Vormingsfonds Focus op talent!Elke bestuur heeft recht op 1 vorming uit het vormingsfonds ‘focus op talent’ voor de prijs van €1000. De vormingen kosten in werkelijkheid
meer dan €1000, maar dankzij de financiële tussenkomst van de Vlaamse Overheid worden alle kosten boven €1000 gedragen door het vormingsfonds.

 

Wil je als bestuur graag meerdere vormingen uit het vormingsfonds boeken dan kan dat. Je zult dan één vorming kunnen boeken aan de gereduceerde prijs van €1000, voor de overige vormingen betaal je dan de werkelijke kostprijs van de vormingen. 

Meer praktische info vind je hier.

Doelgroep

Leidinggevenden

1. (H)erkennen van signalen van stress en burn-out voor leidinggevenden

Als leidinggevende hebben we een belangrijke functie in het voorkomen van en omgaan met stressvolle werksituaties. We staan enerzijds stil bij werkcontext factoren waar we als leidinggevende impact op hebben voor onszelf en voor onze medewerkers. Anderzijds staan we stil bij het belang van onze zelfzorg als leidinggevende. Dit alles vanuit een wetenschappelijk onderbouwd kader, vertaald naar de dagdagelijkse praktijk.

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Sonja Reckers

Download volledige fiche

download

volledige fiche

Doelgroep

Medewerkers

2. Burn-out Zelfzorg, Verhoog je veerkracht. Jezelf wapenen tegen Burn-out

In een snel veranderende werkcontext is het een grote uitdaging om grip te krijgen, hebben en houden op stressvolle situaties. We kunnen zelf het heft in handen nemen om stressvolle situaties eerder als uitdaging dan wel als bedreiging te zien. Met tal van onderbouwde inzichten vertaald in praktische vaardigheden versterken we duurzaam onze veerkracht en krijgen we impact op het voorkomen van stressklachten en burn-out.

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Sonja Reckers

Download volledige fiche

download

volledige fiche

Doelgroep

Leidinggevenden

3. (H)erkennen van signalen van stress en burn-out voor leidinggevenden

Tijdens een interactieve opleiding focussen we niet uitsluitend op het versterken van de vaardigheden in de rol van leidinggevende, we bespreken eveneens heel wat inzichten en tips om zelf als leidinggevende niet aan burn-out ten prooi te vallen. Zelfzorg en veerkracht staan daarbij centraal.

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Emino VZW

Download volledige fiche

download

volledige fiche

Doelgroep

Leidinggevenden, Werknemers

4. Burn-out Zelfzorg, Verhoog je veerkracht. Jezelf wapenen tegen Burn-out

Tijdens deze vorming reiken we de deelnemers een aantal denkkaders aan rond stress- en burn-out. Hiermee proberen we vooral reflectie en zelfinzicht te vergroten om deze denkkaders aldus te kunnen toepassen op de eigen werksituatie.

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Emino VZW

Download volledige fiche

download

volledige fiche

Doelgroep

Leidinggevenden

5. (H)erkennen van signalen van stress en burn-out voor leidinggevenden

Je leert het concept stress beter te objectiveren, waardoor je er ook mee aan de slag kan gaan. Het is niet omdat je niet kan ingrijpen in de werkdruk, dat er geen andere ingangspoorten meer zijn waardoor de druk hanteerbaar blijft. Waarop kan je ingrijpen om medewerkers bevlogen te houden? Hoe kan je signalen van medewerkers sneller bespreken? Hoe kan je contact houden als iemand ziek is?

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

The Human Link BVBA

Download volledige fiche

download

volledige fiche

Doelgroep

Medewerkers

6. Burn-out Zelfzorg, Verhoog je veerkracht. Jezelf wapenen tegen Burn-out

Medewerkers van lokale besturen leren hoe ze meer veerkracht en weerbaarheid kunnen ontwikkelen om op die manier de kans op burn-out te verminderen. De deelnemers maken zich bewust van hun persoonlijke energiehuishouding en het belang van veerkracht voor de uitoefening van de job en voor een optimale balans tussen werk en privé.

