top of page
Vormingsfonds ouderenzorg

Content in je job

Thema

Jobtevredenheid

Prijs

2

credit(s)

Doelgroep

Medewerkers WZC;Medewerkers CDV;Medewerkers GAW

VF_OZ_025 bis

De opleiding in het kort

Werken in de ouderenzorg is intens. Het vreet soms energie. Op andere momenten krijg je er veel energie van. We gaan samen op zoek naar wat maakt dat je je tevreden voelt en hoe je die tevredenheid nog kan verhogen. Na deze interactieve en ervaringsgerichte dag heb je enkele concrete acties op een rij om jouw werktevredenheid en dat van het team nog te verhogen!

Inhoud en aanpak

Doelstellingen van de vorming 

- Je ervaart de kracht van een positieve en waarderende samenwerking. 

- Je krijgt zicht op wat energie geeft en wat energie vreet in je job. 

- Je onderzoekt hoe je zelf invloed kan hebben op de invulling van je job. 

- Je ervaart wat in samenwerking tot tevredenheid leidt 

- Je bedenkt acties om op teamniveau een hogere werktevredenheid te verwerven. 


Programmavoorstel 

- Contacting, creëren van een veilige leeromgeving. 

- Introductie op het thema: waarover ben jij tevreden? Wanneer was je voor het laatst echt tevreden? 

- Eigen tevredenheid: waarderend onderzoek: welke factoren dragen bij tot tevredenheid? 

- De energiebalans: met deze tool onderzoeken we wat energie geeft en wat energie neemt. Hoe je de invloed van energiegevers kunt vergroten en de energievreters ofwel kunt uitsluiten of kortsluiten. 

- Werken met de cirkels van Invloed en de Betrokkenheid: met dit model leren mensen situaties inschatten in termen van directe, indirecte en geen invloed, wat het gevoel van controle groter maakt. 

- Motivatie vinden in je werk: 5 bouwstenen van duurzame motivatie en hoe die met je team waar te maken. Teamoefening m.b.v. schaalwandelen en oplossingsgerichte vragen. 

- Ervaringsoefening in team met nabespreking over de samenwerking, en wat daarin tot tevredenheid leidt. 

- Blik op de toekomst: wat staat ons als team en mij als medewerker te doen? Acties formuleren.  


Verankering

Vooraf aan de vorming is een afstemmingsgesprek essentieel. Zo kan het programmavoorstel verder op maat van de concrete behoeften worden gemaakt. 


Na de vorming is er de mogelijkheid tot 1 of meerdere opvolgsessies. In zo’n sessie (1 dagdeel) worden de vorderingen van de geformuleerde acties bekeken, is er reflectie over verder te zetten stappen, wordt een nieuw pad uitgezet voor de nabije toekomst.  


Er is mogelijkheid tot 1 op 1 coaching van de leidinggevende. 

Eventuele opvolgsessies of 1 op 1 coaching valt buiten het gebied van dit vormingsfonds, maar kan in directe communicatie met betrokkenen afgesproken worden.

Trainer(s)

Adinda Taelman

toon cornelis

Liselotte Pattyn

Vormingsinstelling

Kwadraet - Stichting Lodewijk De Raet

0472617773

Praktisch

Duurtijd vorming

4 dagdelen van 3u

Regio

Online

Randvoorwaarden

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

8

bottom of page