3. Thema Kind
3.4 Respectvolle houding (o.a. pesten, overgevoelige kinderen)

1. Rust in de Kindergroep door Onderlinge Kindermassage

Droom jij ook van een groep waar een ontspannen sfeer heerst; kinderen die hun grenzen weten aan te geven en anderen hun grenzen respecteren; onderling respect in jouw kindergroep; een methode om pestgedrag te verminderen? Dan is een  vorming Rust in de Kindergroep door Onderlinge Kindermassage zeker iets voor jou.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang,  Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Happy Hands Academy

Download volledige fiche

download

volledige fiche

8. Conflicten en kinderen

Zoals alle mensen maken kleine mensjes ook wel eens ruzie en net zo goed stellen ze gedrag waar je je aan ergert. Soms mondt het uit in een conflict tussen jou en het kind. Je leert hoe je best reageert in verschillende soorten conflicten en hoe je omgaat met je emoties.

Doelgroep

Groepsopvang, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Iets Anders Cie BVBA

Download volledige fiche

download

volledige fiche

2. Rust in de kindergroep met de ‘Happy Kids Massagekaarten’

Droom jij ook van een groep waar een ontspannen sfeer heerst; kinderen die hun grenzen weten aan te geven en anderen hun grenzen respecteren; onderling respect in jouw kindergroep; een methode om pestgedrag te verminderen? Dan is een  workshop Rust in de Kindergroep met de Happy Kids Massage zeker iets voor jou.

Doelgroep

Groepsopvang, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Happy Hands Academy

Download volledige fiche

download

volledige fiche

3. Traject: De begeleidersstijl in de praktijk!

In het pedagogisch raamwerk benadrukt men het belang van een sensitief-responsieve medewerker die een actieve en stimulerende begeleidersstijl heeft. We gaan dieper in op beide begrippen en vertalen dit concreet naar de praktijk om zo onze begeleiderstijl te optimaliseren. Actief luisteren, omgaan met storend gedrag en met kinderen praten over gevoelens zijn concrete aandachtspunten.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

4 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

CEGO VZW

Download volledige fiche

download

volledige fiche

4. Met aandacht en gevoel kinderen aan-Raken.                     

AanRaken doe je voortdurend als je met kinderen werk. We gaan er vanuit dat elke goedbedoelde aanraking ok is. Is dit wel zo? Onze handen en voeten zijn onbewust verbonden met onze emoties. Door jouw aan-Rakingen heen leren kinderen zichzelf kennen als mens, voelwezen en … leren ze jou kennen als mens, voelwezen.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Centrum Zon-Maan VZW

Download volledige fiche

download

volledige fiche

5. Traject: Beleid voeren over het thema seksualiteit

Tijdens dit traject maak je kennis met het Raamwerk Seksualiteit en Beleid, dat werd ontwikkeld door Sensoa en Childfocus. Het Raamwerk kan je voorziening helpen om beleid te voeren over seksualiteit en lichamelijke integriteit. 

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

3 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

VCOK VZW

Download volledige fiche

download

volledige fiche

6. Rust in de Kindergroep met de ‘Kriebelkist’

Droom jij ook van een groep waar een ontspannen sfeer heerst; kinderen die hun grenzen weten aan te geven en anderen hun grenzen respecteren; onderling respect in jouw kindergroep; een methode om pestgedrag te verminderen? Dan is de workshop ‘Kriebelkist’ zeker iets voor jou.

Doelgroep

Groepsopvang, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Happy Hands Academy

Download volledige fiche

download

volledige fiche

7. Hoe verbind ik mij met mezelf, mijn collega's en de kinderen? 

In deze vorming verdiepen we ons in het vierstappenmodel van Geweldloze Communicatie (waarneming-gevoel-behoefte-verzoek) zoals ontwikkeld door Marshall Rosenberg. Deelnemers krijgen zicht op valkuilen in hun communicatie, en leren wat wél werkt om verbinding, respectvolle dialoog en vlotte samenwerking mogelijk te maken

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Blabla BVBA

Download volledige fiche

download

volledige fiche

11. Traject seksueel gedrag van kinderen 

Tijdens deze vorming ga je samen met je collega’s in op de seksuele ontwikkeling van kinderen. Welk gedrag kunnen we op welke leeftijd verwachten? We maken gebruik van het vlaggensysteem dat 6 criteria voor gezond seksueel gedrag hanteert. De criteria kunnen helpen om seksueel gedrag van kinderen goed in te schatten en er gepast op te reageren. 

