top of page
Jonge handen houden oude handen vast

VORMINGSFONDS
 THUISZORG

Wat?

Met een deel van het uit het VIA4-akkoord beschikbaar budget voor Vorming, Training en Opleiding is een Vormingsfonds Kinderopvang, Thuiszorg en Ouderenzorg opgericht.

Diensten gezinszorg en poetsdiensten, georganiseerd door een lokaal bestuur krijgen sinds 2015 via dit Vormingsfonds een aantal gratis bijscholingen. 

Hoe?

Deze bijscholingen worden ter plaatse georganiseerd. Het recht op deze gratis bijscholingen is berekend op het totaal aantal medewerkers dat is tewerkgesteld in de thuiszorg.

Het volledige stappenplan
 om een vorming te boeken en de modelovereenkomst vind je bij downloads.
 

Wanneer?

Voor deze zesde editie van het Vormingsfonds is gekozen voor een tweejarig aanbod, 2023 en 2024.

Boeken kan vanaf februari 2023 tot 30 juni 2024 en een vorming inplannen kan tot 31 december 2024.

Hoe ga je te werk?

1. Kies als eerste het thema dat je wilt ontdekken

2. Gebruik eventueel de extra filters  

3. De lijst onderaan past zich automatisch aan 

4. Gebruik de reset knop om opnieuw te beginnen

1

arrow&v

2

arrow&v
arrow&v
arrow&v

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

'Zoeken naar de juiste golflengte' - training in het omgaan met personen met dementie

Omgaan met personen met dementie

Deze training is gericht op het ontwikkelen van een adequate omgang met de persoon met dementie in de verschillende fasen van het dementieproces. De deelnemer leert zich met een zekere vanzelfsprekendheid zowel verbaal als non-verbaal af te stemmen op de persoon met dementie en leert geëigende omgangsvormen in de vier fasen van het dementieproces.

DOELGROEP

Verzorgende;Poetshulpen

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

6 dagdelen van 3 uur

BEGELEIDING

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Aangepaste voeding nodig

Koken met specifieke aandacht voor dieetmaaltijden en smaakbeleving

In deze vorming maken de deelnemers aan de hand van de voedingsdriehoek kennis met de basisregels van gezonde voeding. Vanuit het gezond voedingspatroon worden een aantal veel voorkomende diëten besproken en vergeleken met een gewoon gezond voedingspatroon. In de kooksessie wordt deze theoretische kennis van dieetleer omgezet in de praktijk. Er worden verschillende gerechten bereid met de nodige aanpassingen in functie van een te volgen dieet

DOELGROEP

Verzorgende

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

2 dagdelen van 3 uren

BEGELEIDING

Vormingscentrum Hivset

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Allemaal beestjes...: Alcohol en medicatiemisbruik in de thuiszorg

Omgaan met verslavingsproblematieken

Een pintje te veel of chronisch dronkenschap? Een cocktail aan pilletjes voor het ontbijt? Het zijn vaak zeer verontrustende taferelen waar de zorgverlener in de thuiszorg mee te maken krijgt. Wanneer is te veel, trop? Hoe pak je deze problematiek aan? Wat doe je bij acute problemen en agressie? Op al deze vragen en nog veel meer worden duidelijke antwoorden gegeven.

DOELGROEP

Verzorgende;Poetshulpen

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

2 dagdelen van 3,5 uren ( 2 * 3,5 uren)

BEGELEIDING

Mentorcrafts

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

Digitaal

Allemaal beestjes...: Alcohol en medicatiemisbruik in de thuiszorg

Omgaan met verslavingsproblematieken

Een pintje te veel of chronisch dronkenschap? Een cocktail aan pilletjes voor het ontbijt? Het zijn vaak zeer verontrustende taferelen waar de zorgverlener in de thuiszorg mee te maken krijgt. Wanneer is te veel, trop? Hoe pak je deze problematiek aan? Wat doe je bij acute problemen en agressie? Op al deze vragen en nog veel meer worden duidelijke antwoorden gegeven.

