top of page
Vormingsfonds kinderopvang

communiceren en omgaan met tieners

Thema

Educatieve ontwikkeling

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Opvang schoolgaande kinderen

Vormingsinstelling

Iets Anders Compagnie

0499167556

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3 uur

Regio

Online

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

14

VF_KO_256

De opleiding in het kort

In de leeftijdsfase van 9 tot en met 12 jaar krijgen kinderen steeds meer oog voor detail. Kinderen worden nu ook kritischer over televisieprogramma’s, computerspellen en commercials die naar hun smaak te weinig actie en nieuwswaarde bevatten, hun interesses verschuiven, spel met regels, tactieken en opdrachten met afspraken en uitdagingen... het hoort er nu allemaal bij!

Ze hebben absoluut behoefte om met mekaar aan de slag te gaan, ze worden veel zelfstandiger...
Ze weten goed wat ze willen en ze zijn verbaal sterk genoeg om dat 'te melden'.

Het verschil tussen jongens (blijven bvb langer klein) en meisjes (sommigen worden al dametjes) wordt ook steeds duidelijker. Ook de voorkeuren van jongens en meisjes beginnen meer te verschillen.
Dat alles betekent: benader ze anders, overleg meer, doe ze nadenken, onderhandel meer...

En in termen van kinderopvang: ze hebben een heel ander aanbod (clubhuis) nodig dan hun jongere collegaatjes uit de lagere school...

Inhoud en aanpak

Anderhalf dagdeel: inzichten en eye openers ivm leeftijd en leefwereld. 

-  Noden en behoeften van deze leeftijdsgroep. 

-  Gevolgen voor de inhoud en vorm van opvang.

-  Communicatie: au serieux nemen van deze leeftijdsgroep, hoe uit zich dat in je communicatie?


Één dagdeel: voorbeelden (illustratie) en gezamenlijke brainstorm rond mogelijkheden naar de concrete werking toe.

Trainer(s)

moens bart

bottom of page