top of page
Vormingsfonds thuiszorg

'Zoeken naar de juiste golflengte' - training in het omgaan met personen met dementie

Thema 

Omgaan met personen met dementie

Prijs

3

credit(s)

Doelgroep

Verzorgende;Poetshulpen

VF_TZ_216

De opleiding in het kort

Deze training is gericht op het ontwikkelen van een adequate omgang met de persoon met dementie in de verschillende fasen van het dementieproces. De deelnemer leert zich met een zekere vanzelfsprekendheid zowel verbaal als non-verbaal af te stemmen op de persoon met dementie en leert geëigende omgangsvormen in de vier fasen van het dementieproces.

Inhoud en aanpak

Deze training is gericht op het ontwikkelen van een adequate omgang met de persoon met dementie in de verschillende fasen van het dementieproces. 


Doelstellingen:

De deelnemer 

-  leert zich met een zekere vanzelfsprekendheid zowel verbaal als non-verbaal af te stemmen op de persoon met dementie;

-  wordt zich bewust van de invloed van de eigen omgang en omgangsstijl op de persoon met dementie;

-  wordt zich bewust van het belang van reflecteren op het eigen handelen en het verwoorden van ervaringen binnen het team


Inhoud:

-  Basisinformatie over dementie in functie van omgaan met mensen met dementie 

-  Vier fasen van dementie

-  Begeleidingsmodellen bij dementie

-  Geëigende omgangsvormen in de vier fasen

-  Omgaan met specifieke symptomen (geheugenproblemen, afasie, apraxie, agnosie, angst, …)


Didactiek: 

Doceren + gesprek, inleefoefeningen, rollenspelen, reflectie op eigen handelen in praktijk, huiswerkopdrachten bvb. reflectie op praktijksituatie

Voorwaarde: medewerkers dienen reeds te beschikken over een basiskennis dementie zoals ‘onderdompeling in de wereld van dementie’


Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen werkt voor zijn vormingsaanbod samen met dementie-experten van de negen regionale expertisecentra dementie in Vlaanderen. De pool van lesgevers over gans Vlaanderen is groter dan de drie in deze aanvraag opgegeven.

 

Voor de lijst zie: https://www.dropbox.com/s/91ydnirkphn2fto/Lesgevers%20vormingsfonds.docx?dl=0

Trainer(s)

Kathleen Vandenbroucke

Sophie Vermeersch

Laurine Ven

Vormingsinstelling

Expertisecentrum Dementie Vlaanderen vzw

03 609 56 14

Praktisch

Duurtijd vorming

6 dagdelen van 3 uur

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Randvoorwaarden

Beamer en scherm/ witte muur;Flipover;Tafels en stoelen voor elke deelnemer

Aantal deelnemers

Min.

8

Max.

16

bottom of page