top of page
Vormingsfonds focus op talent

Zelfzorg en veerkracht

Thema

Stress/Burn-out/Veerkracht

Doelgroep

Leidinggevenden;Medewerkers

Prijs

605

Credits

1

Vormingsinstelling

vzw IN-Z

89322810

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 3,5 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

15

VF_FOT_137

De opleiding in het kort

Medewerkers/leidinggevenden in een dienstverlenende context zijn experts om goed te zorgen voor anderen. Helaas vergeten ze soms zichzelf.
Het is belangrijk de balans tussen draagkracht en draaglast in evenwicht te houden. Zeker om stress, depressie, ziekteverzuim en dergelijke te voorkomen.

Tijdens de vorming leren de deelnemers stilstaan bij de eigen reserves en bij het belang van het zorgen voor zichzelf. Aan de hand van de opdrachten leren ze hoe ze zich kunnen ontspannen en leren ze zichzelf beter kennen (Wie ben ik? Wat doe ik graag? Hoe krijg ik energie? …).

Inhoud en aanpak

Programma:

Verwelkoming en kennismaking

Elke deelnemer kiest een lichtpuntje (woord/beeldkaart) om zichzelf op een ludieke manier voor te stellen.


De ballontest

Is er een evenwicht tussen het zorgen voor jezelf en het zorgen voor anderen? De trainer stelt een aantal vragen. De ballon-test geeft een beeld van hoeveel je voor anderen zorgt en hoeveel je voor jezelf zorgt.


Draagkracht versus draaglast

Deelnemers gaan op zoek naar hun energievreters. Wat gaf hen stress? Wat was moeilijk?

Vervolgens beschrijven ze wat hen tijdens deze periode energie gaf. Wat zorgde voor ontspanning?

We bespreken of draagkracht en draaglast in balans zijn.


Tips om voor jezelf te zorgen

We starten met een brainstorm: hoe kan je goed zorgen voor jezelf? Wat geeft jou energie ondanks de hectiek van de dag?

De trainer vult aan met tips: een warm bad, mooie muziek, bellen met een vriend, ontspannende lectuur, spelen met de hond, ...


Het weldadig effect van de natuur op ons welzijn

De roep om groen klinkt steeds luider: natuur, bos om te wandelen, speelpleintjes en groenperken.

Het effect van natuur op de mens is niet bij iedereen hetzelfde, maar de meerderheid ervaart het als positief. Acht op tien mensen zeggen fitter, positiever, gelukkiger en meer ontspannen te worden na een tijdje in de natuur doorgebracht te hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van UAntwerpen.


Er zijn vijf redenen waarom mensen het groen opzoeken:

•  Bewegen

•  Rust en stilte

•  Gezonde lucht

•  Genieten van uitzichten

•  Spirituele ervaring

We nemen de groep mee naar buiten en laten het effect van de natuur en buitenlucht op ons inwerken.


Ademhalingsoefeningen

Ademhalingsoefeningen kunnen enorm helpen bij het omgaan met stress, of bij het helpen voorkomen ervan. Bewust ademhalen helpt niet alleen om maximaal te presteren, maar kan ook je bloeddruk verlagen, gevoelens van kalmte en ontspanning geven én stress uit je systeem halen. Onderzoek na onderzoek toont aan dat je adem kan helpen een gezond lichaam en geest te houden.


Met alles wat er van ons wordt verwacht is het misschien niet altijd eenvoudig om eraan te denken om bewust te ademen. We maken er nu tijd voor …


Mindfulness

De essentie van mindfulness is niets meer of minder dan je volle aandacht geven aan de ervaring van het huidige moment. In theorie klinkt mindfulness eenvoudig, maar in de praktijk is het vaak een uitdaging. Iedere mindfulness-oefening bestaat daarom uit drie basisprincipes die je ondersteunen:

•  Focus de aandacht

•  Herstel de aandacht zo vaak als nodig

•  Wees onvoorwaardelijk


Wanneer je ze nauwgezet volgt is een staat van ontspanning en helderheid slechts een kwestie van tijd en activeer je tegelijkertijd een proces wat je gaat helpen om zowel je innerlijke wereld beter te leren kennen als vaardiger te worden in het omgaan met afleidingen en weerstand.


Spierontspanningsoefeningen

Via de spierontspanningsoefening gebaseerd op de methode Jacobson ga je de spieren bewust en beurtelings aanspannen en voel je daarna de ontspanning. Zo kom je spieren op het spoor die altijd gespannen zijn en kun je die nu ontspannen. 

We voeren spierontspanningsoefening uit in 4 stappen:

•  Span de spier

•  Voel de spanning

•  Ontspan de spier

•  Voel het verschil


Dansen als ontspanning

Ook een inspanning (sport) kan zorgen voor ontspanning. Dansen is een goed voorbeeld. Iemand die minstens één keer per week danst, heeft een grotere kans op een gelukkig en evenwichtig leven. Bovendien vermindert het stress doordat het stresshormoon cortisol afneemt wanneer je danst. Je wordt er dus ontspannen van. Dansen is daarnaast ook leuk als je het met iemand anders doet.


We nodigen de groep uit om samen te dansen (al dan niet geblinddoekt indien er weerstand is). Voel de energie die vrij komt.


Mijn leerpunt

Elke deelnemer kiest 3 tips om in het dagelijks leven te integreren.


