top of page
Vormingsfonds thuiszorg

o Hoera ik heb een probleem: omdenken van probleem naar opportuniteit

Thema 

Leren door middel van intervisie

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Verzorgende;Poetshulpen

VF_TZ_079

De opleiding in het kort

o Van een probleem een opportuniteit maken. Het klinkt misschien wat vreemd in de oren en toch kan dit. We zijn het zo gewoon om elk probleem dat op ons afkomt meteen op te lossen of soms gewoon onder de mat te vegen. Vooral problemen zijn akelige dingen die snel moeten verdwijnen. En toch bestaat er een methodiek om problemen anders te bekijken en te benaderen, namelijk vanaf nu gaan we problemen te lijf met OMDENKEN. Maak je klaar voor een creatieve dag waar heilige huisjes geen ruimte krijgen. Deze opleiding is af te raden voor wie niet graag eens buiten de lijntjes kleurt.

Inhoud en aanpak

Inhoud:

•  Definitie van omdenken

•  Enkele voorbeelden van omdenken

•  Omdenken' als methodiek en strategie: Feiten en verwachtingen 

•  Waarnemen, loslaten, oplossen of omdenken

•  Ondersteunende vragen stellen a.d.h.v. verbindende communicatie

•  Zelfinzicht van positieve kwaliteiten

•  Durven delen van fucked up stories

•  Kwaliteiten benoemen en tonen

•  Positief bekijken van complexe situaties


Methodiek:

•  Kennismaking a.d.h.v. 30 cirkels-oefening

•  Casussen met voorbeelden van omdenken worden besproken

•  In groepjes problemen bekijken vanuit het standpunt van derden

•  Problemen deconstrueren en bekijken vanuit waarnemen, oplossen, loslaten en omdenken

•  Oefenen met didactisch materiaal, geënt op eigen situaties

•  Overleg (intervisie ) oefenen op een verbindende wijze

•  Werkmotivaties: creëer eigen tips!


Resultaat:

•  Je kan voorbeelden van waarnemen, loslaten, oplossen en omdenken.

•  Je kan voorbeelden van waarnemen, loslaten, oplossen en omdenken.

•  Je kan een probleem benaderen vanuit het standpunt van een derde.

•  Je kan de juiste ondersteunende vragen stellen bij het benaderen van een probleem.

•  Je bent minder stressvol wanneer zich een probleemsituatie stelt

•  Je kan op een constructieve wijze overleg en intervisie hebben

•  Je kan op een verbindende wijze jouw probleem benaderen en delen met de andere

Trainer(s)

Nancy Lelubre

Vormingsinstelling

TalentIndex

+32485613046

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3,5 uren ( 2 * 3,5 uren)

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

12

bottom of page