig met een smartphone of laptop, toch is het gebruik ervan meer en meer een noodzaak, maar dan moet je natuurlijk wel weten hoe eraan te beginnen. Deze vorming helpt jou daarbij.
We leren je de basis over het gebruik van apps op je smartphone of basisvaardigheden in het gebruik van je laptop. Het is een laagdrempelige manier waar er voldoende tijd en aandacht is voor iedereen.

DOELGROEP

Medewerkers

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

1 dagdeel van minimum 3u

BEGELEIDING

VZW Divers

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Bemiddelingsgericht werken bij burenconflicten

Conflicten worden opgemerkt door buurttoezichters, door wijkagenten, … Het is belangrijk dat zij burgers kunnen aanspreken op een de-escalerende manier. En misschien kunnen toeleiden naar bemiddeling.

DOELGROEP

Leidinggevenden;Medewerkers

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

4 dagdelen van 3 uur

BEGELEIDING

Escala (Skilliant bv)

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Beroepsgeheim en discretie in de praktijk

Het is heel belangrijk dat je medewerkers bewust leren omgaan met de informatie die ze horen, zien en/of krijgen.

Het hanteren van het beroepsgeheim en het discreet omgaan met informatie zorgt ervoor dat:
De medewerkers zich houden aan de wet en aan de afspraken binnen de organisatie.
Ze zichzelf en de organisatie wettelijk beschermen.
Ze voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt van de vertrouwelijke informatie.
Ze geen schade berokkenen aan de klant, cliënt, ...
Ze de vertrouwensrelatie in stand houden.

In de vorming ´beroepsgeheim en discretie` leert de medewerker discreet omgaan met informatie. Hij/zij verwerft inzicht in de eigen attitudes en in de manier waarop hij/zij omgaat met vertrouwelijke informatie.

DOELGROEP

Medewerkers

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

1 dagdeel van 3,5 uur

BEGELEIDING

vzw IN-Z

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Blijf niet sjieken op je stress

Dankzij deze workshop krijgen deelnemers concrete handvatten om aan stress preventie te doen en hun veerkracht op peil te houden. Ze ervaren het effect van stress en ontdekken spelenderwijs 3 acute stress interventies. Ze gaan aan de slag met bouwblokken om hun veerkracht intact te houden. Als afronding maken ze een persoonlijk actieplan op.

DOELGROEP

Leidinggevenden;Medewerkers

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

2 dagdelen van 3u

BEGELEIDING

TWEG

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Blijven staan in conflict

Waar mensen samen komen, is er grote kans dat er spanningen ontstaan. We weten meestal goed hoe we soepel met elkaar kunnen omgaan.

En toch kan het soms best spannend zijn. Wat ervaar jij als iemand jou steeds maar niet lijkt te horen?

DOELGROEP

Leidinggevenden;Medewerkers

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

2 dagen – 4 dagdelen

BEGELEIDING

Kwadraet - Stichting Lodewijk De Raet

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Bouwen aan een sterk team.

In een team heeft iedere collega een eigen stijl, achtergrond en waarden,... Samenwerken blijkt niet altijd eenvoudig. Deze training is gericht op een effectievere samenwerking en communicatie binnen het team.

DOELGROEP

Leidinggevenden;Medewerkers

REGIO

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

DUURTIJD

2 dagdelen van 3uur

BEGELEIDING

ViaVé

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

Digitaal

Breinvriendelijk leven en werken - aandachtsmanagement is het nieuwe timemanagement

Waarom "klassieke" principes uit timemanagement niet voldoende meer zijn om om te gaan met de aard, de hoeveelheid, de snelheid, de organisatie van het werk. Waarom het steeds moeilijker wordt om onze focus te bewaken maar ook om mentaal “los te laten”. Waarom het zoeken van een optimale “work-life” balance moeilijker geworden is. Breinvriendelijker leven en werken waarin aandacht-en energiemanagement centraal staan is een belangrijke sleutel om mentale overbelasting te voorkomen, om een betere werk-privé integratie te krijgen, om beter te kunnen "loslaten".

DOELGROEP

Leidinggevenden;Medewerkers

REGIO

Online

DUURTIJD

1 dagdeel van 1 uur

BEGELEIDING

Fenrir consult

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Constructief omgaan met roddelen

Tijdens deze vorming onderzoeken we de betekenis van roddelen.
Wat maakt dat we onze mening niet rechtstreeks
kunnen/durven zeggen? Hoe komt het dat we in een roddel-circuit terechtkomen? Hoe kunnen we bij roddelen met empathie luisteren (verstaan wat de onderliggende
nood kan zijn) i.p.v. met sympathie (meegaan in oordelen over de ander)? Hoe vertalen we roddels van onszelf en anderen naar hun ‘ware’ betekenis, namelijk gevoelens en behoeften? En hoe gaan we van daar naar constructieve feedback?

DOELGROEP

Leidinggevenden;Medewerkers

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

1 dagdeel van 3,5 uur

BEGELEIDING

vzw IN-Z

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

Digitaal

DIY online leren en uitwisselen

Deze opleiding laat de deelnemer toe op een eenvoudige manier – zonder complexe of dure platformen - aan de slag te gaan met online leren en uitwisseling:  

Het gaat dan over het opfrissen (= meer verbindend maken) van de uitwisseling onder collega’s tijdens online teamvergaderingen, het opzetten van online intervisie, het online organiseren van kennisoverdracht, het boeiend opzetten van online presentaties,…  
Deze opleiding laat de deelnemer toe op een eenvoudige manier – zonder complexe of dure platformen - aan de slag te gaan met online leren en uitwisseling:  

Het gaat dan over het opfrissen (= meer verbindend maken) van de uitwisseling onder collega’s tijdens online teamvergaderingen, het opzetten van online intervisie, het online organiseren van kennisoverdracht, het boeiend opzetten van online presentaties,…  

DOELGROEP

Leidinggevenden;Medewerkers

REGIO

Online

DUURTIJD

2 dagdelen van 3 uur

BEGELEIDING

Mentor vzw

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Dansen in een wereld van verschil - Bemiddelen voor leidinggevenden

In een conflict tussen twee medewerkers of collega’s staan is best wel spannend en ook soms heftig. We zien vaak vanuit ons eigen perspectief wat helpend kan zijn, wat zou kunnen werken en wat niet. We projecteren onze eigen waarheid op de situatie van de ander. En we willen vooral dat het conflict snel opgelost wordt.
Door betrokken en neutraal aanwezig te kunnen zijn bij wat voor de betrokken partijen belangrijk is, lossen we niet op, maar geven we ruimte en vertrouwen om tot inzicht en oplossingen te komen. Door te spiegelen wat er is. Door een vuurtoren te zijn die licht werpt op de mogelijke pistes, niet door het stuur van het schip over te nemen.

In deze opleiding krijg je een eerste aanzet om deze neutraal betrokken grondhouding te kunnen aannemen door oa. inzicht te verwerven in jouw eigen behoeften en patronen.

DOELGROEP

Leidinggevenden

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

2 dagdelen van 3,5 uren ( 2 * 3,5 uren)

BEGELEIDING

TalentIndex

bottom of page