top of page
Vormingsfonds thuiszorg

Doelstellingsgericht werken

Thema 

Doelstellingsgericht werken

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Verzorgende

VF_TZ_081

De opleiding in het kort

Sommige zorgsituatie lijken uitzichtloos. Er wordt hard gewerkt, maar er komt (te) weinig verandering. Door meer doelstellingsgericht te werken, vanuit behoeftes van de zorgvrager én de verzorgende/poetshulp wordt duidelijker waaraan gewerkt wordt. Dit werkt motiverender en er wordt écht naar een resultaat gewerkt. We onderzoeken samen hoe we dat beter kunnen doen.

Inhoud en aanpak

Het woonzorgdecreet stelt dat er moet gewerkt worden met duidelijke, heldere zorgdoelen om zo de kwaliteit van de zorg  meer te waarborgen.  

Bij die zorg zijn vaak heel veel partijen betrokken.  Zeker in meer complexe situaties: de zorgvrager zelf, het netwerk van de zorgvrager (waaronder mantelzorgers)en  de professional(s). 

En die moeten in de zorgsituatie zorgdoelen gaan bepalen, de middelen om die doelen te bereiken (en wie moet dat dan doen in de praktijk?). En dat liefst met een zicht op duidelijk meetbaar resultaat.

Het is logisch dat elke betrokken partij vanuit een eigen bril naar de situatie kijkt. Die verschillen in kijk leiden  soms tot spanningen of conflicten over de ‘goede/juiste’ zorg. 

 

In deze vorming leren we kijken naar complexe zorgsituaties vanuit het kader van Zorg-Esperanto. We gaan die kijk op zorg samen doorspitten.  Naast de theorie, gaan we ook aan de slag met eigen casussen.

-  Hoe zorg je voor een diepe ontmoeting met de zorgvrager? Klopt de 

    buitenkant (wat wij zien) met de binnenkant (wat voelt, ervaart de 

    zorgvrager?) – korte link naar verbindende communicatie

-  Hoe stel je levens- en zorgdoelen en hoe doe je dat vanuit 

    behoeftegericht in plaats van probleemgericht denken? We gaan aan 

    de slag om de switch te maken van probleemgericht naar 

    behoeftegericht denken.  Vanuit behoeften gaan we doelen stellen.


We gaan ook in op het verschil tussen doelen en middelen. Tussen ons doel en de manier waarop we het willen bereiken. 

-  Formuleren van hoofd- en deeldoelen vanuit: voorkomen van  -  

    behouden van  - herstellen van - ontwikkelen van

-  Hoe bepaal je de juiste middelen/aanpak in een zorgsituatie?  Hoe 

    zien we die zorg? Wie schakelen we in? En hoe zit het met het eigen

    aandeel van de zorgvrager?

-  Hoe wik en weeg je de zorg doelen (SMART)?

-  Welke waarden zijn er achter de zorg en worden die bewaakt? 


De theorie wordt beperkt meegegeven.  We gaan aan de slag met oefeningen in break-out-rooms.

Er wordt voor de deelnemers wel voorzien in een bundel met theoretische achtergrond (uitgebreider dan we in de vorming zelf doen) en bijkomende tools om er in de praktijk mee aan de slag te gaan.

Trainer(s)

Braeckevelt Jürgen

Vormingsinstelling

Train2Growth

0472 03 32 43

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 4 uur

Regio

Online

Randvoorwaarden

Aantal deelnemers

Min.

10

Max.

20

bottom of page