top of page
Vormingsfonds focus op talent

Basisopleiding voor leidinggevenden

Thema

Leidinggeven/Coachen

Doelgroep

Leidinggevenden

Prijs

1000

Credits

2

Vormingsinstelling

oMvormiNg VOF

476318101

Praktisch

Duurtijd vorming

9 dagdelen van 3 uur + individuele opdracht

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

12

VF_FOT_059

De opleiding in het kort

Met deze basisopleiding willen de verschillende (nieuwe) leidinggevenden sterker maken in het begeleiden van hun team door zowel hun eigen leiderschapsstijlen te verkennen, als het gedrag van hun teamleden beter te kunnen inschatten en hier zowel hun leiderschapsstijl als hun communicatie op af te stemmen. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat de leidinggevenden elkaar beter leren kennen en zich gesteund voelen door elkaar.

Inhoud en aanpak

Elke 2 maanden wordt er een theoretische sessie aangeboden waaraan telkens een intervisiesessie is gekoppeld. In de theoretische sessies wordt een kader aangeboden, dat onmiddellijk via allerlei oefeningen worden toegepast op de eigen praktijk en waar telkens een opdracht bij hoort. 


Deze opdrachten vormen de basis voor de intervisiesessies, die telkens 3 à 4 weken na de theoriesessies worden georganiseerd. In deze intervisiesessies wordt gereflecteerd op de eigen rol, aanpak, hindernissen én wordt er van elkaar geleerd. Hiervoor worden verschillende intervisiemethodieken gebruikt, afhankelijk van het thema, ingebrachte vragen en casussen.


Na deze reeks van 8 bijeenkomsten van telkens 3 uur wordt tijd gemaakt om persoonlijke actieplannen op te maken, uit te testen en te evalueren. Dit gebeurt in 1e instantie individueel, de evaluatie gebeurt weer in de groep, zodat de leidinggevenden ook elkaar kunnen inspireren en ondersteunen.


Volgende thema’s staan op het programma:

•  Teamrollen van Belbin – portret van eigen team maken + intervisie

•  Situationeel leidinggeven - oefenen met (eigen) casussen + intervisie

•  Communicatie – inspelen op de skill van medewerkers (laten leren – instructies geven - feedback geven) + intervisie

•  Communicatie – inspelen op de will van medewerkers (onthaal van nieuwe medewerkers - duurzaam motiveren) + intervisie

•  Opmaak van de eigen actieplannen = individuele opdracht

•  Terugkoppeling en bijsturing van de actieplannen

•  Er zal tijdens de sessies een communicatieflap opgehangen worden waarop bedenkingen, vragen, opmerkingen, e.d. naar het beleid kunnen genoteerd worden. Er zal telkens bekeken worden op welke manier en door wie deze info wordt doorgegeven.

Trainer(s)

Nadine Ceulemans

Ine Vromant

Agnetha Knapen

bottom of page