1.Thema: Omgaan met cliënten en hun netwerk

Klantvriendelijkheid
Agressie of overschrijdend gedrag
Discriminatie
Kansarmoede en kwetsbare groepen
Psychiatrische kwetsbaarheid
Dementie
Palliatieve situaties
Verslavingsproblematiek
Ziektebeleving
Koesteren van mantelzorgers
Toon meer!