Evaluatie


Doelstellingen:

•  Stilstaan bij de tijd die wordt besteed aan het zorgen voor anderen, zowel in het privéleven als op het werk, en de tijd die je besteedt aan het zorgen voor jezelf

•  Het belang leren inzien van ‘zorg voor jezelf’

•  Ontdekken wat de eigen draagkracht is en evenwicht vinden tussen draagkracht en draaglast

•  Ontdekken wat je graag doet en wat je kan doen om energie te behouden (veerkracht)

•  Leren kennen van een aantal tips om voor jezelf te zorgen, om te leren omgaan met stress


Onze aanpak:

‘Zwemmen kan je niet leren met een schriftelijke cursus’ (Willem de Ridder)

•  Op maat: binnen het voorgestelde programma leggen we per klant nog accenten, aansluitend bij hun noden en behoeften (hiervoor doen we een behoeftebepaling bij het eerste contact met de klant en contacteert de trainer de klant een aantal weken voor de vorming om inhoudelijk en praktisch af te stemmen)

•  Ervaringsgericht

•  (Inter)actief

•  Vertrekkend vanuit de dagelijkse praktijk

•  Onmiddellijk toepasbaar

•  Gebruik makend van diverse en afwisselende didactische werkvormen (beeldmateriaal: foto’s, filmpjes, … / casusbesprekingen / actieve oefeningen / simulaties / situatieschetsen, …)

•  Mooie afwisseling tussen theorie en praktijk: veel zelf doen, theoretische kaders en spelvormen.


Centraal in onze aanpak staat het ‘ervaringsgericht leren’, hierbij hebben we aandacht voor vier elementen:

•  Ervaring: werken met de rugzak van het individu, de mogelijkheid geven om nieuwe dingen te doen/te beleven.

•  Reflectie: jezelf beter leren kennen door aha-momenten, zelfinzichten en feedback.

•  Kapstokken: duidelijk theoretisch kader, schema, ...

•  Toepassen: het geleerde linken aan het dagelijks leven, aan de praktijk van de werkvloer.


Onze trainers:

We werken met enthousiaste, bevlogen en praktijkgerichte professionals. IN-Z werkt met een vast team van trainers, dat zowel werknemers, leidinggevenden, organisaties als werkzoekenden kansen geeft tot groei op een warme en betrokken manier. De trainers benaderen elke persoon als een uniek individu met als doel het versterken van de competenties en de soft skills. Ze spreken de taal van de klant en hebben oog voor de balans van het individu, het team en de organisatie.


Onze kennis en methodieken zijn toepasbaar in zeer diverse sectoren en werkvloeren en voor diverse doelgroepen.

De sectoren waar we meer dan 30 jaar ervaring in hebben, zijn: openbare (lokale) besturen, zorgsector en dienstenchequesector.


Transfer:

Als partner in training en begeleiding hechten we veel belang aan het borgen van het geleerde op de werkvloer. Op verschillende manieren stimuleren we de deelnemers om de opgedane kennis en vaardigheden van de training vaker, langer en succesvol in de praktijk te brengen:

•  Ervaringsgericht: we werken met concrete praktijkvoorbeelden en gebruiken cases die herkenbaar zijn voor de deelnemers.

•  (Inter)actief: leren van en met elkaar op een actieve manier d.m.v. afwisselende werkvormen (simulaties, casusbesprekingen, situatieschetsen, …).

•  Niet te veel theorie, wel onmiddellijk toepasbare technieken om dagdagelijkse (werk)situaties optimaal aan te pakken.

•  Transfermethodieken: aan het einde van de vorming voorziet de trainer ruimte om de transfer na de vorming te bevorderen. 


Voorbeelden:

•  Formuleren van een persoonlijk leerdoel: elke deelnemer formuleert voor zichzelf een persoonlijk leerdoel, de trainer geeft tips om met dit leerdoel concreet aan de slag te gaan.

•  Visuele reminder (vb.: een overzicht met daarop de belangrijkste accenten uit de vorming, als constante ‘reminder’ van het geleerde).

•  Werken met een ‘buddy’ (een buddy is een van je collega’s die je ondersteunt bij het werken aan je actiepunten/leerpunten. De buddy geeft je feedback als iets goed of minder goed gaat, wijst je op het hervallen in ‘oude’ gewoontes, stimuleert je in het verbeteren van je competenties, …).


Samenwerking met de klant:

•  1ste contact met de klant (telefonisch/mail): kennismaking, behoeftebepaling (wat zijn de noden, behoeften en verwachtingen), wie zijn de deelnemers?, afstemmen datum en uren.

•  Administratie: we volgen de vormingsaanvragen nauwgezet op en nemen zoveel mogelijk administratie uit handen.

•  De trainer contacteert (telefonisch) de klant een aantal weken voor de vorming om inhoudelijk (maatwerk) en praktisch (locatie, benodigdheden) af te stemmen. De trainer zal dan zeker ook navragen of er belangrijke informatie mee te nemen is naar de vorming (gebeurtenissen in het team, veranderingen in de organisatie, …).

•  De trainer zorgt voor de nodige administratie: handtekeningenlijst, evaluatieformulieren, syllabus.

•  Evaluatie deelnemer: aan het einde van de vorming neemt de trainer een schriftelijke evaluatie af bij de deelnemers. De trainer bezorgt de evaluaties na afloop van de vorming aan de klant.

•  Evaluatie klant: we evalueren kort de vorming met de klant: algemene indruk, zijn de verwachtingen ingelost?, tips en suggesties.

Trainer(s)

Joke Schoolmeesters

Carolien Timmermans

Melanie Janssen

bottom of page