DOELGROEP

Verzorgende;Poetshulpen

REGIO

Online

DUURTIJD

1 dagdeel 3 uren (1 * 3 uren)

BEGELEIDING

Mentorcrafts

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Als de dood nadert: gerust communiceren in palliatieve situaties

Omgaan met palliatieve situaties, afscheid nemen van een cliënt

Confrontatie met de dood is niet altijd makkelijk. We hebben schrik iets verkeerd te zeggen tegen de stervende zorgvrager of diens familie. In deze vorming krijgen we zicht op onze eigen houding ten opzichte van de dood. Van daaruit leren we omgaan met onze eigen communicatiepatronen. We leren op doorvoelde manier omgaan met intense emoties en met stilte. We versterken onze competentie tot aanwezig zijn, zodat we met een gerust hart bij een palliatieve zorgvrager binnenkomen.

DOELGROEP

Verzorgende

REGIO

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

basisversie: 2 dagdelen van 3 uur verdiepende versie: 4 dagdelen van 3 uur

BEGELEIDING

PRIK PRIK

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Assertief feedback geven en ontvangen

Jobtevredenheid

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een goede teamwerking is een open communicatie tussen de teamleden onderling. En bij open communiceren hoort uiteraard ook feedback geven en ontvangen. Teamleden moeten op een open en eerlijke manier kunnen spreken over elkaars talenten en valkuilen. Door feedback te gaan bekijken als een kans om iets te leren over zichzelf, de ander of de relatie, ontstaat er een open houding ten opzichte van feedback.

DOELGROEP

Verzorgende;Poetshulpen

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

2 dagdelen van 3 uur

BEGELEIDING

Noare

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Battery check! Burn-out voorkomen door inzicht te krijgen in je energieniveau

Voorkomen van burn-out

De burn-out cijfers blijven maar stijgen, en zorgen voor een grote kost voor organisaties en onze maatschappij. Maar ook voor de betrokkenen zelf zijn de gevolgen van een burn-out behoorlijk ingrijpend, vaak verliezen zij hun zelfbeeld en eigenwaarde. Beter voorkomen dan genezen dus! Deze praktische vormingsreeks geeft medewerkers de nodige handvaten om gelukkig en gezond aan het werk te blijven.

DOELGROEP

Verzorgende;Poetshulpen

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

2 dagdelen van 7 uur

BEGELEIDING

Vuurvlieg

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Belevingsgericht contact en humor bij personen met dementie

Omgaan met personen met dementie

Bij mensen met dementie is onze lichaamstaal dé sleutel tot een belevingsgericht contact. Zij voelen soms hun lichaam niet meer of zijn net heel gevoelig op bepaalde lichaamsdelen. Hoe en waar raken we hen best respectvol aan? Hoe kunnen we beter afstemmen en toenaderen? Welke invloed heeft onze stem? Hoe kunnen we meer zorg toedienen vanuit de beweging en minder vanuit de gedachte? Humor brengt ons dichter bij elkaar waardoor communiceren belangrijker wordt.

DOELGROEP

Verzorgende

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

1 dagdeel van 6 uur

BEGELEIDING

Harakoa

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

Digitaal

Beroepsgeheim en discretie in de praktijk

Beroepsgeheim

Medewerkers in de thuiszorg zijn vaak kind aan huis bij hun klanten. Ze horen en zien zaken in de privésfeer van de klant. Wat doen ze met die informatie? In de vorming maken we kennis met belangrijke aspecten van beroepsgeheim in de thuiszorg, leren we hoe informatie door te geven en om te gaan met vertrouwelijke informatie in uiteenlopende situaties.

DOELGROEP

Verzorgende;Poetshulpen

REGIO

Online

DUURTIJD

2 dagdelen van 2 uur

BEGELEIDING

vzw IN-Z

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Beroepsgeheim: Wat ? Wanneer (niet)? Hoe mee omgaan?

Beroepsgeheim

In deze vorming wordt gefocust op de aspecten die belangrijk zijn in een beroepsrelatie in het algemeen en op het beroepsgeheim in het bijzonder. We staan stil bij de inhoud van het beroepsgeheim:wat? tegenover wie? wanneer is uitwisseling van gegevens mogelijk? Spreekrecht? Ook het bewaren van eigen privacy komt aan bod. Naast inzichten wordt geoefend hoe je daar in het dagelijks leven met cliënten mee omgaat.

