top of page
Vormingsfonds focus op talent

Vrijwilligers verdienen een goede coach

Thema

Leidinggeven/Coachen

Doelgroep

Leidinggevenden;Medewerkers

Prijs

1000

Credits

2

Vormingsinstelling

Escala (Skilliant bv)

078/35 39 30

Praktisch

Duurtijd vorming

4 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

1

Max.

12

VF_FOT_090

De opleiding in het kort

Binnen een lokaal bestuur zijn er verschillende diensten die regelmatig beroep doen op vrijwilligers en deze ook echt nodig hebben om de werking vlot te laten gebeuren.
Vrijwilligers laten we niet aan hun lot over. Ook al zijn het geen betaalde beroepskrachten, toch zijn ze onmisbaar voor de organisatie. Zij hebben recht op een goede begeleiding, sturing en coaching.

Als coach van vrijwilligers springt u omzichtig om met de engagementen van deze vrijwilligers en met de doelstellingen van de organisatie. Een vrijwilliger complimenteren, motiveren of bedanken is gemakkelijker dan vrijwilligersgedrag bijsturen, begrenzen of het implementeren van veranderingen.

Hoe geeft u op gepaste wijze feedback aan een vrijwillige inzet? U leert het hier met oefeningen uit de eigen praktijk!

Inhoud en aanpak

Programma

Dag 1: (bege)Leiding geven aan vrijwilligers

•  Wie zijn die vrijwilligers waar ik mee werk?

We krijgen zicht op de identiteit van de hedendaagse vrijwilliger en brengen zijn/haar ondersteuningsnoden in kaart.

•  Uzelf als (bege)leider van vrijwilligers.

Welke stijl past het best bij u en hoe kunt u deze inzetten om de hedendaagse vrijwilliger mee te benaderen?

•  Concreet inspelen op motivatie en binding van vrijwilligers aan onze organisatie.

 

Dag 2: Uitdagingen in de praktijk

•  Aan de hand van concrete praktijksituaties van de deelnemers staan we stil bij een aantal uitdagingen in het (bege)leiden van vrijwilligers:

    - Feedback geven: waarderen, complimenteren, zich excuseren, corrigeren

    - (Betrokken) confronteren: grenzen stellen, roddelen, conflict, omgaan met verandering

•  Afscheid nemen van vrijwilligers: het exitgesprek


Doelgroep

Iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor en werkt met vrijwilligers in een organisatie.


Methodiek

Vooral werken vanuit en met de praktijkvoorbeelden van de deelnemers

Afwisseling theoretische kaders en oefenen in de praktijk


Doelstelling

Sturen, begeleiden en coachen van vrijwilligers : deelnemers aan de opleiding kunnen dit met oog voor het engagement van de vrijwilligers en met oog voor de doelstellingen van de organisatie


Nazorg en kennisborging

Aan de docente kan de vraag gesteld worden voor verdere intervisie of supervisie (dit zit niet in de huidige prijs inbegrepen)

Gezien de brede praktijkervaring van docente is zij flexibel in de aanpassing van de lesinhoud


Samenwerking

Docente Ellen Kimpe geeft ook opleiding en intervisie bij Vrijwilligerswerwerkt.

Trainer(s)

Ellen Kimpe

bottom of page