top of page
Vormingsfonds ouderenzorg

Waarden-vol zorgen

Thema

Integriteit

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Medewerkers WZC;Medewerkers CDV;Medewerkers GAW

VF_OZ_135

De opleiding in het kort

Integriteit heeft alles te maken met handelen in lijn met de eigen waarden. Het is ernaar streven ‘het goede’ te doen. Maar wat betekent dat ‘goede’ in de zorg? En hoe zetten jullie dat neer in de praktijk, ook daar waar tijdsdruk is? Aan de hand van de 4 niveaus van betrokkenheid van Alan Seale bekijken we hoe we ons verhouden tot situaties die we tegenkomen op het werk: van drama, tot oplossingen zoeken, tot bewust kiezen voor de rol die je wil innemen en van daaruit de kans in de situatie zien en die laten ontstaan. Bewuster kijken naar je eigen houding, versterkt je integriteit en keuzevrijheid.

Inhoud en aanpak

Inhoud en aanpak

Doelen: 

- Meer inzicht krijgen in de eigen waarden mbt zorgen 

- Eigen strategieën leren kennen om die waarden concreet te maken

- Reflecteren rond de betekenis van ‘het goede’ in de zorgverlening en hoe dit omzetten in een teamwerking

- Leren kennen van het model van de 4 niveaus van betrokkenheid van Alan Seale

- Toepassen van het model op eigen situaties

- Bewuster leren kiezen van de eigen houding mbt situaties op de werkvloer


Aanpak:

We starten met een verdiepende kennismaking en een visualisatie om de eigen waarden helder te krijgen. 

In kleine groepen verkennen deelnemers hun eigen strategieën om deze waarden concreet te maken in hun dagdagelijkse werk. 


Aan de hand van een filmpje en een belichaamde oefening krijgen de deelnemers meer inzicht in wat het goede voor hen en hun teamwerking betekent. 

Met een voorbeeld uit de eigen werksituatie leren de deelnemers het model van de 4 niveaus van betrokkenheid van Alan Seale kennen. Ze ervaren aan den lijve wat het verschil is tussen ‘vechten tegen’ een situatie (weerstand) of ‘werken met’ een situatie. Hierdoor voelen ze hoeveel energie ze soms steken in zaken waar ze weinig impact op hebben. 


Aan de hand van concrete casussen stappen de deelnemers door de 4 niveaus zodat ze kunnen voelen wat het betekent om vanuit dat perspectief te kijken. Hierdoor krijgen ze inzicht in hun voorkeur niveau, als individu en ook als team (bijv. we gaan heel vaak in drama als er iets in ons team gebeurt door te roddelen). Het geeft hen de kans om andere keuzes te maken en te verkennen wat die kunnen bijdragen aan de teamwerking en kwaliteitsvolle zorg. 

Het is een vernieuwende vorming, die echt uitdaagt om anders te kijken en in je eigen integriteit te staan en daarnaar te handelen. 


Eigen aan alle vormingen van Prik Prik is dat we werken op een ervaringsgerichte en lichaamsgerichte manier. We brengen theorie in verbinding met emoties en met het lichaam. Hierdoor blijft het geleerde langer bij en is er meer leerrendement voor de deelnemers. Bovendien zorgt dit ook in de vorming voor veel leerplezier en verbinding. Veiligheid en vertrouwen in de groep creëren staat voorop in onze vorming. Hierdoor voelen deelnemers zich veilig om te oefenen, deel te nemen, fouten te maken en te leren. 


Nazorg:

We stemmen vooraf en achteraf af met de leidinggevende van het team om de noden van het team helder te krijgen. Tijdens dit gesprek krijgen we al zicht op het niveau van betrokkenheid waar het team zich doorgaans in bevindt. 

Indien er voor meerdere dagdelen gekozen wordt, krijgt het team tussentijdse verwerkingsopdrachten om verbonden te blijven met de leerstof. 


3 weken na de vorming stemmen we af met de leidinggevende om te vragen hoe het gaat met het team. Deelnemers die wensen kunnen tussentijds en na de vorming contact opnemen met de trainers voor eventuele vragen.

Trainer(s)

Karen Segers

Vanessa De Smet

Carole Verbeeck

Vormingsinstelling

PRIK PRIK

0497602455

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

12

Max.

14

bottom of page