top of page
Vormingsfonds focus op talent

De juiste duw in de rug, motiveren kan je leren!

Thema

Leidinggeven/Coachen

Doelgroep

Leidinggevenden

Prijs

1000

Credits

2

Vormingsinstelling

De Aanstokerij vzw

016/29 74 58

Praktisch

Duurtijd vorming

4 sessies van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

4

Max.

20

VF_FOT_064

De opleiding in het kort

Wat motiveert medewerkers en collega’s, ... en hoe kan je erop inspelen en de motivatie van iedereen verhogen? We verkennen de verschillende soorten motivatie en gaan via de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci op zoek naar de basisingrediënten van motivatie en naar de bouwstenen van een motiverende begeleidingsstijl.

Inhoud en aanpak

Doelstellingen:

•  'Motiveren kan je leren!' helpt verantwoordelijken op de werkvloer (professionals, begeleiders, coördinatoren, ...) bij het begrijpen en versterken van de motivatie van hun medewerkers.

•  De deelnemers krijgen inzicht in de determinatietheorie van Ryan en Deci.

•  De leidinggevenden krijgen zicht op een motiverende leidersstijl.

•  Concretisering van de theorie aan de hand van concrete cases. De deelnemers ervaren en oefenen het motiveren van medewerkers in via heel praktische opdrachten.


Inhoud:

Motiveren kan je leren!’ is gebaseerd op de zelfdeterminatietheorie. De vorming is interactief en ervaringsgericht opgebouwd volgens de volgende stappen:

1. Wat is motivatie?

2. Welke soorten motivatie bestaan er?

3. Welke 3 basisbehoeften beïnvloeden de motivatie?

4. Wat zijn bouwstenen van motivatie? Welke bouwstenen zijn er?

5. Inoefenen van concrete motivatie-situaties

6. De wortels voor een duurzaam engagement = intern kompas (Maarten Van Steenkiste)

7. Concrete aanpak binnen de eigen organisatie


Aanpak:

Sessie 1

•  Aan de hand van de oefening ‘Waarom fiets ik?’ of met een concrete taak vanop de eigen werkvloer gaan we met de deelnemers vanuit hun eigen motivatie op zoek naar de verschillende soorten van motivatie en de regulatie daarvan. Hierbij komen begrippen aan bod als: intrinsieke motivatie, extrinsieke motivatie, gecontroleerde motivatie, autonome motivatie.

•  Via stellingen ontdekken we het ABC van de zelfdeterminatietheorie (basisbehoeften Autonomie, Binding en Competentie.


Sessie 2

•  Met de kaartenspelen “Leer- en ontwikkelingsspel’ en het ‘Inspiratiespel’ gaan we concreet op zoek naar wat mensen motiveert en hoe we dit in de praktijk kunnen toepassen.

•  We gaan op zoek naar het antwoord op ‘wat zijn bouwstenen van motivatie’ en hoe kunnen we die kaderen in het ABC?

•  Aan de hand van concrete cases (die van de deelnemers zelf komen) gaan we op zoek naar oplossingen voor een motivatieprobleem.


Sessie 3

•  Via samenwerkingsopdrachten gaan we op zoek naar begeleidersstijlen en het brengen van structuur en controle binnen de motivatie van de medewerkers.

•  Vertaling vanuit opdrachten van de opgedane kennis naar:

    - Grondhouding voor autonomieondersteuning

    - Grondhouding  voor competentieondersteuning

• Wat is flow? Hoe bewaar ik het evenwicht tussen ‘uitdaging’ en ‘vaardigheden’?


Sessie 4 (terugkomdag met concrete vertaling)

•  Concretisering binnen de eigen organisatie.

•  Samen op zoek gaan naar oplossingen voor concrete cases in de vorm van een intervisie tussen deelnemers en trainer.


Nazorg en kennisborging

•  PowerPoint met theoretische achtergrond bij de verschillende sessies

•  In de laatste sessie gaan we de opgedane technieken concreet vertalen naar de werkvloer en gaat de trainer samen met de deelnemers op zoek naar de implementatie van de verschillende structuren.

•  Voortdurende vertaling van de theorieën naar de realiteit.

Trainer(s)

Hendrik Bens

Marike Coremans

Elise Boelen

bottom of page