top of page
Vormingsfonds thuiszorg

Beroepsgeheim en discretie in de praktijk

Thema 

Beroepsgeheim

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Verzorgende;Poetshulpen

VF_TZ_185

De opleiding in het kort

Medewerkers in de thuiszorg zijn vaak kind aan huis bij hun klanten. Ze horen en zien zaken in de privésfeer van de klant. Wat doen ze met die informatie? In de vorming maken we kennis met belangrijke aspecten van beroepsgeheim in de thuiszorg, leren we hoe informatie door te geven en om te gaan met vertrouwelijke informatie in uiteenlopende situaties.

Inhoud en aanpak

Inhoud

SESSIE 1

Verwelkoming en kennismaking + technische ondersteuning


Vertrouwensrelatie

-  Wat heb je nodig om een vertrouwensrelatie op te bouwen? 

-  Hoe moet ik mij gedragen opdat iemand mij zou vertrouwen?

-  Het eerste contact met je klant: hoe doe je dat?


Mogelijke gevolgen schending vertrouwen

De activiteit ‘verhaal doorvertellen’ is een prima illustratie van wat er kan gebeuren als je iets doorvertelt.


Beroepsgeheim en discretie

Aan de hand van verschillende stellingen wordt de kennis van de deelnemers over beroepsgeheim en discretie getest.

De basisbegrippen en regels i.v.m. beroepsgeheim worden overlopen: 

-  Voor wie geldt het beroepsgeheim?

-  Wanneer geldt het beroepsgeheim?

-  Waarover gaat het beroepsgeheim?

-  Waarom is het beroepsgeheim nodig?

-  Waarom is het beroepsgeheim belangrijk voor jezelf, voor de klanten, voor de organisatie?

-  Wat neem ik mee?

-  Waar ga ik vanaf nu extra op letten?


SESSIE 2

Verwelkoming + link met de vorige sessie


Afstand – nabijheid

De deelnemers staan a.d.h.v. een aantal concrete situaties stil bij hun eigen professionele afstand/nabijheid. 


Noodzakelijke info versus interessante info

-  Situaties vanuit de groep worden op post-its geschreven en op een flap ‘noodzakelijke info’ of ‘interessante info’ geplakt.

-  We staan stil bij gezamenlijk en gedeeld beroepsgeheim a.d.h.v. een vragenblad.


Omgaan met beroepsgeheim

-  In groepjes (via breakout rooms) bespreken we enkele moeilijke situaties en zoeken we naar een manier om hier gepast op te reageren.

-  Tips en aandachtspunten in het kader van beroepsgeheim worden aangehaald en mogelijke gevaren in geval van verbreken van het beroepsgeheim worden besproken.


Eigen beroepshouding kritisch bekijken

Als afsluiting bekijken de deelnemers hun eigen beroepshouding kritisch. Ze kiezen 3 attitudes waar ze goed in zijn en 1 werkpunt. Deze werkpunten worden gedeeld in de grote groep:

-  Leren neen zeggen (bv. als klant iets vraagt buiten de uren)

-  Minder vertellen over mezelf

-  Opletten met wat ik vertel over klanten aan collega’s

-  Opletten met wat ik vertel tegen klanten

-  …

De trainer geeft een aantal tips om met dit werkpunt aan de slag te gaan.


Doelstellingen

-  Basisbegrippen en regels kennen in verband met beroepsgeheim en discretie; 

-  Weten tegenover wie het beroepsgeheim geldt en welke uitzonderingen er zijn;

-  Inzicht hebben in de eigen houding en het eigen handelen met betrekking tot het beroepsgeheim en discretie;

-  Om kunnen gaan met verschillende situaties waarin men vertrouwelijke informatie krijgt.


Onze aanpak

‘Zwemmen kan je niet leren met een schriftelijke cursus’ (Willem de Ridder)

-  Op maat: binnen het voorgestelde programma leggen we per klant nog accenten, aansluitend bij hun noden en behoeften (hiervoor doen we een behoeftebepaling bij het eerste contact met de klant en contacteert de trainer de klant een aantal weken voor de vorming om inhoudelijk en praktisch af te stemmen)

-  Ervaringsgericht

-  (Inter)actief

-  Vertrekkend vanuit de dagelijkse praktijk

-  Onmiddellijk toepasbaar

-  Gebruik makend van diverse en afwisselende didactische werkvormen (beeldmateriaal: foto’s, filmpjes, … / casusbesprekingen / actieve oefeningen / simulaties / situatieschetsen, …)

-  Mooie afwisseling tussen theorie en praktijk: veel zelf doen, theoretische kaders en spelvormen.


Centraal in onze aanpak staat het ‘ervaringsgericht leren’, hierbij hebben we aandacht voor vier elementen:

-  Ervaring: werken met de rugzak van het individu, de mogelijkheid geven om nieuwe dingen te doen/te beleven.

