top of page
Vormingsfonds focus op talent

Welcome back: onthaal na langdurige afwezigheid

Thema

Re-integratie

Doelgroep

Medewerkers

Prijs

1000

Credits

1

Vormingsinstelling

TalentIndex

32485613046

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3,5 uren ( 2 * 3,5 uren)

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

12

VF_FOT_096

De opleiding in het kort

Als we getroffen worden door kanker of een andere ziekte die ons niet in staat stelt om snel terug aan het werk te gaan, weten collega’s op de werkvloer vaak niet hoe ze het best kunnen reageren en handelen, dit zowel tijdens als na de ziekteperiode. Voor de zieke collega is het vaak een donderslag bij klaarlichte hemel, het ene moment ben je een actieve medewerkere en het volgende moment ben je een patiënt met een wel of niet levensbedreigende ziekte. Het is en blijft een uitdaging om hierop een antwoord te vinden. Tijdens deze dag gaan we dieper in op wat en hoe we beter wel of niet doen, eigen angsten, bezorgdheden, een aantal voorkomende ziekten. Ook de voorbereidingen die we kunnen doen om onze collega op een individuele en respectvolle wijze te onthalen (niet enkel de eerste dag maar ook de periode nadien) worden aangekaart.

Inhoud en aanpak

Inhoud:

•  Het belang en betekenis van werk (binnen een ziekteproces)

•  Overzicht van de meest voorkomende (ernstige) ziektes

•  De flow waarin een langdurige afwezige aanloopt voor hij terug aan het werk kan

•  Wat kan ik doen als collega? Bel ik? Ga ik op bezoek? …

•  Wanneer is iemand klaar om weer te gaan werken

•  Wat kan ik als collega bijdragen tot de re-integratie?

•  Knelpunten, krachtbronnen, voorwaarden herstelbevordend werk

•  Opvolgen, ondersteunen, bestendigen en loslaten


Methodiek:

•  Casussen van het eigen team worden besproken

•  Leergesprekken

•  PPT en filmfragmenten

•  Rollenspelen en communicatieoefeningen

•  Ervaringsdeskundigen geven inbreng


Resultaat:

•  Je begrijpt het belang van werk voor de afwezige collega

•  Je hebt kennis van de impact van de geziene ziektes

•  Je kan een gericht gesprek voeren met een collega tijdens en na ziekte

•  Je kan de collega’s op de werkvloer voorbereiden op de terugkomst van een langdurig afwezige collega

•  Je kan krachtbronnen aanspreken die helpen om de collega te ontvangen

Trainer(s)

Nancy Lelubre

bottom of page