1. Thema Team
1. 1. Talenten ontdekken en waarderen

Je talent kunnen inzetten in je werk geeft energie én ruimte om te schitteren. Soms kennen we ons talent, soms nog niet (genoeg). Wie is er goed in fantasiespel, wie kan er goed knutselen, bij wie kan elk terecht met zijn ‘verhaal’, wie kan de grenzen duidelijk aangeven, wie ...? Samen gaan we op zoek naar IEDERS talent.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1. Zet je talent samen in

VZW Vorm

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg,
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

pdf_epub_edited.png

download
volledige fiche

Her-ontdek je collega’s in deze dag vol creatieve, grappige en bijzondere opdrachten. Laat een frisse wind waaien doorheen je team en waardeer elkaars talenten in een evenwichtige mix van actie- en reflectie. Zo krijgen nieuwkomers een warm welkomstgevoel en worden anderen weer attent voor elkaars bijzonderheden. Want samen kun je meer.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2. Dat jij dat allemaal kan!

Dialoogplus

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg,
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

pdf_epub_edited.png

download
volledige fiche

Aan de hand van muziektherapeutische en oplossingsgerichte gesprekstechnieken ontdekken we elkaars kwaliteiten en ta- lenten. We maken ruimte om deze ook te benoemen. Positieve bekrachtiging versus team en persoonlijke uitdagingen aan de hand van opdrachten vormen de rode draad doorheen de sessie.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

3. Met muziek IN-TEAM

Tamboeri

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg,
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

pdf_epub_edited.png

download
volledige fiche

Hoe krijg je iedereen betrokken bij het speelaanbod? Wat maakt dat mensen gaan meespelen én actief ideeën gaan verzin- nen? We werken rond talenten en vertalen ieders talent in concrete speelkansen om mee aan de slag te gaan. Op naar meer goesting en inzet bij iedereen!

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

4. Van talenten in je team naar meer speelkansen

Vlaamse Dienst Speelpleinwerking VZW (speelmakers CVBA in opdracht)

1 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg,
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, schoolgaand

pdf_epub_edited.png

download
volledige fiche

Wat zijn je talenten? En die van je collega’s? Aan de hand van een aantal oefeningen ontdekken we talenten in het team. We brengen in kaart welke talenten onderbenut worden en zoeken naar opportuniteiten. We zetten groeikansen in waar mogelijk.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

5. Van talentenjacht naar groeikansen!

Gil Geron

2 dagdelen van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg,
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

pdf_epub_edited.png

download
volledige fiche

Tijdens het vormingstraject staan we stil bij de verschillen tussen mensen (en hoe we daarmee kunnen omgaan) en brengen we de verschillende talenten binnen de organisatie in kaart. Het resultaat hiervan is bruikbaar voor latere (functionerings-) gesprekken.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

6. Tent vol talent, van omgaan met verschillen tot het verschil in omgaan met elkaar.

De Aanstokerij (voormalig centrum informatieve spelen)

2 dagdelen van 3,5 uur

Antwerpen, Limburg,
Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche