1. Thema Team
1. 6. Succesvol samenwerken

1. Efficiënte en verbindende besluitvorming

We baseren ons op het model van Verbindende Communicatie om teams te helpen efficiënt en verbindend besluiten te nemen.  In elke teamvergadering zijn er wel kleine of grote beslissingen te nemen, zowel rond praktische zaken als inhoudelijke kwesties rond kinderen en ouders. In deze vorming staan we stil hoe we op een snelle manier kunnen komen tot besluiten die gedragen zijn door het hele team.  

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Blabla BVBA

Download volledige fiche

download

volledige fiche

2. Succesvol samenwerken als team

Niets is zo waardevol als werken in een team waar collega’s met plezier en waardering samenwerken. In deze vorming benoemen de deelnemers elkaars kwaliteiten d.m.v. concrete samenwerkingsopdrachten. Zijn deze kwaliteiten zichtbaar op de werkvloer? Hoe kunnen we ze meer benutten in het team?  De samenhorigheid en het vertrouwen in elkaar groeit.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdelen van 4 uur

Begeleiding

Download volledige fiche

download

volledige fiche

3. Succesvol samenwerken

Goed samenwerken is belangrijk voor jezelf, de kinderopvang en de kinderen waarvoor je zorgt. Toch is succesvol samenwerken niet eenvoudig: we werken samen met verschillende mensen, elk met hun eigen sterktes en aandachtspunten. Hierdoor kunnen conflicten ontstaan wat samenwerken moeilijker maakt. Tijdens deze opleiding gaan we na hoe je succesvol kan samenwerken.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Alert!

Download volledige fiche

download

volledige fiche

4. Woorden die werken op de werkplek

Deze vorming leert deelnemers een nieuwe manier aan om groepsdynamiek te bevorderen en is erop gericht hen taalpatronen te leren die een harmonieuze samenwerking en intrinsieke motivatie bevorderen. Daarnaast leren deelnemers taalpatronen herkennen die destructief werken en samenwerking saboteren.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Blabla BVBA

Download volledige fiche

download

volledige fiche

5. Héhé, dat doet deugd! Positief omgaan met collega’s.

Samenwerken in een positief klimaat geeft meer voldoening. Je vraagt je soms af of je het op jouw manier wel goed doet en je wil dit graag af en toe weten van de anderen.  Met actieve communicatieve werkvormen leren de deelnemers hoe samenwerken vanuit een positieve ingesteldheid tot meer succes leidt en hen meer jobtevredenheid geeft.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Dialoogplus

Download volledige fiche

download

volledige fiche

6. Daag je team uit met een ‘Escape game’

In een (fictief) bedrijf is er fraude gepleegd. In 2 teams gaan de spelers aan de slag om de oplossing te vinden. De 2 teams kunnen elkaar steunen via verschillende media (gsm, mail, Facebook, …). Alleen door samenwerken  over de teams heen, komen ze binnen de 2 uur tot een oplossing. Daarna bekijken we wat er gebeurde en koppelen we dit naar de realiteit

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3,5 uur

Begeleiding

De Aanstokerij (voormalig centrum informatieve spelen)

Download volledige fiche

download

volledige fiche

7. Assertiviteit (grondige versie + oefenen met acteur)

Om goed te kunnen samenwerken is er evenwicht nodig van geven en nemen: je mening geven maar ook luisteren naar anderen, initiatief nemen en verantwoordelijkheid oppakken maar ook doseren,  ja-zeggen maar ook nee-aangeven… Hoe doe je dit op een goede manier zodat de relatie en de samenwerking tussen jou, je collega’s en/of je ouders intact blijft?

