top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Vrede begint op de commode', over echte aandachtige verzorging

Thema

Inzetten op een respectvolle houding

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Opvang baby's en peuters;Groepsopvang;Gezinsopvang

Vormingsinstelling

EigenWijs

0491324742

Praktisch

Duurtijd vorming

3 dagdelen van 3,5 uur

Regio

Online

Randvoorwaarden

Aantal deelnemers

Min.

12

Max.

15

VF_KO_048

De opleiding in het kort

Jonge kinderen worden in het dagelijks leven regelmatig aangeraakt, met name tijdens de verzorgingsmomenten, je tilt het kind, je geeft het kind een schone luier, je wast het kind, je geeft het kind zijn eten, je legt het kind in bed etc.
Kortom, een groot deel van zijn dag bestaat uit verzorgingsmomenten.
Ben jij je als begeleider van jonge kinderen je bewust hoe je een kind aanraakt?
Heb jij er ooit bij stil gestaan dat jouw handen zo groot zijn als de rug van een jonge baby?
En hoe zou het voelen als jij verzorgt zou worden door handen die zo groot zijn als je rug?!

Inhoud en aanpak

Een vorming waarin de deelnemers meer kennis krijgen over het belang van echte aandachtige en respectvolle verzorgingsmomenten en welk effect dit heeft op het kind en de sfeer in de groep. De focus ligt op het krachtige kindbeeld met als grondslag de pedagogiek van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler, ook wel de Loczy-methode genoemd. 


We duiken dieper in op  één van de basisuitgangspunten vanuit het Pikler® gedachtegoed de aandachtige respectvolle verzorging.

Tijdens deze bijscholing zal de focus liggen op  het pedagogische aspect van de verzorging van jonge kinderen in de groep. En hoe juist deze verzorgingsmomenten tot meer welbevinden en betrokkenheid van de kinderen zullen leiden. Aan de hand van drie belangrijke elementen krijgen de deelnemers meer inzicht in het pedagogische aspect van de verzorgingsmoment en krijgen zij tools in handen om direct uit te kunnen voeren in de praktijk.


Dagdeel één ligt de focus op -  Wacht, vertraag in je handelen en ga een samenwerking aan met het kind

Het betreft hier één van de basisuitgangspunten vanuit het Pikler gedachtegoed aandachtige respectvolle verzorging, de basis van een veilige hechting waar vanuit jonge kinderen zelfstandig kunnen spelen, vanuit de kijk op het sterke kind.

Respectvolle verzorging en echt aandachtig contact zijn de basis van een veilige emotionele hechtingsrelatie tussen de begeleider en het kind. Deze basis van een veilige hechting, geeft kinderen de mogelijkheden betrokken en  zelfstandig te kunnen spelen, de wereld te leren kennen. 


De deelnemers worden tijdens de eerste dag meegenomen in het belang van aandachtige respectvolle verzorging en hoe deze manier van handelen zorgt voor meer rust en minder conflicten in je groep. De eerste bijeenkomst staat in het teken van vertragen in je handelen. De deelnemers krijgen inzichten in het belang van wachten niet alleen wachten op het kind, maar ook het belang van de rust in jezelf en wachten tot jij zover bent. We spreken over het belang van de ademhaling en welke invloed deze heeft op kinderen.

De deelnemers krijgen tools in handen hoe je echt kunt samenwerken met het kind tijdens zijn verzorging en krijgen kennis over de verschuiving van deze samenwerking en de rol die jij hierin hebt al begeleider. 

 

Na deze dag zal er meer kennis zijn over het belang van aandachtige en respectvolle verzorging. De deelnemers zullen kennis en tools in handen hebben om te vertragen, te wachten en een samenwerking aan te gaan met de kinderen tijdens de verzorgingsmomenten. -met aandacht voor Dimensie 3 Emotionele ondersteuning , Dimensie 5 Omgeving- 


Dagdeel twee ligt de focus op - De handen, de handen van de volwassene en het belang van het technische aspect de choreografie 

Dr. Emmi Pikler is mede bekend om de wijze waarop zijn aandacht schenkt aan de handen van de volwassene als instrument van de begeleiders welke de basis vormen voor de baby/ peuter om de wereld te leren kennen. 

Deze tweede dag gaan we uitgebreid in op het gebruik van de handen tijdens de verzorging, hoe wil jij graag verzorgd worden, welke rol spelen de handen hierin? Hoe kunnen de deelnemers hun handen zo gebruiken dat deze het welbevinden van de kinderen vergroten en de kinderen een prettig ervaring geven tijdens de verzorgingsmomenten. Daarnaast gaan de deelnemers ook actief oefenen met babypoppen, waarbij men leert een kind vanuit respect en de basis te dragen en tillen.  

Na deze dag zal er meer kennis zijn over het belang van het gebruik van je handen, over de choreografie en het basisbevestigend dragen en tillen van jonge kinderen. Begeleiders hebben direct bruikbare tools in handen om te gebruiken op de werkvloer. -met aandacht voor Dimensie 3 Emotionele ondersteuning, Dimensie 6 Gezinnen en diversiteit–


Dagdeel drie ligt de focus op - Communicatie, praat met het kind

Een verzorgingssituatie is bij uitstek het moment van communicatie en taalontwikkeling met en voor kinderen.  De verzorgingsmomenten zijn vaak de enige 1 op 1 momenten met het kind tijdens de dag

Toch is communicatie tijdens de verzorgingsmomenten niet altijd vanzelfsprekend. Hoe jonger het kind hoe moeilijker volwassenen het vaak vinden te praten met het kind. Men is vaak wat ongemakkelijk, ten slotte zegt de baby toch niets terug. Of er wordt enkel tegen of over het kind gesproken.

