top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Mijn team: een bonte verzameling van kwaliteiten en talenten!

Thema

Talenten ontdekken en waarderen

Prijs

credit(s)

Doelgroep

Groepsopvang;Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

Train2Growth

0472 03 32 43

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3 uur (op 1 dag)

Regio

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

12

Max.

15

VF_KO_079

De opleiding in het kort

We hebben allemaal talenten en kwaliteiten. In een ideale wereld kunnen we die allemaal inzetten in een job. Maar die ideale wereld bestaat niet. Samen gaan we op ontdekkingstocht naar de talenten die jij hebt, hoe die in je team zichtbaar worden en een plaats krijgen en hoe jullie als team die talenten nog méér kunnen inzetten. We brengen ze in kaart, gaan er over nadenken, zoeken samen wat je energie geeft en wat jou energie vraagt en hoe dat samenhangt. Naast je talenten, gaan we ook aan de slag met je persoonlijke kwaliteiten, want die vullen elkaar aan en versterken elkaar. Het finale doel: jij die meer dan ooit gemotiveerd aan de slag blijft!

Inhoud en aanpak

Doelstellingen:

-  Elke deelnemer krijgt inzicht in zijn/haar talenten en hoe die zichtbaar zijn/zichtbaarder maken

-  Deelnemers leren denken vanuit talenten en hoe die aanvullend zijn

-  Deelnemers kunnen eigen kwaliteiten benoemen en zien de samenhang in spannende relaties (kernkwadranten)

-  Deelnemers zien welk team ze zijn en hoe ze de kwaliteiten nog sterker in kunnen zetten


Dagdeel 1:

-  Verwelkoming en zelfreflectie

-  Leerafspraken maken

-  Wat is een talent? En wat is het verschil met een competentie?

-  Jouw talenten duidelijker dan ooit in kaart: we gaan je talenten onderzoeken, exploreren en bekijken hoe je ze nog meer kan inzetten. Dit op basis van (oa) het materiaal van Luk Dewulf. We doen dit op een speelse manier.  Geen saai gedoe, maar actie! Met beelden, schetsen, foto’s, ….

-  Hoe kunnen we als team nog méér doen met onze talenten?


Dagdeel 2:

-  Welke kwaliteiten heb je en hoe zet je die in? Hoe zichtbaar zijn ze?

-  Kernkwadranten: ontdek je kwaliteiten, valkuil, uitdaging en allergie

-  Hoe zit ons team in elkaar? Wat zijn onze sterktes, welke uitdagingen hebben we en welk team willen we zekert niét zijn/worden? We maken een teamkwadrant

-  Aan de hand van de cirkeltechniek gaan we bekijken hoe we alle talenten in het team nog beter kunnen inzetten om gemotiveerder dan ooit aan de slag te blijven.

Finaal is er een eerste stappenplan van aanpak waar het team op de werkvloer mee verder kan.


Voor de deelnemers wordt voorzien in een PPT, oefeningenbundel en bundel met theoretische achtergrond.


Alle trainingen/vormingen van Train2growth zijn steeds interactief, zijn een mix van theoretische achtergrond, zelfreflectie, werken met eigen voorbeelden/ervaringen uit de beroepspraktijk en activerende werkvormen (werken in kleine groepen, oefeningen, energizers, inoefenen van geleerde inzichten aan de hand van oefeningen, transfer/vertaling naar de praktijk).

Trainer(s)

Jürgen Braeckevelt

bottom of page