top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Kinderparticipatie

Thema

Kinderparticipatie

Prijs

2

credit(s)

Doelgroep

Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

VCOK vzw

09 232 47 36

Praktisch

Duurtijd vorming

3 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

10

Max.

20

VF_KO_013

De opleiding in het kort

Een kwaliteitsvol opvangaanbod houdt rekening met wat kinderen belangrijk vinden. Om dit te weten te komen is een goede communicatie met kinderen belangrijk. Welke vaardigheden moet je hiervoor in de vingers krijgen? En welke methodieken bestaan er om kinderen meer te laten participeren? Je ontdekt het in dit traject en probeert zelf dingen uit die we evalueren tijdens opvolgmomenten.

Inhoud en aanpak

Leerdoelstellingen:

• Trainen van vaardigheden in het communiceren met kinderen

• Kennismaken met methodieken om kinderen te bevragen en te laten participeren

• Zicht hebben op welke methodieken werken binnen de eigen opvang

• Inzicht krijgen in de beleving van kinderen in de eigen opvang


Aanpak:

• Vertrekken vanuit goed en krachtig zelfbeeld van kinderen

• Zicht geven op vaardigheden in communiceren met kinderen

• Participatiemethodieken uittesten

• Bevindingen uit het onderzoek ‘Schoolkinderen over hun opvang. Wat leren ze ons over kwaliteit?’ (VBJK, 2014) inzetten en gebruiken als basis voor het opzetten van een eigen onderzoek

Trainer(s)

Kuipers Ellie

bottom of page