1. Thema Team
1. 1. Talenten ontdekken en waarderen

1. Zet je talent samen in

Je talent kunnen inzetten in je werk geeft energie én ruimte om te schitteren. Soms kennen we ons talent, soms nog niet (genoeg). Wie is er goed in fantasiespel, wie kan er goed knutselen, bij wie kan elk terecht met zijn ‘verhaal’, wie kan de grenzen duidelijk aangeven, wie ...? Samen gaan we op zoek naar IEDERS talent.

Doelgroep

Groepsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg,
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

VZW Vorm

pdf_epub_edited.png

download
volledige fiche

2. Dat jij dat allemaal kan!

Her-ontdek je collega’s in deze dag vol creatieve, grappige en bijzondere opdrachten. Laat een frisse wind waaien doorheen je team en waardeer elkaars talenten in een evenwichtige mix van actie- en reflectie. Zo krijgen nieuwkomers een warm welkomstgevoel en worden anderen weer attent voor elkaars bijzonderheden. Want samen kun je meer.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg,
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Dialoogplus

pdf_epub_edited.png

download
volledige fiche

3. Met muziek IN-TEAM

Aan de hand van muziektherapeutische en oplossingsgerichte gesprekstechnieken ontdekken we elkaars kwaliteiten en ta- lenten. We maken ruimte om deze ook te benoemen. Positieve bekrachtiging versus team en persoonlijke uitdagingen aan de hand van opdrachten vormen de rode draad doorheen de sessie.

Doelgroep

Groepsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg,
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Tamboeri

pdf_epub_edited.png

download
volledige fiche

4. Van talenten in je team naar meer speelkansen

Hoe krijg je iedereen betrokken bij het speelaanbod? Wat maakt dat mensen gaan meespelen én actief ideeën gaan verzin- nen? We werken rond talenten en vertalen ieders talent in concrete speelkansen om mee aan de slag te gaan. Op naar meer goesting en inzet bij iedereen!

Doelgroep

Groepsopvang, schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg,
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Vlaamse Dienst Speelpleinwerking VZW (speelmakers CVBA in opdracht)

pdf_epub_edited.png

download
volledige fiche

5. Van talentenjacht naar groeikansen!

Wat zijn je talenten? En die van je collega’s? Aan de hand van een aantal oefeningen ontdekken we talenten in het team. We brengen in kaart welke talenten onderbenut worden en zoeken naar opportuniteiten. We zetten groeikansen in waar mogelijk.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg,
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 2,5 à 3 uur

Begeleiding

Gil Geron

pdf_epub_edited.png

download
volledige fiche

6. Tent vol talent, van omgaan met verschillen tot het verschil in omgaan met elkaar.

Tijdens het vormingstraject staan we stil bij de verschillen tussen mensen (en hoe we daarmee kunnen omgaan) en brengen we de verschillende talenten binnen de organisatie in kaart. Het resultaat hiervan is bruikbaar voor latere (functionerings-) gesprekken.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg,
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3,5 uur

Begeleiding

De Aanstokerij (voormalig centrum informatieve spelen)

Download volledige fiche

download

volledige fiche