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

The Human Link BVBA

Download volledige fiche

download

volledige fiche

Doelgroep

Leidinggevenden

7. (H)erkennen van signalen van stress en burn-out voor leidinggevenden

Tijdens een interactieve opleiding focussen we niet uitsluitend op het versterken van de vaardigheden in de rol van leidinggevende, we bespreken eveneens heel wat inzichten en tips om zelf als leidinggevende niet aan burn-out ten prooi te vallen. Zelfzorg en veerkracht staan daarbij centraal.

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

ReSet Coaching

Download volledige fiche

download

volledige fiche

Doelgroep

Medewerkers

8. Burn-out Zelfzorg, Verhoog je veerkracht. Jezelf wapenen tegen Burn-out

Medewerkers van lokale besturen leren hoe ze meer veerkracht en weerbaarheid kunnen ontwikkelen om op die manier de kans op burn-out te verminderen. De deelnemers maken zich bewust van hun persoonlijke energiehuishouding en het belang van veerkracht voor de uitoefening van de job en voor een optimale balans tussen werk en privé.

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

ReSet Coaching

Download volledige fiche

download

volledige fiche

Doelgroep

Leidinggevenden & medewerkers

9. Hallo, is dit discriminatie?

De workshop richt zich op het constructief aanpakken van discriminatie op de werkvloer. In deze opleiding leer je discriminatie herkennen. Je leert er diverse manieren van reageren en over geschikte gesprekstechnieken. Tijdens de opleiding werken de deelnemers aan hun communicatievaardigheden.

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

SKAN

Download volledige fiche

download

volledige fiche

Doelgroep

Leidinggevenden & medewerkers

10. Dilemmatraining. Integer handelen: training in morele oordeelsvorming

Deze opleiding is interessant voor iedereen die binnen een lokaal bestuur geregeld voor morele dilemma's komt te staan. Deze training morele oordeelsvorming maakt deelnemers vertrouwd met een praktisch instrument dat hen in staat stelt om – zelfstandig of in gesprek met anderen – de juiste antwoord te vinden op lastige morele vraagstukken uit de praktijk.

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Governance Integrity

Download volledige fiche

download

volledige fiche

Doelgroep

Leidinggevenden ploegbazen

11. Hoe geef ik als ploegbaas leiding aan mij team

Deze opleiding richt zich op de belangrijkste taken van een leidinggevende : opdrachten op zo’n manier formuleren dat de medewerkers de taak op een juiste manier uitvoeren. Hen opleiden, begeleiden en gemotiveerd houden ook al moet je hen soms aanspreken op ongepast gedrag.

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Knowledge On the Spot

Download volledige fiche

download

volledige fiche

Doelgroep

Mentoren van lokale besturen in zorgprofielen

12. Mentoropleiding zorgberoepen

Deze mentoropleiding biedt inzicht in jouw coachende rol als mentor en versterkt je in een aantal belangrijke competenties die je nodig hebt voor een goede begeleiding: communiceren, duidelijke feedback geven, evalueren,...Er wordt dieper ingegaan op wat duaal leren inhoudt, het opstellen van een opleidingsplan op maat en anticiperen op het proces van de stagiair door het opleidingsplan bij te sturen indien nodig. De opleiding is ook een leerrijke uitwisseling van concrete ervaringen van mentoren onderling.

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

4 dagdelen van 3,5 uur

Begeleiding

oMvorming

Download volledige fiche

download

volledige fiche

Doelgroep

Mentoren van lokale besturen in technisch uitvoerende profielen (groendienst, technische dienst, wegendienst, klusdienst, magazijn, …), leidinggevenden. 

13. Mentoropleiding technisch uitvoerende beroepen

Een opleiding Mentorship gaat coachend aan het werk met mentoren op vorming in vlak van omgaan en (op)leiding geven aan jonge mensen, communicatie, omgaan met weerstand, motivatie en ‘leren’ begrijpbaar maken. Het verkent de eigen kwaliteiten, en scherpt de werkpunten aan, door coachende overdracht, gerichte oefeningen en collegiale samenwerking. 

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

3 dagdelen van 4 uur

Begeleiding

 Bart Pilate Trainings 

Download volledige fiche

download

volledige fiche