top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Next Level Team, op actieve wijze naar meer veerkracht binnen het team.

Thema

Succesvol samenwerken

Prijs

2

credit(s)

Doelgroep

Opvang baby's en peuters;Groepsopvang;Gezinsopvang;Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

De Aanstokerij vzw

016/29 74 58

Praktisch

Duurtijd vorming

4 dagdelen van 3 uren

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

VF_KO_152

De opleiding in het kort

Eén ding is ondertussen duidelijk: zorg voor kinderen vormt één van de hoekstenen van onze maatschappij. Dat maakt ook dat er net in de teams die instaan voor kinderopvang grote druk wordt ervaren.
Samen-werken aan het team is dan een must. In 4 opbouwende en actieve sessies vertrekken we vanuit thema's zoals vertrouwen, productief conflict, betrokkenheid, verantwoordelijkheid en resultaat. En dat is resultaat is meer veerkracht binnen het team!

Inhoud en aanpak

Doelstellingen

•  Inzichten verwerven in de 5 bouwstenen voor een functioneel team van Patrick Lencioni.

•  Creëren van een teamsfeer op basis van vertrouwen.

•  Moeilijke gesprekken durven aangaan.

•  Betrokkenheid bij elk teamlid stimuleren.

•  Verantwoordelijk nemen.

•  Oog voor resultaat stimuleren.


Algemene inhoud

Om teams te helpen veerkrachtig te worden én te blijven, maken we gebruik van het Teammodel van Lencioni. Het model van Lencioni is als een piramide opgebouwd. Kenmerk van een piramide is dat eerst het onderliggende niveau volledig ingevuld en geborgd moet zijn, voor er aan een volgende fase gewerkt kan worden. De onderste niveaus zijn daarenboven veel groter, zwaarder en essentiëler  dan de daarboven gelegen niveaus. 


We werken bewust met de teams en hun verantwoordelijke op een ervaringsgerichte, speelse manier. Dit leidt tot een verhoogde intrinsieke motivatie en duurzaam leren. 

Het traject bestaat uit 4 sessies van 3,5 – 4 uur. 


Vooraf

De train(st)er neemt contact op met de verantwoordelijke en bespreekt zaken als

•  De beginsituatie van de groep (inschatten niveau binnen het model van Lencioni)

•  Gevoeligheden binnen de groep

•  Doelstellingen van het traject

•  Accenten die de leidinggevende wil leggen

•  Praktische zaken (accommodatie, materiaal, …)

•  Extra opmerkingen


Aanpak per sessie

Sessie 1: Vertrouwen

Aan de hand van ‘kaartspelen’ bieden we de deelnemers handvaten om op verschillende veilige manieren feedback aan elkaar te geven. De deelnemers leren door de feedback van hun collega’s hun eigen sterktes, zwaktes, valkuilen en allergieën kennen. Dit geeft een goede basis om afspraken te maken hoe teamgenoten elkaar in vertrouwen kunnen laten groeien. Het kader voor het formuleren van feedback zijn de kernkwadranten van D. Ofman (formuleren van feedback in de ‘uitdaging’ ipv in de ‘valkuil’). 


Sessie 2: Productief conflict

We focussen op het aangaan van het gesprek en constructief omgaan met diversiteit en moeilijke situaties. 

Met het spel ‘Eigenaardig’ gaan we dieper in op het omgaan met moeilijke situaties en conflicten binnen een team, maar ook met ouders, kinderen enz. De insteek is een vereenvoudigde vorm van ‘De Roos van Leary’. 


Tijdens en na het spel gaan we dieper in op concrete, reële situaties en hoe daarmee kan worden omgegaan. De roos van Leary en het GEGA-model (feedback geven) zijn de basis voor deze sessie. 


Sessie 3: Betrokkenheid 

De deelnemers ervaren tijdens een simulatiespel het belang van het maken van afspraken én het nakomen / opvolgen ervan. Vragen als “welke soorten afspraken zijn er?”, “hoe komen we op een participatieve manier tot afspraken?” en “Welke factoren dragen bij tot de duurzaamheid van afspraken?” komen tijdens deze sessie aan bod.


Sessie 4: Verantwoordelijkheid en resultaat 

Vertrekkende vanuit een speelse techniek (‘Mastermind’) komen alle deelnemers tot een matrix die de kwaliteiten en vaardigheden van henzelf en van het team in kaart brengt. De basis hiervoor kunnen de vaardigheden en competenties (talenten) zijn die de medewerkers nu al aanwenden tijdens het werk.

In het 2de deel kijken we vooruit en formuleren we een aantal uitdagingen voor het team. 


Nazorg en kennisborging

Voor elke sessie neemt de trainer contact op met de verantwoordelijke. In dit gesprek kijken ze terug op de vorige sessie en  verduidelijkt de trainer de inhoud van de vorige sessie. 

Na elke sessie is er een gesprek met de verantwoordelijke, waarin bekeken wordt wat de tussenstappen (kunnen) zijn. als voorbereiding op de volgende sessie. 


Aan het einde van het traject bespreekt de trainer het vervolg met de verantwoordelijke en formuleert een aantal uitdagingen voor het team.

Een PowerPoint (die na elke sessie wordt aangevuld) wordt digitaal ter beschikking gesteld van de verantwoordelijke en de deelnemers.

Trainer(s)

Hendrik Bens

Elise Boelen

Marike Coremans

bottom of page