Deze afsluitende dag zal volledig in het teken staan van communicatie met de kinderen tijdens de verzorgingssituatie. Waarom praat je, wat zeg je, wat is behulpzaam en wat juist niet. De deelnemers krijgen inzichten in het belang van communiceren met de kinderen en krijgen voorbeelden hoe je dit  aan kunt pakken in de praktijk. Deze dag ontleden de deelnemers een video waarin een baby verzorgt wordt en er veel communicatie mee gepaard gaat. 


Na deze dag zullen de begeleiders anders naar de verzorgingsmomenten kijken, waarbij het niet enkele gaat om het verschonen van een luier maar ook de kleine verzorgingsmomenten als het schoon vegen van een neusje. De begeleiders kennen het belang van communicatie tijdens de verzorgingsmomenten en krijgen kennis en tools in handen hiermee uit de voeten te kunnen en mee te brengen naar de eigen praktijk. – met aandacht voor Dimensie 3 Emotionele ondersteuning en  Dimensie 4 Educatieve ondersteuning - 


Werkvormen:

•  Tijdens deze vorming worden er verschillende werkvormen en methodieken gebruikt om de kennis over te brengen en tevens om direct actief mee aan de slag te gaan op de werkvloer. De opleidingsmomenten zullen zo afwisselend mogelijk worden opgebouwd, met voldoende ruimte voor eigen ervaringen, vragen en opmerkingen.

•  De deelnemers  zullen verschillende videobeelden observeren en analyseren. 

•  De deelnemers krijgend de kans om actief te oefenen met babypoppen. 

•  Gedurende de bijscholing zullen er verschillende zelf ervaringsoefeningen ingebouwd worden, om vanuit zelf ervaring beter in te kunnen leven wat een kind voelt en ervaart. 


De volgende werkvormen zullen aanbod komen tijdens de bijscholing: 

•  Power point

•  Inzichtvragen

•  Ervaringen delen

•  Foto´s

•  Filmmateriaal

•  Observeren

•  Observatievragen

•  Casus bespreking

•  Oefenen met poppen

•  Zelf ervaringsoefeningen 


Na de vorming:

Na de vorming hebben de deelnemers inzicht in en kennis over één van de belangrijkste praktische uitgangspunten van de Pikler® visie, aandachtige respectvolle verzorging. De deelnemers zullen anders kijken naar de verzorgingsmomenten en deze in kunnen zetten als krachtig middel voor meer welbevinden en betrokkenheid in de groep en het aangaan van een gehechtheidsrelatie met het kind. 


De deelnemers hebben tools in handen om te vertragen, te wachten en een samenwerking aan te gaan met de kinderen tijdens de verzorgingsmomenten. Deelnemers hebben kennis over het belang van het gebruik van je handen, over de choreografie en het basisbevestigend dragen en tillen van jonge kinderen en kunnen hier ook naar handelen. 


Deelnemers kennen het belang van communicatie tijdens de verzorgingsmomenten en hebben kennis en tools in handen om hiermee uit de voeten te kunnen in de eigen praktijk. De deelnemers hebben tools in handen om het geleerde in de praktijk te brengen op de eigen locatie en de informatie over te dragen aan de naaste collega’s en aan ouders. 


Deelnemers ontvangen de power point van de opleider, tevens ontvangen de deelnemers enkele inzichtelijke tabellen stappenplannen welke behulpzaam zijn om één en ander in de praktijk te brengen na de vorming en als naslagwerk om later op terug te vallen.  

De deelnemers hebben de mogelijkheid tijdens en tevens na de vorming de opleider vragen te stellen of ondersteuning te vragen, deelnemers ontvangen daartoe de nodige gegevens van de opleider.


Referentie van de bovenstaande digitale vorming:

“Wij hebben in oktober 2019 voor de eerste keer met het team een vorming gevolgd  van EigenWijs. Wat was dat vernieuwend  maar voelde toch zo juist.  Moniek ging met ons aan de slag in de groepen en gaf op een rustige en  boeiende manier uitleg over Pikler. De theorie werd doorspekt met zoveel voorbeelden.  Het feit dat Moniek heel veel ervaring heeft in  de kinderopvang was ook een groot pluspunt.  Heel veel vormingen worden gegeven door theoretisch geschoolde mensen met weinig zicht op de praktijk maar hier voelde je de verbondenheid met de praktijk.

Na deze eerste vorming  zijn wij Moniek blijven volgen.  Zo sprong Moniek op de kar in de eerste lockdown om Webinars aan te bieden.  Wat gretig werd gevolgd door ons en onze collega's van andere Speelbomen.  Ondertussen kunnen we binnen De Speelboom Oostende wel zeggen dat iedereen doordrongen is van de visie die Moniek uitdraagt.

Moniek is een enthousiaste spreker  met heel veel kennis rond de materie, Moniek is iemand dat wij binnen De Speelbomen ook zullen blijven volgen om verder vormingen van haar te krijgen .” 

S. De Buyser

verantwoordelijke

Kinderopvang De Speelboom

Trainer(s)

Moniek Neumann

bottom of page