top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Jobtevredenheid

Thema

Jobtevredenheid

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Opvang baby's en peuters;Groepsopvang;Gezinsopvang;Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

VCOK vzw

09 232 47 36

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Aantal deelnemers

Min.

10

Max.

20

VF_KO_012

De opleiding in het kort

Deze sessie is een wandeling doorheen verschillende onderdelen van jobtevredenheid. Tijdens deze vorming doen we verschillende oefeningen. Deze oefeningen geven inzicht in elementen die met jobtevredenheid te maken hebben en in hoe deze voor de deelnemers betekenis kunnen hebben. Je krijgt tips om je jobtevredenheid zelf in de hand te houden en meer plezier te krijgen in je werk. We zetten jou en je team op weg naar meer geluk en tevredenheid op het werk.

Inhoud en aanpak

Leerdoelstellingen: 

• Inzicht in factoren die jobtevredenheid beïnvloeden.

• Reflecteren over je job en je tevredenheid daarover. 

• Kleine acties kunnen formuleren om jobtevredenheid te verhogen. 


We ondersteunen met deze vorming de opbouw van zelfvertrouwen en empoweren gedeeld leiderschap. 

We gaan uit van de stelling ‘Gelukkige kinderbegeleiders, gelukkige kinderen’. We willen medewerkers inzicht geven in eigen welbevinden en betrokkenheid met betrekking tot hun job. We onderzoeken samen wat voor hen werkgeluk en tevredenheid op het werk bepaalt. Dat koppelen we aan de verschillende elementen van jobtevredenheid. 


Daarvoor baseren we ons op het ABCDE-model van Eveline Bouwman.

-  A staat voor autonomie en gaat over vrijheid en zelfstandigheid. Hoe kunnen medewerkers binnen het bestaande kader van afspraken en regels (o.a. rolduidelijkheid) de vrijheid krijgen om zelf te bepalen hoe ze hun werk organiseren.

-  B staat voor binding. Hier gaan we in op het belang van positieve relaties, veiligheid en teamspirit.

-  C staat voor competentie. Daarbij kunnen we inzoomen op de begrippen basiscompetenties en kwaliteiten. Het functieprofiel en de uitdagingen, groeikansen van medewerkers kunnen hier aan bod komen.

-  D staat voor doelen en gaat over het belang van de missie en visie van een organisatie.

-  E van eigenschappen ten slotte zoomt in op de elementen zelfkennis en positieve eigenschappen die je kunnen helpen om problemen op te lossen en uitdagingen aan te gaan. 


Over al deze elementen gaan we samen nadenken en krijgen de deelnemers praktische tips die rechtstreeks toepasbaar zijn op het werk. 

We gebruiken de methodieken uit het instrument ‘Vuurwerkt’ van Opgroeien in Brussel. Afhankelijk van de deelnemers en hun vragen werken we met inzichts- en toepassingsoefeningen uit het instrument (bijvoorbeeld een takenbingo). 


Op welke elementen we meer of minder inzoomen geven we op maat met de deelnemers vorm. Waar nodig bespreken we concrete cases van de deelnemers. In een groene omgeving gaan we soms op wandel om enkele oefeningen te doen en de natuur daarbij te gebruiken. De kapstokken van de vorming zijn dus steeds dezelfde, de invulling kan elke keer anders zijn. 


Aan het einde van de vorming zetten we deelnemers aan tot het formuleren van actiepunten. We geven nog concrete en toepasbare tips mee die na een bepaalde periode geëvalueerd kunnen worden.

Als naslagwerk zijn er de hand-outs over de begrippen (de theorie) en verslag van de concrete oefeningen en de toepassing op hun eigen situatie(s).

Trainer(s)

Kuipers Ellie

bottom of page