top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Werk maken van taal(beleid) -traject

Thema

Inzetten op taalontwikkeling

Prijs

2

credit(s)

Doelgroep

Groepsopvang;Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

oMvormiNg

0476318101

Praktisch

Duurtijd vorming

3 dagdelen van 3 uur + werken met leerplatform + 4 u overleg met de verantwoordelijke

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

VF_KO_247

De opleiding in het kort

Taalstimulering is extra belangrijk voor zowel de socio-emotionele als de cognitieve ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 6 jaar. Als je daarnaast een kleuterlabel hebt aangevraagd, is het de bedoeling om een uitgewerkt taalbeleid te hebben.
In dit traject maken we samen met het team werk van taal. We staan stil bij diverse thema’s die te maken hebben met taalontwikkeling en taalstimulering. Dit kan leiden tot een verhoogde aandacht voor taal in de opvang of tot een gedragen taalbeleid dat direct gelinkt is aan de praktijk van de voor- of buitenschoolse opvang.

Inhoud en aanpak

Het gaat hier om een vorm van blended learning. In eerste instantie bieden we de verschillende thema’s aan op ons leerplatform. Elk thema bestaat dan uit een theoretisch kader (PPT-filmpje) en doe- en denkopdrachten, waarmee de kinderbegeleiders zelfstandig (of met ondersteuning van de verantwoordelijke), maar vooral in de eigen praktijk aan de slag kunnen gaan. 

Daarna wordt er 3 maal een groepsbijeenkomst georganiseerd van 3 uur waarin we gaan uitwisselen, verdiepen, keuzes maken om zo de taalaanpak of het taalbeleid van de opvang vorm te geven. Wij zorgen er mee voor dat de resultaten hiervan worden omgezet in een uitgeschreven visie, doelstellingen en acties.


Vóór de start van elk traject doen we een (online) intakegesprek met de verantwoordelijke en/of de pedagogisch coach om de huidige stand van zaken vast te leggen, om “kennis te maken” met het team op vlak van veranderingsvermogen -en bereidheid en om de nodige (technische) afspraken rond het gebruik van het leerplatform. Dit leerplatform blijft gedurende de volledige looptijd van het traject beschikbaar.


Thema 1: Taalontwikkeling

•  Het belang van taal voor de ontwikkeling

•  De verschillende fasen in de taalontwikkeling

•  Taalontwikkeling bij meertalige kinderen


Thema 2: Taalstimulering

•  Visie op taalstimulering

•  Taalstimulerende activiteiten


Thema 3: En wat met de ouders, personeel, de omgeving?

•  Iedereen betrekken

•  Omgaan met diversiteit

•  Communicatie met anderstalige ouders


Thema 4: Visie op taal

•  Belang van een taalbeleid

•  Onze visie op taal

•  Actieplan opmaken

Trainer(s)

Marjan Huybrechts

Nadine Ceulemans

Lieve Sweere

bottom of page