top of page
Vormingsfonds focus op talent

Workshop Deontologie en Waarden: richtlijnen voor de beroepspraktijk

Thema

Integriteit

Doelgroep

Medewerkers

Prijs

605

Credits

1

Vormingsinstelling

Governance&Integrity

31646311363

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 3 1/2 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Flipover

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

14

VF_FOT_057

De opleiding in het kort

De workshop Deontologie en Waarden is een workshop die ideaal is om medewerkers op laagdrempelige en interactieve wijze gezamenlijk te laten nadenken over integriteit, deontologie en waarden binnen de eigen werkpraktijk. Wat maakt het werk waardevol? Hoe doe je het werk goed? En wat moet je vooral laten…? Deze sessie is ideaal voor een team of dienst welke wil werken aan het bewustzijn van medewerkers maar hen vooral ook positief wil laten meedenken over de ethische kaders van het werk.

Inhoud en aanpak

In de workshop Deontologie en Waarden verkennen de deelnemers onder begeleiding de ‘don’ts’ (deontologie) en ‘do’s’ (waarden) van de eigen werkpraktijk. De opbrengst: bewustwording, onderlinge afstemming en begrip maar ook een mogelijke aanzet tot een meer op maat gesneden aanvulling op de geldende deontologische voorschriften.


Vanaf het begin van de workshop worden de deelnemers aan het werk gezet. Wat maakt het werk dat ze doen ‘waardevol’ – voor henzelf en voor de burger waarvoor ze het werk doen? Het antwoord op deze vraag biedt eveneens de reden waarom werk gemaakt dient te worden van integriteit. In de kern gaat integriteit erover datgene waartoe men (de organisatie) op aard is zuiver en zorgvuldig te doen.


Vervolgens gaan we eerst plenair aan de slag. Welke uitdagende situaties kom je tegen in het werk? Sommige voorbeelden die worden genoemd zullen het karakter hebben van een mogelijk schending (‘mag dit nog?’), anderen van een moreel vraagstuk (‘wat mag van mij worden verwacht?’).


In subgroepen gaan de deelnemers vervolgens aan de slag met de zogenoemde ‘don’t’s’ van het werk. Wat mag niet of zou niet moeten mogen? De antwoorden uit de groepen worden opgehaald en in een top 5 opgeschreven.


Vervolgens gaan de deelnemers aan de slag met de ‘do’s’ binnen het werk: hoe doe je je werk zo goed mogelijk? Ook deze worden opgeschreven in een top 5. Bij zowel de ‘do’s’ als de ‘don’t’s’ worden de deelnemers gevraagd in gedachte te houden dat ze een nieuwe, onwetende collega adviseren.


Afrondend kijken we terug naar de lijstjes die we hebben gemaakt. Hebben we de meest essentiele richtlijnen voor onze beroepspraktijk te pakken? Eventueel toetsen we deze nog aan de geldende deontologische code of andere aanwezige normenkaders. Komen deze overeen? Welke vragen blijven openstaan en/of moeten we mogelijk werken aan een aanpassing van de deontologische code? Hoe dan ook: de deelnemers verlaten de zaal met in hun hand een zelf vormgegeven 1-pager met daarop een basis ethisch kader voor het eigen werk.

Trainer(s)

Julien Topal

Liesbeth Volders

Tiebe de Bruycker

bottom of page