-  Reflectie: jezelf beter leren kennen door aha-momenten, zelfinzichten en feedback.

-  Kapstokken: duidelijk theoretisch kader, schema, ... 

-  Toepassen: het geleerde linken aan het dagelijks leven, aan de praktijk van de werkvloer.


Om trouw te blijven aan onze aanpak werken we online via Zoom. Zoom biedt de mogelijkheid om interactief te werken, waardoor onze online opleidingen veel meer zijn dan een webinar. We werken o.a. met whiteboards, polls en breakoutrooms (deelnemers krijgen opdrachten in kleine groepjes). Voorkennis van de deelnemers is niet vereist, kennismaking met Zoom en het gebruik van de verschillende tools wordt stap voor stap uitgelegd door de trainer. 

Wij dragen confidentialiteit en privacy hoog in het vaandel. Deelnemers krijgen een link met inlogcode en wachtwoord toegestuurd op voorhand en kunnen de opleiding gemakkelijk van thuis uit volgen. We garanderen een beveiligde sessie.


Onze trainers

We werken met enthousiaste, bevlogen en praktijkgerichte professionals.


IN-Z werkt met een vast team van trainers, dat zowel werknemers, leidinggevenden, organisaties als werkzoekenden kansen geeft tot groei op een warme en betrokken manier. De trainers benaderen elke persoon als een uniek individu met als doel het versterken van de competenties en de soft skills. Ze spreken de taal van de klant en hebben oog voor de balans van het individu, het team en de organisatie.


Onze kennis en methodieken zijn toepasbaar in zeer diverse sectoren en werkvloeren en voor diverse doelgroepen. De sectoren waar we meer dan 30 jaar ervaring in hebben, zijn: openbare (lokale) besturen, zorgsector en dienstenchequesector.  


Transfer

Als partner in training en begeleiding hechten we veel belang aan het borgen van het geleerde op de werkvloer. Op verschillende manieren stimuleren we de deelnemers om de opgedane kennis en vaardigheden van de training vaker, langer en succesvol in de praktijk te brengen:

-  Ervaringsgericht: we werken met concrete praktijkvoorbeelden en gebruiken cases die herkenbaar zijn voor de deelnemers.

-  (Inter)actief: leren van en met elkaar op een actieve manier d.m.v. afwisselende werkvormen (simulaties, casusbesprekingen, situatieschetsen, …).

-  Niet te veel theorie, wel onmiddellijk toepasbare technieken om dagdagelijkse (werk)situaties optimaal aan te pakken.

-  Transfermethodieken: aan het einde van de vorming voorziet de trainer ruimte om de transfer na de vorming te bevorderen. 


Voorbeelden: 

-  Formuleren van een persoonlijk leerdoel: elke deelnemer formuleert voor zichzelf een persoonlijk leerdoel, de trainer geeft tips om met dit leerdoel concreet aan de slag te gaan.

-  Visuele reminder (vb.: een overzicht met daarop de belangrijkste accenten uit de vorming, als constante ‘reminder’ van het geleerde).

-  Werken met een ‘buddy’ (een buddy is een van je collega’s die je ondersteunt bij het werken aan je actiepunten/leerpunten. De buddy geeft je feedback als iets goed of minder goed gaat, wijst je op het hervallen in ‘oude’ gewoontes, stimuleert je in het verbeteren van je competenties, …).


Samenwerking met de klant

-  1ste contact met de klant (telefonisch/mail): kennismaking, behoeftebepaling (wat zijn de noden, behoeften en verwachtingen), wie zijn de deelnemers?, afstemmen datum en uren.

-  Administratie: we volgen de vormingsaanvragen nauwgezet op en nemen zoveel mogelijk administratie uit handen.

-  De trainer contacteert (telefonisch) de klant een aantal weken voor de vorming om inhoudelijk (maatwerk) en praktisch (Zoom) af te stemmen. -  De trainer zal dan zeker ook navragen of er belangrijke informatie mee te nemen is naar de vorming (gebeurtenissen in het team, veranderingen in de organisatie, …).

-  De trainer zorgt voor de nodige administratie: handtekeningenlijst, evaluatieformulieren, syllabus. 

-  Evaluatie deelnemer: aan het einde van de vorming neemt de trainer een online evaluatie af bij de deelnemers. De trainer bezorgt de evaluaties na afloop van de vorming aan de klant.

-  Evaluatie klant: we evalueren kort de vorming met de klant: algemene indruk, zijn de verwachtingen ingelost?, tips en suggesties.

Trainer(s)

Joke Schoolmeesters

Carolien Timmermans

Melanie Janssen

Vormingsinstelling

vzw IN-Z

089322810

Praktisch

Duurtijd vorming

2 dagdelen van 2 uur

Regio

Online

Randvoorwaarden

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

15

bottom of page