top of page
Vormingsfonds focus op talent

Werken aan inclusie

Thema

Inclusie

Doelgroep

Leidinggevenden

Prijs

1000

Credits

2

Vormingsinstelling

Kwadraet - Stichting Lodewijk De Raet

472617773

Praktisch

Duurtijd vorming

6 dagdelen van 3 uur

Regio

Online

Randvoorwaarden

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

14

VF_FOT_042

De opleiding in het kort

Diversiteit en inclusie zijn brede begrippen die vaak nogal vaag worden ingevuld in de samenwerking. Werken aan inclusie vraagt een open debat over complexe vragen en resulteert in sterke en gedragen oplossingen rond inclusieve samenwerking.

We zoeken een antwoord op de vraag: hoe gaan we de samenwerking met inbegrip van alle invalshoeken met elkaar regelen?

Diversity is being invited tot the party. Inclusion is being asked to join in and dance. (Diversiteit gaat over de verschillen tussen mensen. Inclusie gaat over de vraag wie mag meedoen, mee beslissen.)

Inhoud en aanpak

De begeleiders onderzoeken met de eigen groep (collega’s, vrijwilligers ed) op welke manier verschillen in harmonie kunnen bestaan in de groep. Ze leren te komen tot gedragen afspraken en besluiten via een cocreatief proces.


Belangrijk is om de mate van eigenaarschap en autonomie af te bakenen; waarover heeft de groep een beslissing te nemen en waarover niet? We creëren een veilige bedding (safe space) waarin alle invalshoeken aan bod komen, ook de meest tegengestelde. Dit brengt een brede kennis en perspectief tot stand. 


Van hieruit ontstaat verbinding: wat zijn gemeenschappelijkheden, gedeelde belangen? En welke verschillen mogen en kunnen er zijn? Tegenstellingen worden bewust benoemd zonder ze te beoordelen, zonder te polariseren.


Deelnemers worden uitgenodigd om met praktijkvoorbeelden aan de slag te gaan.

We onderzoeken wat werkt in de vergaderingen en welke mogelijke stappen je kan zetten uit het stappenplan en de principes van Deep Democracy. Het vergaderen met inbegrip van de NEE-stem reikt een kader aan om als begeleider te blijven faciliteren, ook als het een beetje schuurt. Er zit namelijk een barstje in alles, en dat is juist waar het licht – of de wijsheid – erdoor komt.


Achtereenvolgens bekijken we:

- Werkingsprincipes en spafe space creëren

- Inchecken en verbinding maken met de onderstroom in de groep

- De verantwoordelijkheid van elke deelnemer is om zelf als competente persoon aanwezig te zijn in het proces. Je leert de groep bewust uitnodigen om alle meningen, ideeën ed tijdens de vergadering te uiten.

- Samen tot besluiten te komen met inbegrip van alle – ook tegengestelde ideeën en meningen

- Een inclusief actieplan op te maken waarin ruimte is voor verschil

- Deze besluitvorming borgen voor een toekomstige inclusieve samenwerking

Trainer(s)

Marjan Blokland

bottom of page