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

3 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Iets anders cie VOF

Download volledige fiche

download

volledige fiche

8. Succesvol samenwerken in team

Voor dit thema bieden we twee mogelijke vormingen aan die zich toespitsen op samenwerking in team. Wanneer een team voor dit thema kiest, wordt tijdens een telefonisch gesprek afgetoetst welke van de twee opties het beste aansluit bij de noden en vragen van het team: via reflectie-oefeningen en gesprekken de teamsamenwerking onder de loep nemen ofwel een doe-dag over groepsdynamiek.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

VCOK VZW

Download volledige fiche

download

volledige fiche

9. Kwaliteam: maak optimaal gebruik van de kwaliteiten in een team

Leer je eigen kwaliteiten en valkuilen kennen aan de hand van een kernkwadrant (model Daniël Ofman) om de karaktereigenschappen van een persoon in beeld te brengen. Leer collega's beter kennen door kernkwadranten in verbinding te zetten. Streef  naar een succesvolle samenwerking met respect voor ieders' eigenheid en kwaliteiten! 

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 2,5 à 3 uur

Begeleiding

Gil Geron

Download volledige fiche

download

volledige fiche

10. Samen sterk!

Goed samenwerkende teams zijn een belangrijk deel van het succesverhaal van organisaties! Maar zo’n team ontstaat niet altijd vanzelf.  Er zijn een aantal aspecten die een team helpen groeien en een aantal zaken die een groep belemmeren om een team te worden. Deze vorming is een mix van oefeningen, reflectiemomenten en een klein theoretisch kader die kunnen helpen om een team tot een (h)echt te maken.

Doelgroep

Groepsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Download volledige fiche

download

volledige fiche

11. Teambuilding, een kwestie van samenwerking!

Een vorming die de deelnemers op een interactieve manier  inzichten brengt  in verband met samenwerking binnen hun eigen team. Afhankelijk van de vraag en wat er binnen de groep leeft, kan er flexibel worden omgegaan met de inhoud (samenwerkingsthema’s) van de sessie.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3,5 uur

Begeleiding

De Aanstokerij (voormalig centrum informatieve spelen)

Download volledige fiche

download

volledige fiche

12. Traject: Samen Sterk!

Goed samenwerkende teams zijn een belangrijk deel van het succesverhaal van organisaties! Maar zo’n team ontstaat niet altijd vanzelf.  Sommige aspecten doen een team groeien, andere aspecten belemmeren de samenwerking. In dit traject gaan we aan de slag met methodieken en handvatten om samen sterk te staan!

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

4 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Download volledige fiche

download

volledige fiche

13. Natuur als teamversterker

Samenwerken in een team is niet altijd even evident. Nadenken over hoe je deze samenwerking optimaal kan vormgeven, lukt dan ook het best in een ontspannen sfeer. Op deze dag trekken we de natuur in. We creëren een klimaat waarin het voor iedereen als veilig aanvoelt om te spreken met elkaar over de samenwerking.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

VCOK VZW

Download volledige fiche

download

volledige fiche

14. Team in moeilijkheden: de Teamcaleidoscoop

Het team maakt samen een analyse van hun huidige situatie aan de hand van vier invalshoeken: onze context, actuele thema’s, onze groepsrelaties en ieders uniciteit. De vier invalshoeken geven een breder zicht op de huidige dynamiek in het team. Oorzaak en gevolg, oordelen en fouten komen niet aan bod; wel invloed, betrokkenheid, aandeel en zelfreflectie. 

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

4 dagdelen van 4 uur

Begeleiding

Download volledige fiche

download

volledige fiche

15. Ik wil zo samenwerken! En jij?

Jij wil ’s middags graag samen eten. Je collega wil graag elke vrijdag iets gaan drinken, jij vind dat je alles gewoon moet zeggen, een ander … Zoveel verschillen werken in 1 team. Hoe kunnen we nu succesvol zijn? Aan de hand van 5 stelregels bekijken we de eigen samenwerking. En gaan we op zoek naar verbeterpunten bij onszelf maar ook als team.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

VZW Vorm

Download volledige fiche

download

volledige fiche