top of page
Vormingsfonds ouderenzorg

Zorg goed voor jezelf. Meer veerkracht via hartcoherentie

Thema

Voorkomen van burn-out

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Medewerkers WZC;Medewerkers CDV;Medewerkers GAW

VF_OZ_094

De opleiding in het kort

Opgedraaid na een gesprek? Zenuwachtig van al wat nog ligt te wachten? Stress overvalt ons allemaal. Ontdek, in deze dag hoe concreet, snel en eenvoudig aan zelfzorg te doen. Ga voor meer veerkracht en plezier in je werk en begin vandaag. Met deze concrete stappen en weetjes krijg je vanzelf al meer ademruimte.

Inhoud en aanpak

- Bruikbare tools helpt medewerkers de juiste balans te vinden in een maatschappij die voortdurend verandert en veel flexibiliteit vraagt. 

- We sluiten aan bij de ervaring en de beleving van de deelnemers op een veilige en respectvolle manier. Met concrete oefeningen in kleine en grote groep merken ze de sterktes en valkuilen in het eigen functioneren en leren ze burn-out voorkomen.  

- Ze worden bewust van stress-signalen en denkpatronen:

    - Hoe begrijp ik mezelf en mijn functioneren beter

    - Stress-signalen op korte en langere termijn

    - Invloed op waarneming, gevoel en denken

    - Verandering van gedrag: fight-flight-freeze 

- Praktische toepassing van Hartcoherentie om innerlijke spanning en stress los te laten:

    - Hoe ook in moeilijke situaties, innerlijke rust behouden en respectvol

      grenzen aangeven

    - Hoe recupereren na een incident en veerkracht verhogen

    - Hoe voorkomen dat ik ‘leeg’ raak 

- Stapsgewijs oefenen met biofeedback (een stress-meter die het effect van stress en de ontspanningsoefeningen zichtbaar maakt :

    - Zo ontdekken deelnemers hoe ze zichzelf terug tot rust kunnen

      brengen, preventief of als herstel op de werkvloer.  

- Voor een optimale procesbegeleiding, voorzien we met de aanvrager een voorbereidingsgesprek, zodat we ons aanbod op maat kunnen maken:

    - Wat zijn verwachtingen? 

    - Wat wil men bereiken? 

    - Ervaart de verantwoordelijke specifieke moeilijkheden? 

    - Welke acties/ vormingen waren er de afgelopen jaren rond dit 

      thema? …) 

- Persoonlijk ontwikkelingsplan: waarin deelnemers in de loop van de vorming tot een realistisch en persoonlijk traject komen, dat concreet helpt om aan zelfzorg te doen.   

- In een nagesprek met de verantwoordelijke bekijken we hoe de effecten van de vormingsdag merkbaar en bestendigd kunnen worden in de praktijk


Over DialoogPlus

- DialoogPlus geeft meer dan 20 jaar opleiding op maat, binnen de sociale sector en biedt no-nonsense technieken, voor zowel leidinggevenden als medewerkers rond communicatie, agressiebeheersing en stressreductie. 

- DialoogPlus leert mensen omgaan met hun eigen stress en die van anderen. Het is ons doel om mensen meer plezier, kwaliteit en rendabiliteit in hun werk te laten ervaren door de impact van agressie en stress te verminderen. 

- DialoogPlus verhoogt het welbevinden en de veerkracht van mensen, waardoor werkbaar werk haalbaar wordt. 

- Door de praktische tools handhaven mensen zich beter in een maatschappij die voortdurend verandert en veel flexibiliteit vraagt. We nemen graag het voortouw om vanuit de recente neurologische ontwikkelingen een sterk aanbod te verzekeren.

- Doorheen de jaren bouwden we een mooie reputatie op in talloze zorgcentra’s, ocmw’s, hospitalen, gevangenissen, scholen en caw’s over alle provincies. We worden gewaardeerd voor onze vernieuwende, interactieve, authentieke aanpak en onderbouwde inhoud en deskundigheid die mensen motiveert om het aangeleerde in de praktijk toe te passen.

Trainer(s)

Jo Huylebroeck

Karin Nolmans

Vormingsinstelling

DialoogPlus

0470 098 088

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

14

bottom of page