top of page
Vormingsfonds ouderenzorg

Welzijn op het werk

Thema

Welzijn op het werk

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Medewerkers WZC;Medewerkers CDV;Medewerkers GAW

VF_OZ_034

De opleiding in het kort

In een wereld waar alles sneller moet lijken medewerkers steeds meer nood te hebben aan een actief welzijnsbeleid op het werk. Organisaties die focussen op welzijn voor hun medewerkers zien hun afwezigheden dalen, slagen beter in hun opdracht en kunnen makkelijker nieuwe mensen rekruteren. In deze opleiding focussen we actief op het welbevinden van medewerkers op het mentaal vlak maar leren we ook tools om op fysiek, emotioneel en sociaal aan de slag te gaan.

Inhoud en aanpak

Inhoud opleiding:

Deze opleiding geeft een antwoord op volgende vragen:

•  Je krijgt inzicht in de verschillende soortenstress, de oorzaken en preventie

•  Je begrijpt faalangst en hebt zicht op je eigenwaarde

•  Je kent jouw grens in wat te veel, voldoende of te weinig is

•  Je kan gebruik maken van effectieve technieken in het omgaan met burn-out, bore-out

•  Je ziet de invloed van het totaalbeeld: ontspanning, beweging, voeding

•  Je weet wat voor jou energie-vretende en energie-gevende componenten zijn

•  Je kan op zoek gaan naar een gepaste uitdaging voor jezelf


In elke sessie vertrekken we vanuit verschillende invalshoeken en behandelen thema’s als: de gepaste verantwoordelijkheid nemen, grenzen stellen, jouw niet steunende patronen, zelfzorg, perfectionisme en pleasergedrag.


Aanpak:

We werken via methodieken van Luc Swinnen en Lode Goderis en M Portzky. Deelnemers maken kennis met de diverse basisbegrippen en inzichten. We leggen we de focus op het aspect bewustwording & nadien wordt volop ingezet op kennis, vaardigheden en attitudes. 

Via verschillende werkvormen: klassikale, interactieve workshop (met veel aandacht voor interactieve oefensessies) 


Medewerkers hebben na de opleiding een kort naslagwerk als individueel blijvend hulpmiddel voor thuisgebruik met korte omschrijving van de methodieken en mogelijke voorbeeld zinnen.

Trainer(s)

Kathrien Verhanneman

Mie Baert

Dana Ketels

Vormingsinstelling

TWEG

+32 4785488661

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 3u

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

8

Max.

20

bottom of page