top of page
Vormingsfonds kinderopvang

Boekstart, voorlezen voor baby's en peuters

Thema

Inzetten op taalontwikkeling

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Opvang baby's en peuters;Groepsopvang;Gezinsopvang

Vormingsinstelling

Narrata vzw

+32477940680

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

4

Max.

24

VF_KO_039

De opleiding in het kort

Voorlezen aan baby's en peuters, wat betekent dit precies? We staan stil bij de voorleesvaardigheden en het organiseren van voorleesmomentjes. Wat zijn geschikte boekjes en wat zijn aandachtspunten voor elke ontwikkelingfase van baby en peuter. Wat verzin je bij de boekjes zodat je optimaal inzet op taalontwikkeling in een diverse en meertalige context. We zetten vooral in op beleving en het stimuleren van 'lees plezier'.

Inhoud en aanpak

Alle sessies van Narrata zijn zeer praktijkgericht en interactief. Ik gebruik een presentatie om te visualiseren. Bij het begin van de sessie wordt - via een kennismakingsrondje - gepolst naar de ervaringen en praktijksituaties van de deelnemers. 

De volgende oefeningen breien hier verder op het individueel groeiproces dat nodig is voor elke deelnemer. Elke deelnemer (kinderopvangbegeleider) maakt een stappenplan op maakt met haalbare acties en didactische aanpak waar de deelnemer zich goed bij voelt.


Ik hecht veel belang aan laagdrempeligheid zodat deelnemers de groeikans ervaren en zelfvertrouwen krijgen. Ik werk narratief, dit wil zeggen: inzichten worden verhalend toegelicht, met praktijkervaringen die aansluiten bij hun leefwereld. Ook werk ik vaak met beeldmateriaal (waaronder filmpjes) om inzichten en situaties te illustreren. Voor sessies van Narrata neem ik steeds een 100-tal boeken mee om deelnemers in verhalenbeleving te brengen én om praktijkgericht aan de slag te kunnen gaan met concreet materiaal.


Tussendoor en op het einde meet ik de impact van de sessie (via polls en fysieke vraagstelling). Op het einde bezorg ik mijn contactgegevens zodat deelnemers na de sessie nog extra vragen kunnen stellen die niet onmiddellijk te binnen schieten. Ik luister graag naar feedback en blijf zoeken naar verbetering.


De kinderopvangsector is mij zeer bekend. Ik heb een periode als coördinator van een BKO in Genk gewerkt. Mijn hele loopbaan heb ik gewerkt met de doelgroep 'kinderen' in het kunsteducatief jeugdwerk.

Mijn sessies bevatten inzichten vanuit een holistische blik met een sociaal-culturele methodiek. 


Graag bezorg ik contactgegevens van referenties waar deze sessie door Narrata verzorgd werd. Narrata is één van de partners van Iedereen Leest voor het Boekstartprogramma.

Trainer(s)

Gil Geron

bottom of page