top of page
Vormingsfonds focus op talent

Work it out! Conflicten op een productieve manier aanpakken.

Thema

Succesvol samenwerken

Doelgroep

Medewerkers

Prijs

1000

Credits

2

Vormingsinstelling

De Aanstokerij vzw

016/ 29 74 58

Praktisch

Duurtijd vorming

4 tot 6 sessies van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

6

Max.

20

VF_FOT_185

De opleiding in het kort

Wordt in jouw team conflict te allen tijde vermeden? Of zijn jouw medewerkers al helemaal mee dat feedback geven, het (moeilijke) gesprek aangaan en je mening delen onmisbaar is om de best mogelijke oplossing te bereiken is?
Maar zelfs als je er de meerwaarde van inziet, is het nog niet altijd gemakkelijk om een mogelijke conflictsituatie aan te gaan. . In dit traject duiden we het belang van het productief conflict en geven we de deelnemers handvaten om met elkaar in gesprek te gaan over gebeurtenissen, vaardigheden, motivatie en andere zakelijke of persoonlijke zaken.

Inhoud en aanpak

Algemene aanpak


In een aantal modules gaan we aan de slag met het team om hen te trainen in het aangaan van (soms moeilijke) gesprekken. We bieden ieder inzichten én de mogelijkheid om dit in te oefenen.

Doelstellingen:

 • Inzicht verwerven in het ontstaan van conflicten

 • Inzicht verwerven in het belang en waarom van een productief conflict (theoretische achtergrond: Lencioni)

 • Handvaten krijgen om met conflict om te gaan (theoretische achtergrond: Thomas & Kilmann)

 • Conflictvaardigheden en -stijlen inoefenen (theoretische achtergrond: Roos van Leary)

 • Inzichtelijk maken van elkaars gedragsstijlen en drijfveren, en de invloed hiervan op elkaar

 • Communicatiestijlen inoefenen en een taal verwerven die helpt om conflicten productiever te maken.

 • Concretiseren van de inhoud op de dagelijkse werkvloer.

Inhoud en aanpak van de verschillende modules


INTAKEGESPREK

 • Tijdens een verkennend gesprek (via videoconference) gaat de trainer met de teamverantwoordelijke aan de slag om de beginsituatie van de groep te bepalen en de doelen te concretiseren.

 • De uitkomst van het gesprek is richtinggevend, maar tussen 2 sessies wordt het traject voortdurend in samenspraak bijgestuurd.

 • In dit gesprek bepalen we ook het aantal modules én de inhoud van de modules (sommige modules kunnen uit meerdere sessie bestaan).

EERSTE MODULE: INZICHT EN KADERING VAN HET TRAJECT VOOR HET TEAM  (1 sessie van 3 uur)

 • Wat is conflict? Hoe kan conflict (contra-)productief zijn? Waarom het conflict / het gesprek aangaan?

 • Via een simulatiespel ‘Dubieuze kaarten’ of ‘Kwinkslag’ bieden we de groep het inzichten aan over het thema. Hoe ontstaat (contraproductief) conflict? Wat zijn redenen van een niet-productief-conflict? Hoe kunnen we conflict productie maken? Wat is het belang van transparantie om conflicten te vermijden?

 • Omgaan met conflict in het model van Thomas & Kilmann

 • Belang van het gesprek aangaan. (kadering binnen het piramidemodel van Lencioni)

 • Teamvisie en waarden (Waardevol, Waarden- en normenspel, De nieuwe collega)


MODULE 2: OMGAAN MET CONFLICT / GEDRAG (1 sessie van 3 uur)


Hoe omgaan met moeilijke situaties/conflicten binnen het kader van de roos van Leary. We gaan aan de slag met het spel ‘Eigenaardig’. In dit spel krijgen de deelnemers zicht op de Roos van Leary via opdrachten, concrete situaties, stellingen, … Afwisselend met de actieve spelervaringen, gaat de trainer dieper in op:

 • De inhoud van de Roos van Leary, de 8 axen en hun betekenis

 • Positie van alle dieren op basis van de verschillende assen

 • Gedrag dat niet extreem is, is ook geen probleem (positiviteit van het centrum van de Roos van Leary).