DOELGROEP

Verzorgende;Poetshulpen

REGIO

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

DUURTIJD

1 dagdeel van 3 u

BEGELEIDING

In-tense, opleiding en coaching

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

Digitaal

Betrokken zijn bij een kankerpatiënt, maar toch zorg dragen voor jezelf

Ziektebeleving

Wie met kankerpatiënten werkt, kan geraakt worden door hun pijn en verdriet. Het grijpt je persoonlijk aan en roept gevoelens bij je op. Daarom is het zo belangrijk om goed voor jezelf te blijven zorgen. Maar hoe doe je dat en hoe trek je grenzen? En wanneer is het tijd om extra ondersteuning te zoeken?

DOELGROEP

Verzorgende;Poetshulpen

REGIO

Online

DUURTIJD

1 dagdeel van 1 uur (eventueel aangevuld met intervisie/terugkomdag: 1 dagdeel van 3 uur)

BEGELEIDING

Cédric Hèle instituut vzw

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Betrokken zijn bij een kankerpatiënt, maar toch zorg dragen voor jezelf

Ziektebeleving

Wie met kankerpatiënten werkt, kan geraakt worden door hun pijn en verdriet. Het grijpt je persoonlijk aan en roept gevoelens bij je op. Daarom is het zo belangrijk om goed voor jezelf te blijven zorgen. Maar hoe doe je dat en hoe trek je grenzen? En wanneer is het tijd om extra ondersteuning te zoeken?

DOELGROEP

Verzorgende;Poetshulpen

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

1 dagdeel van 3 of 4 uur

BEGELEIDING

Cédric Hèle instituut vzw

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Burn-out een stap voor

Voorkomen van burn-out

Dankzij deze workshop krijgen deelnemers concrete handvatten om aan stress preventie te doen en hun veerkracht op peil te houden. Ze ervaren het effect van stress en ontdekken spelenderwijs 3 acute stress interventies. Ze gaan aan de slag met bouwblokken om hun veerkracht intact te houden. Als afronding maken ze een persoonlijk actieplan op.

DOELGROEP

Verzorgende;Poetshulpen

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

2 dagdelen van 3u

BEGELEIDING

TWEG

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Burn-out, beter voorkomen dan genezen

Voorkomen van burn-out

Emotioneel, fysiek en mentaal uitgeput, zo herken je een burn-out. Zowel de symptomen als de oorzaken kunnen echter zeer divers en individueel verschillend zijn. Dit is het probleem van de eeuw. In deze opleiding geven we je de tools om te voorkomen dat dit jou overkomt of hoe ermee om te gaan.

DOELGROEP

Verzorgende;Poetshulpen

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

1 dagdeel van 4 uur

BEGELEIDING

Axxitude

Thema Conflicthantering

Vormingsfonds Kinderopvang

Fluitje van een cent

In-house

Constructief samenwerken met verschillende partners

Succesvol samenwerken

Het liefst willen we met iedereen prettig en ontspannen samenwerken. Tegelijkertijd willen we dat de dingen gaan zoals wij in het in ons hoofd hebben. ‘Want het is toch logisch dat het zo gebeurt?’

In een functie met veel contact hebt met bijvoorbeeld familie, mantelzorgers of andere hulpverleners merk je ongetwijfeld elke dag weer dat iedereen anders in elkaar zit, anders denkt, werkt en communiceert. Jouw manier van werken en jouw belangen zijn niet dezelfde als die van anderen. Ik hoor je nu zuchten: “Was het maar wel zo, het zou het leven een stuk eenvoudiger maken.” ?
Anders is niet beter of slechter, het is gewoon anders. Je collega is een introvert, jij een extravert, je leidinggevende bedenkt continu nieuwe ideeën, andere hulpverleners houden liever alles bij het oude...
Wat lastig is aan samenwerken met verschillende karakters is dat het een bron van spanningen, miscommunicatie en misverstanden kan worden. Dit gaat ten koste van de samenwerking en van het gewenste resultaat. Als je echter bereid bent om rekening te houden in je communicatie met al die verschillende persoonlijkheden, communicatiestijlen, interesses en manier van werken, dan kan het samenwerken met verschillende karakters wel degelijk ontspannen en effectief kan worden.

DOELGROEP

Verzorgende;Poetshulpen

REGIO

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

DUURTIJD

2 dagdelen van telkens 3 uur

BEGELEIDING

Ilse Wevers

bottom of page