top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Het bruist van de activiteiten

Thema

Spel en speelaanbod (o.a. prikkelen van tieners, veiligheid versus speelplezier, …)

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

VCOK vzw

09 232 47 36

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 3 uur

Regio

Online

Randvoorwaarden

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

VF_KO_021

De opleiding in het kort

In deze vorming zoomen we in op de belangrijke opdracht van kinderbegeleiders om een boeiend en uitdagend spelaanbod te ontwikkelen voor de kinderen. We doen dat op een heel concrete en praktische manier. Er passeren heel wat tips en methodieken de revue om samen met je collega’s leuke activiteiten en spelimpulsen te bedenken en een planning op te maken. Tijdens de sessie probeer je die meteen ook uit. We geven samen antwoorden op volgende vragen: hoe kan je je aanbod verbreden en breng je variatie? Hoe inspelen op wat kinderen doen en zo het spelaanbod vergroten? Welke begeleidershouding stimuleert initiatief en creativiteit bij de kinderen? Hoe verhoog je het spelplezier? En natuurlijk is er ook ruimte om in te gaan op specifieke vragen van de groep.

Inhoud en aanpak

Doelen:

-  Deelnemers leren aan de hand van kwaliteitscriteria hun aanbod van activiteiten te screenen.

-  Deelnemers leren variaties bedenken voor vaak voorkomende activiteiten door gebruik te maken van brainstormtechnieken. 

-  Deelnemers leren ruimer te kijken dan (be)geleide activiteiten om spelaanbod en spelplezier bij kinderen te verhogen en kunnen concrete acties bedenken voor hun praktijk. 

-  Aan de hand van speelvoorwaarden kunnen deelnemers hun bestaand aanbod aan activiteiten verbeteren. 

-  Deelnemers leren een weekschema aan activiteiten samenhangend, evenwichtig en gevarieerd op te bouwen. 


In deze vorming laten we de deelnemers vanuit onderzoek over hun eigen aanbod nadenken over meer spelaanbod en meer variatie. De brainstormtechnieken en evaluatiemethodes die we aanreiken tijdens de vormingen kunnen ze meteen toepassen. 


De vorming is als volgt opgebouwd:

1.  Kennismaking, verwachtingen en ludieke opwarmer

2.  Wat zijn activiteiten? Verruimen van het aanbod, activiteiten zijn meer dan georganiseerd spel alleen. Eigen aanbod bekijken en uitwisselen. 

3.  Doel van activiteiten is spelplezier en hoe kan je spelplezier bij kinderen verhogen?

4.  Spel variëren: brainstormtechnieken bespreken en variaties op bekend aanbod bedenken

5.  Brainstormen vanuit eigen aanbod om tot meer ideeën te komen (diverse technieken inoefenen)

6.  Weekschema: hoe zorgen voor continuïteit, samenhang en gevarieerd aanbod in een vakantieweek?

7.  Voorwaarden voor spel: vanuit deze basisvoorwaarden voor spel eigen spelaanbod evalueren en aanpassingen bedenken

8.  Evaluatie: Wat neem je mee? Wat kan je toepassen?


Vanuit de concrete verwachtingen van de deelnemers kunnen we het programma bijsturen. Een rode draad is dat we telkens vertrekken van de ervaringen en praktijk van de deelnemers en daarmee verder werken in de diverse oefeningen. Er zijn naast de oefeningen nog foto’s en visuals, schema’s om inzichten duidelijk te maken en werkdocumenten met tekst en beeld waarmee ze in team kunnen werken. De gebruikte methodieken worden in een deelnemersbundel nagestuurd om actief in te zetten in hun praktijk.


Online workshop via een live zoomsessie waar VCOK-medewerker en deelnemers zich op een zelfde afgesproken moment voor engageren. De VCOK-medewerker geeft inhoudelijke input, een powerpoint presentatie ondersteunt en maakt de inhoud zichtbaar voor de deelnemers. Tegelijk behouden we ook bij online-vormingen het interactieve karakter van onze VCOK-vormingen. Deelnemers kunnen vragen stellen en inbreng doen naar aanleiding van vragen, opdrachten en reflectie-oefeningen die de VCOK-medewerker aanbrengt. 


De ‘theorie’ wordt continu gelinkt aan de praktijk en de concrete werkervaringen en vragen van de deelnemers. Er zijn heel wat concrete doe- en bedenk-opdrachten tijdens deze vorming die meteen kunnen uitgeprobeerd worden in eigen praktijk. We werken regelmatig in break-out rooms om extra interactie tussen deelnemers te stimuleren en samen te werken aan opdrachten en praktische oefeningen.

Trainer(s)

Derave Veerle

bottom of page