 • Gedrag is situationeel. Niemand IS een dier, maar iedereen switcht voortdurend.

 • Bejegening: innemen van  posities naar aanleiding van extreem gedrag.

 • Ideale positie inoefenen.

Aan het einde van de sessie geeft de trainer de deelnemers de kans om situaties in te oefenen in dramaspel (1 op 1 situaties zonder publiek).


MODULE 3: AANGAAN VAN HET GESPREK: WAT ZIJN PARTICIPATIEVE MODELLEN? (1 of meerdere sessies van 3 uur)

 • Hoe samen beslissingen nemen?

 • Beslissingsmatrix

 • Duurzaamheidscheck

Aan de hand van een eenvoudig en concreet onderwerp gaan de deelnemers aan de slag en komen ze op participatieve wijze tot een concrete afspraak.

 • Keuze tussen verschillende participatieve modellen. (vertrekkende vanuit de realiteit)

 • plAI: model op basis van trots op de organisatie en participatieve uitdaging dat ‘goesting’ en energie geeft.

 • SWOT: evaluatiemodel voor een kijk van 360°.

 • Het 7E model als basis voor gedragenheid en betrokkenheid

 • De zelfdeterminatietheorie, een basis om mensen te motiveren…

MODULE 4: COMMUNICATIESTIJLEN EN TAAL OM EEN CONFLICT PRODUCTIEVER TE MAKEN (1 of 2 sessies van 3 uur)


Sessie 1: verbindend communiceren

Verbindend communiceren is geen techniek, het is een manier van denken, een taal die je leert spreken. We benaderen het thema vanuit de giraf en de jakhals die staan voor belangrijke verschillen als:

 • Waarnemen en interpreteren

 • Gevoelens en quasi-gevoelens

 • Behoeften en normen

 • Vragen en eisen

 

Sessie 2: omgaan met elkaar in het kader van de kernkwadranten van Daniël Ofman.

Ofman bekijkt valkuilen (negatieve trekjes) als een overdrijving van je kwaliteiten. Het is een andere manier om je collega’s (en jezelf) te gaan bekijken en het kan ook een hele wijziging geven in de manier waarop we elkaar gaan feedback geven.

Gebruikte tools:

 • Kwaliteitenspel

 • Mastermind-techniek

 • Interactieve momenten waarin de deelnemers per 2 of 3 op zoek gaan naar kernkwadranten van zichzelf

MODULE 5: COMMUNICATIE ALS BASIS VAN SAMENWERKING BINNEN EEN TEAM. CONCRETISERING VAN DE VORIGE SESSIES. (1 sessie van 3 uur).


Aanpak

Afhankelijk van de groep en de doelen van de organisatie, zijn er in de laatste sessie 2 mogelijkheden om de leerstof concreet te maken:

 • ‘Samenwerkingsspelen’: We kijken naar de meerwaarde van communicatie bij samenwerking binnen een team. Basis in deze sessie zijn de verschillende insteken in de samenwerking:

 • Interactie tussen groep en individu

 • ‘Vooruit’ en ‘achteruit’ kijken, is iedereen mee?

 • Overleg (rol van leiding binnen overleg)

 • Maken en opvolgen van afspraken

 • Communicatiekanalen

 • Communicatietaal

 • Overzicht houden binnen een groep

 • Inoefenen feedback geven in een sessie via een simulatiespel, waarin de deelnemers de kans krijgen om de aangeleerde vaardigheden in te oefenen.

Nazorg en kennisborging

 • Bij de modules 1, 2 en 3 horen PowerPoints, die de deelnemers de kans geven om de geleerde inhoud achteraf te bekijken.

 • In de laatste sessie wordt de inhoud geconcretiseerd naar het dagelijkse leven op de werkvloer.

 • Mogelijkheid tot vragen stellen aan de trainer tijdens én na het traject.

Trainer(s)

Hendrik Bens

Elise Boelen

Marike Coremans

bottom of page