top of page
Vormingsfonds thuiszorg

Werkplanning en werkvolgorde

Thema 

Poetstechnieken

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Verzorgende;Poetshulpen

VF_TZ_073

De opleiding in het kort

Tijdens deze opleiding krijgen de deelnemers verschillende handvaten om hun werk op een efficiënte manier te organiseren. Hierbij leren ze te werken met een 3 stappenplan waarbinnen verschillende basisprincipes (“van hoog naar laag”, “van schoon naar vuil” en “van droog naar nat”) zijn geïntegreerd. De deelnemers krijgen ook specifieke werkfiches per ruimte die zij kunnen gebruiken als leidraad tijdens hun werk.

Inhoud en aanpak

1.  Er wordt aangetoond wat het belang is van het handhaven van een juiste werkplanning of werkorganisatie.

Het volgen van een efficiënte werkplanning leidt tot tal van voordelen voor de zorgkundige / poetshulp. Efficiënt werken leidt tot een veiligere werkomgeving, geeft een professionele indruk, verhoogt de arbeidssatisfactie, enz. Een goed geordende werksfeer leidt tot minder werkdruk en stress, enz. 


Er wordt aan de hand van een vragenronde / kennismakingsspel een gesprek opgestart, waarbij het belang is van het handhaven van een juiste werkplanning of werkorganisatie aangekaart wordt. De deelnemers wordt gevraagd om één voor één hun eigen visie hieromtrent te delen. De lesgever speelt hierop in en tracht een optimale interactie tussen en met de deelnemers te krijgen.


2.  De deelnemers leren aan de hand van een 3 stappenplan hun werk optimaal te plannen.

In stap 1 leren de deelnemers bepalen welke taken moeten worden uitgevoerd. Dit gebeurt om te beginnen aan de hand van een goede observatie van de woning (welke ruimtes zijn vuiler dan de andere, welke ruimtes worden het meest gebruikt, waar kan ik water halen, wat is de ligging van de ruimtes t.o.v. elkaar, …). Tijdens deze eerste stap houden de deelnemers steeds rekening met de vraag van de klant en hun eigen tijdschema (leren inschatten hoeveel tijd bepaalde taken vragen,…). 

Op deze manier leren de deelnemers ook een onderscheid te maken tussen de vaste wekelijkse taken en de extra periodieke taken. 

De deelnemers leren tevens hun periodieke taken op lange termijn efficiënt te plannen. 


Tijdens dit deel wordt een fotofragment van de badkamer getoond aan de deelnemers en wordt gevraagd om aan te geven welke taken ze wekelijks en welke taken ze periodiek zullen uitvoeren. Daarnaast wordt een takenlijstje van een klant geanalyseerd samen met de deelnemers en wordt nagegaan wat wel en niet prioritair is voor deze klant. 


In stap 2 leren de deelnemers aan de hand van een aantal eenvoudige basisprincipes hun taken in de juiste volgorde te organiseren.

Enkele basisprincipes zijn: ‘van hoog naar laag’, ‘van schoon naar vuil’ en ‘van droog naar nat werken’. Daarnaast leren de deelnemers hun werk te plannen al naargelang de soort bevuiling. Ze leren eerst te beginnen met het verwijderen van het (licht) losliggend vuil om dan vervolgens het licht aangehecht vuil te verwijderen, enz. 

Er wordt ook nadruk gelegd op het handhaven van een juiste volgorde bij het verwijderen van onzichtbaar vuil en het reinigen van verborgen hoekjes. Bij het efficiënt ontsmetten van materialen is het bijvoorbeeld heel belangrijk om eerst grondig te reinigen met bijvoorbeeld allesreiniger vooraleer er met ontsmettingsmiddel wordt gewerkt. De verborgen hoekjes moeten steeds verwerkt worden in de planning. Indien dit niet gebeurt, dan worden ze vaak vergeten wat nadien vaak dubbel werk met zich meebrengt.


Een aantal belangrijke aandachtspunten die het werk zowel op lange als korte termijn makkelijker maken, komen ook aan bod, bijvoorbeeld schoonmaakmateriaal in 1 keer meenemen, ruimte per ruimte schoonmaken, schoonmaakmateriaal goed opbergen en reinigen, afwerken waaraan je begint….

