3. Thema Kind
3.7. Structuur bieden aan kinderen

1. Buiten de lijntjes kleuren

Hivset

Kinderen gaan altijd op zoek naar grenzen. De regels binnen de (buitenschoolse) kinderopvang zijn niet altijd duidelijk. Van de ene begeleider mag dit wel, van een andere mag  dat dan weer niet. Tussen welke lijntjes moeten we nu eigenlijk kleuren? Denk samen met de collega’s na over de heersende afspraken en onduidelijkheden en kom op eenzelfde lijn te zitten. 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 3 uur

Oost-Vlaanderen,  West-Vlaanderen

Groepsopvang, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

2. Duidelijkheid en structuur. Hoe doe je dat? (18 maanden – 3 jaar)

Talentindex

In deze sessie gaan we na welke factoren het gedrag van peuters kunnen beïnvloeden. We bekijken welke de fundamenten zijn van het positief opvoeden. We gaan na hoe we constructieve relaties kunnen uitbouwen met kinderen en hoe we bepaalde gedragingen kunnen stimuleren. Tevens bespreken we hoe nieuw gedrag kan aangeleerd worden, hoe niet gewenst gedrag kan aangepakt worden en tenslotte analyseren we situaties die mogelijks kunnen fout lopen.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

3 dagdelen van 3,5 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters

Download volledige fiche

download

volledige fiche

3. Duidelijkheid en structuur. Hoe doe je dat? (3 jaar – 6 jaar)

Talentindex

In deze sessie gaan we na welke factoren het gedrag van kleuters kunnen beïnvloeden. We bekijken welke de fundamenten zijn positief opvoeden. We gaan na hoe we constructieve relaties kunnen uitbouwen met kinderen en hoe we bepaalde gedragingen kunnen stimuleren. Tevens bespreken we hoe nieuw gedrag kan aangeleerd worden, hoe niet gewenst gedrag kan aangepakt worden en tenslotte analyseren we situaties die mogelijks kunnen fout lopen.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

3 dagdelen van 3,5 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

4. Duidelijkheid en structuur. Hoe doe je dat? (6 jaar – 12 jaar)

Talentindex

In deze sessie gaan we na welke factoren het gedrag van lagere schoolkinderen kunnen beïnvloeden. We bekijken welke de fundamenten zijn van positief opvoeden. We gaan na hoe we constructieve relaties kunnen uitbouwen met kinderen en hoe we bepaalde gedragingen kunnen stimuleren. Tevens bespreken we hoe nieuw gedrag kan aangeleerd worden, hoe niet gewenst gedrag kan aangepakt worden en tenslotte analyseren we situaties die mogelijks kunnen fout lopen.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

3 dagdelen van 3,5 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

5. Regelmaat en structuur in de dagindeling

VCOK VZW

Kinderen leren van hun omgeving: van de begeleiding waarmee ze in contact komen, maar ook van de structuur van de dagindeling, de ruimte waarin ze spelen en contacten leggen met elkaar en tot slot ook van de regels en afspraken die ze leren. Tijdens deze vorming krijg je een overzicht van de betekenis en het belang van regelmaat en structuur en tal van inspirerende voorbeelden uit de praktijk.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

6. Hoezo, we hebben een moeilijk kind?

Xenwix bvba afdeling Clorisse

Sommige kinderen hebben het moeilijk met regels en grenzen. Wat als die grenzen en regels overtreden worden? Wat is moeilijk gedrag en wanneer spreken we van moeilijk gedrag? We gaan in op specifiek moeilijk gedrag: koppigheid, agressie, pesten, liegen en drukke kinderen en kinderen met een stoornis, en kijken hoe we als team met deze kinderen kunnen omgaan.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche