top of page
Vormingsfonds thuiszorg

Naar meer resultaatsgerichte zorg via doelstellingsgericht werken

Thema 

Doelstellingsgericht werken

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Verzorgende;Poetshulpen

VF_TZ_036

De opleiding in het kort

Sommige zorgsituatie lijken uitzichtloos. Er wordt hard gewerkt, maar er komt (te) weinig verandering. Door meer doelstellingsgericht te werken, vanuit behoeftes van de zorgvrager én de verzorgende/poetshulp wordt duidelijker waaraan gewerkt wordt. Dit werkt motiverender en er wordt écht naar een resultaat gewerkt. We onderzoeken samen hoe we dat beter kunnen doen.

Inhoud en aanpak

Doelstellingen:

- Deelnemers kijken behoeftegericht naar zorg in plaats van taakgericht

- Deelnemers krijgen handvaten aangereikt om gerichter doelen te stellen en zo meer resultaat te boeken.

- Deelnemers hebben een breder beeld op zorg en hun rol daarbinnen

- Deelnemers hebben handvaten om over zorg in gesprek te gaan met de zorgvrager, vanuit respect


Inhoud:

- Oprecht contact maken met de zorgvrager: heel korte inleiding in verbindende communicatie en het verband met het doelstellingsgericht werken: waarnemen (feiten)  - gevoelens - behoeften (noden) - open spreken

- Behoeftegericht denken en doelen stellen


We gaan oefenen om in behoefte te leren denken en van daaruit (SMART-) geformuleerde zorgdoelen te stellen.

Zorgdoelen die leiden tot: iets voorkomen - iets behouden -  iets herstellen  - iets ontwikkelen van 

- Zorgdoelen formuleren en vertalen in acties, met daarbij aandacht voor wat dient te gebeuren en wie dat best doet. 

- Aandacht voor waarden die spelen - zowel bij jou als zorgverlener als bij de zorgvrager en hoe die soms botsen. 


We beperken de theorie en gaan vooral de vertaalslag maken vanuit casussen in de praktijk.  Er is veel ruimte voor inbreng en bespreken van/werken met eigen casussen.

Voor de deelnemers is een powperpoint ter beschikking alsook een theoretisch bundeltje met achtergrondinformatie. 


Transfer naar de praktijk:

- Door anders om te gaan met duidelijke doelen is er meer kans op resultaat wat de motivatie bij de deelnemers vergroot

- De deelnemers staan steviger in hun schoenen om het gesprek aan te gaan met zorgvragers (en hun omgeving) en kan teruggrijpen naar beter geformuleerde doelen om afspraken te maken.


Alle trainingen/vormingen van Train2growth zijn steeds interactief, zijn een mix van theoretische achtergrond, zelfreflectie, werken met eigen voorbeelden/ervaringen uit de beroepspraktijk en activerende werkvormen (werken in kleine groepen, oefeningen, energizers, inoefenen van geleerde inzichten aan de hand van oefeningen, transfer/vertaling naar de praktijk).

Trainer(s)

Jürgen Braeckevelt

Vormingsinstelling

Train2Growth

0472 03 32 43

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 3 uur (op 1 dag)

Regio

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

12

Max.

20

bottom of page