top of page
Vormingsfonds ouderenzorg

Wij werken graag samen ... jij ook?!

Thema

Succesvol samenwerken

Prijs

2

credit(s)

Doelgroep

Medewerkers WZC

VF_OZ_206

De opleiding in het kort

Covid 19 verplichtte ons soms om anders te gaan samenwerken. De aanleiding was niet OK, maar de andere manier van werken zette ons wel aan tot nadenken. We kregen andere teams, sprongen voor elkaar in, iedereen trok mee aan de kar … Met andere woorden: we waren een écht (en soms klein) team. Voor sommigen was deze manier van samenwerken fijner. Daarom willen we aan de slag gaan om hiervan het “nieuwe normaal” te maken. Voor anderen is het lastig om elkaar terug te vinden als teamgenoten. Daarom gaan we terug op zoek naar een gezonde samenwerking op de werkvloer met het hele team.

Inhoud en aanpak

Doorheen het traject bouwen we in stappen de nieuwe situatie uit, rekening houdend met ieders kwaliteiten en talenten. Via interactieve opdrachten zetten we het team aan het denken over de organisatie van de afdeling met als doel een gedragen visie te hebben, die vertaald kan worden in concrete acties. 


Geregeld zal er ‘huiswerk’ zijn in de vorm van nadenken over of voorbereiding op. Dit huiswerk wordt dan tijdens een volgende sessie teruggekoppeld. Vanuit de wondervraag krijgen we zicht op de gewenste situatie op de werkvloer (24 uur). Hierna gaan we op zoek naar een gezamenlijke invulling rekening houdend met ‘wonen en leven’, de realiteit van de dag. 


We schrijven een manifest over de manier van samenwerken en het dagverloop. Op basis van dit manifest gaan we samen doelen bepalen. We vertrekken vanuit verschillende oefeningen: ieder teamlid bedenkt 1 hoofddoel voor het team en het hele team tekent een landkaart van hun werkterrein en bakent grenzen af. We denken hierbij dus na over samenwerking en grenzen. De bespreking van deze oefening leidt naar na te streven doelen. We steken er ook een ook een oefening in waarin de deelnemers hun weerstanden en bedenkingen vorm kunnen geven.

Deze zijn belangrijk om volgende stappen te kunnen zetten. 


Daarna maken we heldere afspraken over de samenwerking, wie doet wat om de doelen te bereiken? In deze fase gaan we dus kijken welke taken er liggen voor het gehele team. We gaan dieper in op de rol en taak die bij ieder afgesproken doel hoort. Wat heb je nodig om deze rol te vervullen en kan ik dit of zie ik dit zitten? Op deze manier krijgen we zicht op kwaliteiten en vragen die verbonden zijn aan de taak en rol. 


Samen gaan we op zoek naar werkwijzen en spelregels die een hulpmiddel kunnen zijn om de doelstellingen te realiseren, bv. een handig verslagdocument om de briefing te structureren. Hier ligt de focus op de toepassing in de praktijk. We vertalen alle doelstellingen, taken, rollen en werkafspraken in een actieplan, dat kan afgetoetst worden bij de medewerkers. 

Na een langere periode van proefdraaien, komen we terug samen met alle deelnemers voor een terugblik op de nieuwe aanpak: wat werkt er goed, wat dient nog bijgestuurd te worden. We doen dit d.m.v. een waarderende intervisie.

Trainer(s)

Marjan Huybrechts

Nadine Ceulemans

Vormingsinstelling

oMvormiNg

0476318101

Praktisch

Duurtijd vorming

4 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

bottom of page