top of page
Vormingsfonds thuiszorg

Beroepsgeheim: Wat ? Wanneer (niet)? Hoe mee omgaan?

Thema 

Beroepsgeheim

Prijs

1

credit(s)

Doelgroep

Verzorgende;Poetshulpen

VF_TZ_004

De opleiding in het kort

In deze vorming wordt gefocust op de aspecten die belangrijk zijn in een beroepsrelatie in het algemeen en op het beroepsgeheim in het bijzonder. We staan stil bij de inhoud van het beroepsgeheim:wat? tegenover wie? wanneer is uitwisseling van gegevens mogelijk? Spreekrecht? Ook het bewaren van eigen privacy komt aan bod. Naast inzichten wordt geoefend hoe je daar in het dagelijks leven met cliënten mee omgaat.

Inhoud en aanpak

Inhoud:

Als poetshulp/gezinshulp werk je in de privéruimte en de privésfeer van de cliënten. Je ziet en hoort vertrouwelijke zaken van de mensen (documenten, financiële zaken , hun gezondheid, familiale problemen, enz.). Ieder gezin moet er 100% kunnen op vertrouwen dat alles wat jij ziet en hoort niet aan derden zal verteld worden. 


Je bent gebonden aan het BEROEPSGEHEIM. Maar wat betekent dat nu precies? Wat mag je wel en niet zeggen, tegen wie?Geldt dit altijd? Zijn er uitzonderingen?

En hoe doe je dat? Hoe reageer je als de ene cliënt vragen stelt over een andere? Of als familieleden je betrekken in een gesprek over een cliënt? Wat kan je zeggen aan collega's op een werkoverleg? En als je elkaar toevallig ontmoet ? 


Je beroepsgeheim is het gevolg van het feit dat je een BEROEPSRELATIE hebt en geen privé- of persoonlijke relatie. Nochtans, door je werk bij cliënten bouw je ook een band op met de mensen . Soms ga je heel lang bij dezelfde mensen en ben je een beetje kind aan huis. Daarom is het vaak moeilijk om een te grote betrokkenheid te vermijden. Anderzijds is het juist belangrijk om voldoende vertrouwen te krijgen en heel klantvriendelijk te zijn. Niet altijd een gemakkelijk evenwicht.


Welke zaken zijn belangrijk om op te letten in een beroepsrelatie. En hoe doe je dat wanneer cliënten zelf verwachten dat je 'bij de familie' hoort, je willen helpen met je persoonlijke zorgen en problemen, ook op je beroep doen buiten de werkuren, je iets willen schenken van hun bezittingen,....?


In de omgang met cliënten is het belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over de verschillende aspecten die belangrijk zijn in een beroepsrelatie in het algemeen en over beroepsgeheim in het bijzonder. En het is evenzeer belangrijk hoe  daarmee in het dagelijks leven mee omgaat


Aanpak:

Aan de hand van een speelse methodiek (stellingen, quiz) worden inzichten opgebouwd ivm beroepsrelatie en beroepsgeheim. We gaan in dialoog over de achterliggende reden en waarde daarvan. In een tweede deel oefenen we aan de hand van concrete cases en ingebrachte ervaringen hoe je daar in het dagelijks leven mee omgaat

Trainer(s)

Accou Linda

Vormingsinstelling

In-tense, opleiding en coaching

+32474530746

Praktisch

Duurtijd vorming

1 dagdeel van 3 u

Regio

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

8

Max.

25

bottom of page