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

VCOK VZW

Download volledige fiche

download

volledige fiche

9. Pesten

Pesten komt het vaakst voor in groepen kinderen tussen 10 en 14 jaar. De impact van het gepest worden op het dagelijks leven van kinderen is groot. Ze zijn bang om naar school te gaan, voelen zich somber en onzeker, kunnen niet meer goed slapen en piekeren veel. Er ontstaan psychische klachten en mogelijke trauma’s…

Doelgroep

Groepsopvang, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Iets Anders Cie BVBA

Download volledige fiche

download

volledige fiche

10. Praten met kinderen, hoe doe je dat ? Korte Versie

We willen zo graag dat kinderen zich goed in hun vel voelen en dat ze komen vertellen wanneer hen iets dwars zit. Maar hoe kan je kinderen uitnodigen tot praten en wat als het contact moeilijk loopt ? Zolang je niet precies weet wat er in het hoofd van het kind omgaat, kan je er niet achter komen waarom het kind zo reageert.

Doelgroep

Groepsopvang, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Kroost

Download volledige fiche

download

volledige fiche

14. Conflicten met kinderen: hoe voorkomen en escalatie vermijden?

In dagelijkse opvoedingssituaties komen kinderen/pubers (2 - 18 jaar) en hun opvoeder-begeleiders wel eens in conflict. Om dit conflict te kunnen oplossen is het nodig een grondige analyse te maken, rekening houdend met de leeftijd van het kind of jongere en ook met de rol van de begeleider-opvoeder ten opzichte van het kind.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Skilliant CVBA- Escala

Download volledige fiche

download

volledige fiche

12. Baby’s geven signalen

Ook baby’s praten, al is het zonder woorden.We gaan op zoek naar de signalen die de allerjongsten geven en hoe wij hier gevoelig voor kunnen zijn. Goed kijken naar signalen van kinderen en hen ook uitdrukkelijk laten weten dat je ze ziet, geeft basisvertrouwen. Hoe kan je baby’s en peuters een ‘hecht’ plekje geven en ‘lichamelijk basisvertrouwen’ geven?

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Kroost

Download volledige fiche

download

volledige fiche

13. Spelenderwijs verbinden met kinderen

Wanneer kinderen lastig of moeilijk gedrag stellen, willen we dit gedrag zo snel mogelijk veranderen.  Dit doen we door te straffen, belonen, dreigen, veroordelen,…  Met behulp van de geweldloze communicatie kiezen we eerst voor verbinding met het kind.  Eerst verbinden met de gevoelens en behoeften alvorens te focussen op het gedrag.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

4 dagdelen van 4 uur

Begeleiding

Blabla BVBA

Download volledige fiche

download

volledige fiche

15. Kinderen aanmoedigen en positief bekrachtigen

We weten allemaal hoe goed het voelt als iemand ons eens een complimentje geeft en ons aanmoedigt. Dit is niet anders voor kinderen. Kinderen gaan hierdoor sneller geneigd zijn om zich aan afspraken te houden, om een nieuwe uitdaging aan te gaan, om door te zetten, ... en het brengt vaak ook een flinke duw aan hun zelfvertrouwen met zich mee. Automatisch gaan wij op deze manier ook meer naar hun kwaliteiten kijken en leren we hen om op die manier ook naar zichzelf en anderen te kijken. 

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Skilliant CVBA- Escala

Download volledige fiche

download

volledige fiche

16. Conflicten met kinderen: hoe voorkomen en escalatie vermijden?

Kinderen verkennen de wereld rondom zich en als volwassenen moeten we hen daarin begeleiden. Het is van belang hun gedrag waar te nemen en hierop in te spelen waar nodig is. Maar hoe en wanneer belonen we het best? Leidt belonen tot verwennen? En wat indien ze dingen doen die we niet wensen of niet kunnen goedkeuren? Is straffen dan wenselijk? Maar hoe doe je dat en wanneer treedt men straffend op? Welke straffen horen bij welke leeftijden? En wat als straffen niet helpt ....