Tijdens dit deel moeten de deelnemers verschillende taken in de correcte volgorde plaatsen. Hiervoor krijgen de deelnemers een takenlijstje of een foto van bijvoorbeeld het toilet of een andere ruimte of van bijvoorbeeld het reinigen van de ramen. De deelnemers werken in groepjes en er wordt gevraagd de taken in de juiste volgorde te zetten. Elk groepje stelt de werkvolgorde waarin ze zullen werken voor. Er worden klassikaal tips gegeven.


In stap 3 leren de deelnemers hun werk en hun resultaat te controleren om hun werk eventueel naar de toekomst toe nog te verbeteren.

Er wordt aan de hand van een vragenronde een gesprek opgestart, waarbij nagegaan wordt wat de verwachtingen zijn van de meeste klanten en wat de verborgen plaatsjes kunnen zijn die vaak worden vergeten tijdens het schoonmaken.


3.  De deelnemers leren aan de hand van oefeningen de verschillende essentiële taken binnenin de afzonderlijke ruimtes van een woning juist te plannen. 

De deelnemers leren de essentiële taken bij het reinigen van de keuken, woonkamer, slaapkamer, badkamer en toilet kennen. Zij leren welke taken wekelijks dienen te worden uitgevoerd en welke taken maandelijks of periodiek moeten worden uitgevoerd. 

Zij leren eveneens de juist werkvolgorde bij het reinigen van de keuken, woonkamer, slaapkamer, badkamer en toilet kennen.

Tijdens dit deel moeten de deelnemers een correcte planning opstellen voor verschillende casussen. Ze krijgen hiervoor een plattegrond van een woning te zien en een foto van de verschillende ruimtes met de verschillende zaken die schoongemaakt moeten worden. Er wordt gevraagd om te plannen volgens de aangeleerde stappen. Elke stap wordt samen besproken. 


Methodische aanpak (werkvormen):

Om de vorming zo interactief en praktijkgericht mogelijk te laten verlopen wordt tijdens de vorming een grote diversiteit aan werkvormen gehanteerd. 


Tijdens deze vorming wordt onder meer gebruik gemaakt van volgende werkvormen:

•  Kennismakingsspel en vragenronde rondom verschillende stellingen.

•  Verschillende deelrondes (klassikaal gesprek) waarbij deelnemers informatie uitwisselen, met de begeleider als moderator.

•  Groepsopdracht met fotopuzzel (ordenen van de verschillende poetstaken voor verschillende ruimtes)

•  Bespreking van casussen (takenlijstje, foto’s van realistische werksituaties)

•  Invuloefeningen op papier


Een gedetailleerd draaiboek van deze opleiding kan op aanvraag bezorgd worden.


Leerdoelstellingen:

•  De deelnemers leren het belang van een goede werkplanning kennen.

•  De deelnemers leren verschillende basisprincipes van een efficiënte werkorganisatie kennen.

•  De deelnemers leren waarom het belangrijk is om vooraf duidelijke afspraken te maken met hun klanten i.f.v. de wensen van de klant, de voorziene tijd, een professionele werkplanning...

•  De deelnemers leren aan de hand van een 3 stappenplan hun werk optimaal te plannen zowel binnen een woning als binnen afzonderlijke ruimtes. 

•  De deelnemers leren de verschillende essentiële taken in afzonderlijke ruimtes herkennen en juist te plannen. 

Nazorg:

Tijdens de vorming worden verschillende werkdocumenten klassikaal ingevuld en besproken. Daarnaast worden er fiches en een cursusbundel aan de deelnemers gegeven. Deze documenten mogen meegenomen worden naar huis. 


Tijdens deze vorming wordt onder meer gebruik gemaakt van volgende documenten:

•  Uitgebreide cursusbundel met een opsomming van alle informatie en tips die belangrijk zijn.

•  Oefenbladen die door de deelnemers tijdens de vorming ingevuld worden (met oefeningen op werkplanning, bvb. een plattegrond…)

•  Werkfiches (opsomming van taken in de juiste volgorde voor verschillende ruimtes)

Trainer(s)

Katrien Deloof

Sigrid Verbauwhede

Sofie Trio

Vormingsinstelling

Explorensia VOF

051/74 85 05

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 4 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

12

Max.

15

bottom of page