top of page
Vormingsfonds ouderenzorg

Wie vraagt, die wint!

Thema

Succesvol samenwerken

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Medewerkers WZC;Medewerkers CDV;Medewerkers GAW

VF_OZ_062

De opleiding in het kort

In deze vorming zetten we in op durven vragen. Vaak ontstaan er spanningen tussen mensen omdat we bepaalde verwachtingen in stilte in ons dragen, maar ze niet uitspreken. Of we verstaan iets niet helemaal goed, maar reiken niet uit om verduidelijking. En als we het dan toch vragen, zeggen we soms wat we niet willen in plaats van wat we wel willen. Wie bewust wordt van wat hij/zij nodig heeft, weet hoe het in verbinding te vragen en dat vervolgens meer gaat doen, die wint aan rust, comfort en connectie! Kortom: we leren opkomen voor onszelf!

Inhoud en aanpak

Aan de hand van het vier-stappen-model van Geweldloze communicatie geven we aandacht aan onze eigen binnenwereld. Wat zijn situaties uit mijn leven, waar ik getriggerd ben, stress ervaar en niets durf vragen? We leren contact maken met onze gevoelens, die gevoelens koppelen we aan onze behoeftes, en van daaruit werken we toe naar heldere verzoeken. 


We staan stil bij de aspecten van een welgevormd verzoek en de behoeften die men invult door iets wel of niet te vragen. Door hier duidelijkheid in te vinden, kunnen we stappen zetten om verantwoordelijkheid op te nemen voor onze eigen behoeften en te durven vragen. 


De deelnemer leert: 

- Zich bewust worden van wat er binnenin hem leeft 

- (Trigger-)situaties neutraal benoemen en loskoppelen van oordelen/gedachten over de situatie 

- Op een constructieve manier omgaan met emoties, door in contact te koppelen aan onderliggende behoeftes 

- Vanuit verbinding met eigen behoeftes vragen te stellen/heldere verzoeken te doen 


Methodieken: 

Korte stukjes theorie, ervaringsgerichte oefeningen in kleine en grote groep, werken met eigen casussen. Naast heldere en aantrekkelijke handouts werken we ook met handpoppen, NVC-dansvloeren, gevoelens- en behoeftenkaarten. 


Nazorg:

Maandelijks organiseren wij een live Q&A waar iedereen welkom is met vragen en om samen te oefenen onder begeleiding van één van onze trainers.


Wil je graag horen hoe deelnemers onze trainingen ervaren?

Hier hoor je een aantal deelnemers aan het woord:

www.blabla-blabla.be/getuigenissen

Trainer(s)

Lien Timmermans

Corrylaura Van Bladel

Silvia Platzer

Vormingsinstelling

Praatkracht

BE0559979812

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

12

Max.

18

bottom of page