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Skilliant CVBA- Escala

Download volledige fiche

download

volledige fiche

17. Pesten, ook een zorg voor de buitenschoolse kinderopvang

Pestgedrag bij kinderen komt frequent voor, ook in de kinderopvang. Deze training verduidelijkt wat pesten inhoudt, waarom en hoe het gebeurt.  Wat kunnen medewerkers van de kinderopvang doen om pestgedrag tussen kinderen te herkennen, te voorkomen en er gepast op te reageren?  Goede communicatie met kinderen en ouders voor, tijdens en na een incident helpt erger voorkomen.  

Doelgroep

Groepsopvang, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

TENZ VZW

Download volledige fiche

download

volledige fiche

18. Rood, of waarom pesten niet grappig is

Hoe kan je pesten doen stoppen? Welke impact heeft pesten op de groepsdynamiek? We werken rond het prentenboek 'Rood, of waarom pesten niet grappig is' . We focussen op groepsdynamiek i.p.v. uitsluitend gericht zijn op slachtoffer en dader. We bereiden een interactieve voorleessessie voor en maken pesten bespreekbaar.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 2,5 à 3 uur

Begeleiding

Gil Geron

Download volledige fiche

download

volledige fiche

19. Praten met kinderen, hoe doe je dat ? Lange versie

We willen zo graag dat kinderen zich goed in hun vel voelen en dat ze komen vertellen wanneer hen iets dwars zit. Maar hoe kan je kinderen uitnodigen tot praten en wat als het contact moeilijk loopt ? Zolang je niet precies weet wat er in het hoofd van het kind omgaat, kan je er niet achter komen waarom het kind zo reageert.

Doelgroep

Groepsopvang, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Kroost

Download volledige fiche

download

volledige fiche

20. Angst en stress bij kinderen

Ha…een spin! Wie is er bang voor en wie niet? Hoe merken we dit op en is dit aangeleerd gedrag? Welke soorten angsten zijn er? Tijdens de vorming bekijken we alles vanuit het oogpunt van de kinderen en leren wat onze invloed is tijdens het opvoeden.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang,  Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Xenwix bvba afdeling Clorisse

Download volledige fiche

download

volledige fiche

21. Lichaamsbeleving en seksualiteit bij kinderen

In deze sessie gaat het over de seksuele ontwikkeling en opvoeding bij kinderen. Waarover gaat seksualiteit bij kinderen? Hoe ervaren kinderen verliefdheid en seksuele spelletjes? Er wordt bekeken hoe je met kinderen over seksualiteit kan praten en hoe je hun vragen kan beantwoorden. We gaan ook nog een stapje verder en kijken hoe we best omgaan met vermoedens van misbruik.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang,  Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Xenwix bvba afdeling Clorisse

Download volledige fiche

download

volledige fiche

22. Verhalen achter kindertekeningen

De groei en de ontwikkeling van kinderen kan op verschillende manieren gevolgd en vastgelegd worden. Met foto’s, video’s, meetinstrumenten en observatie komen we al een heel eind, maar ook via tekeningen en schilderwerkjes kunnen we de ontwikkeling vanaf het eerste levensjaar volgen.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang,  Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Xenwix bvba afdeling Clorisse

Download volledige fiche

download

volledige fiche

23. Grensoverschrijdend gedrag in de opvang

Het thema grensoverschrijdend gedrag is geen gemakkelijk onderwerp om mee aan de slag te gaan. Tijdens deze workshop staat vertrouwen en begrip centraal. De kinderbegeleiders leren zelf inschatten wat grensoverschrijdend gedrag nu precies is, welke stappen ze moeten ondernemen wanneer de kinderbegeleider of een andere persoon in de opvang over de streep gaat en leren GOG te voorkomen. Het thema draagkracht staat tijdens deze vorming centraal.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang,  Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Initio-Coaching

Download volledige fiche

download

volledige fiche