top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Samenwerken met gezinnen

Thema

Organisatie: van visie naar praktijk

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Opvang baby's en peuters;Groepsopvang;Gezinsopvang;Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

VCOK vzw

09 232 47 36

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 3 uur

Regio

Online

Randvoorwaarden

Aantal deelnemers

Min.

10

Max.

20

VF_KO_197

De opleiding in het kort

Het spreekt voor zich dat een goede samenwerking met ouders belangrijk is voor het kind, de ouders en de opvang. Maar wat zijn nu de elementen van een goede ouderwerking in de kinderopvang? En hoe doe je dat precies? Waarop zet je al sterk in? Waar worstel je nog mee in de opvang? Welke dromen wil je realiseren? In deze online vorming maken we een programma op maat voor jouw opvang. We kunnen bijvoorbeeld inzoomen op dagelijkse gesprekken, de start van de opvang, moeilijke gesprekken, ouders nauwer betrekken bij activiteiten, … Je krijgt eerst een kleine zelfevaluatietool en dan kies je een online vorming die aansluit bij de vragen en uitdagingen van jouw opvang.

Inhoud en aanpak

Algemene doelstellingen voor deze vorming op maat:

- Deelnemers kunnen verwoorden waarom een goede relatie met ouders belangrijk is.

- Deelnemers kennen belangrijke uitgangspunten bij het vormgeven van ouderparticipatie.

- Deelnemers kennen de betekenis van het begrip ‘wederkerigheid’ en kunnen concrete voorbeelden geven van wat zij als kinderbegeleiders kunnen doen om dat waar te maken.

- Deelnemers weten wat het begrip ouderparticipatie betekent en kunnen er verschillende aspecten van benoemen (samen leven, samen doen, samen denken, samen beslissen, samen actie ondernemen in de wijk). 

- Deelnemers kunnen ouderbetrokkenheid op verschillende momenten in de opvang (intake, wennen, dagelijks heen-en-weer, speciale gelegenheden, …) bekijken vanuit het perspectief van ouders.

- Deelnemers hebben nieuwe inspiratie voor ouderparticipatie in de eigen werking en kunnen nieuwe acties bedenken. 

- Deelnemers kunnen hun eigen praktijk kritisch onder de loep nemen en actiepunten voor de toekomst formuleren.

Afhankelijk van het ene of andere programma komen bepaalde doelstellingen meer of minder aan bod. 


Deelnemers kunnen voor deze vorming kiezen uit enkele online programma’s. Ze kiezen een focus en daarbinnen werken we dan op maat van hun vragen. Vooraf vullen ze de zelfevaluatietool in (bij voorkeur met het voltallige team) en in een kort telefonisch overleg bepalen we het programma van de dag.  


Focus ‘Start van de opvang’

De start van de opvang is bijzonder bepalend voor de verdere samenwerking met ouders en het opbouwen van een wederzijdse vertrouwensband. Daarom bieden we deze focus aan: deelnemers zullen hier inzoomen op intake en wennen.


Focus ‘Vaardig communiceren met ouders’

De dagelijkse communicatie met ouders is de kern van je ouderwerking. Die basis van samenleven is belangrijk om ouders ook op andere manieren bij je werking te betrekken. Hier zoomen we in op de dagelijkse heen-en-weer momenten en vooral op de communicatieve vaardigheden van de kinderbegeleiders. Ook moeilijke gesprekssituaties komen daarbij uitvoerig aan bod. Hoe je die aanpakt is immers een cruciaal element in je relatie met ouders.


Focus ‘Ouderparticipatie vormgeven’

Hier zoomen we samen met de deelnemers in op hoe je ouders via samendoen, samen denken en samen beslissen nauwer bij je werking betrekt. We onderzoeken welke aanpak zou kunnen werken en bedenken concrete initiatieven voor de eigen werking. Het uitgangspunt is dat er geen beste vorm van ouderparticipatie is.  


Focus ‘In contact met een diversiteit aan gezinnen’

Wie voor deze focus kiest, kiest voor een verdiepende analyse van de werking op de verschillende aspecten van samenwerken met ouders. De begrippen uit het MeMoQ-kader zijn onze gids en het vertrekpunt is de grote diversiteit in je groep van ouders. Hoe hanteer je die diversiteit als een rijkdom? Hoe kan je zo maximaal mogelijk op maat van je gezinnen werken? We kijken vanuit verschillende brillen naar herkenbare situaties uit de opvang. 


De online sessie verloopt via Zoom en is interactief. Er zijn korte leergesprekken, ervaringsuitwisseling. Afhankelijk van het concrete programma voorzien we bespreking van stellingen, inleefoefeningen, kleine rollenspelen, reflectieopdrachten in groep, casusbespreking, brainstormmomenten, bespreking van filmfragmenten, …. Er zijn dus altijd interactieve en activerende methodieken en gebruik van de break-outrooms in zoom om groepswerk te kunnen doen.

Trainer(s)

De Schrijver Domien

Scheirlinck Jef

Hemeryck Inne

bottom of page