top of page
Vormingsfonds kinderopvang

de talentenschatkist

Thema

Talenten ontdekken en waarderen

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Opvang baby's en peuters;Groepsopvang;Gezinsopvang;Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

MIE

+32495709138

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

5

Max.

20

VF_KO_226

De opleiding in het kort

Wie ben je en wat kan je ? door een persoonlijke zoektocht aan te gaan, sta je steviger in je schoenen. Door steviger in je schoenen te staan, sta je ook meer naast je collega's en ouders. Je raakt benieuwd om wie zij zijn en wat ze doen. een keten van wederzijds waardering en respect groeit.

Inhoud en aanpak

Deze vorming kan confronterend en bevrijdend zijn voor de deelnemers.  Aan de hand van oefeningen en wederzijdse bevragingen, respect en begrip raken we gefascineerd door elkaar.  We leren elkaar op een andere manier kennen.  


In deze vorming gebruiken we zeer weinig theoretische kaders. We zijn zelf de instrumenten waarmee gewerkt wordt.  Deze vorming begint bij iedereen individueel en eindigt als een olievlek bij de collega's en vloeit uiteindelijk ook uit naar de kinderen en de ouders.

Trainer(s)

mie Baert

Katrien Verhanneman

bottom of page