1. Thema Team
1. 3. Reflectief werkgedrag

1. Start to Wanda

VCOK VZW

Tijdens deze vorming staan we stil bij het onderliggend proces van Wanda, een reflectiemethodiek gebaseerd op een aantal principes. We zoomen in op de concrete methodiek aan de hand van oefeningen en leren al doende door het doorlopen van een Wanda cyclus. Ten slotte bekijken we ook de randvoorwaarden die van belang zijn bij het implementeren van Wanda in de eigen organisatie.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

2. Zelf aan het stuur...

Frustreert het je soms dat je steeds dezelfde dingen tegenkomt op je werk? Altijd weer opnieuw discussie met hetzelfde kind? Ergernis aan een collega van je? In deze vorming leer je je eigen gedrag en dat van de ander beter begrijpen. Je kijkt hoe je je eigen gedrag kan aanpassen, waardoor de situatie ook kan veranderen. Zo krijg je meer plezier, voldoening en uitdaging in je werk.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

3. Je kwaliteit versterken met het MeMoQ-Zelfevaluatie-instrument! Lang

Artevelde hogeschool Pedagogie van het Jonge Kind

Heb je interesse om jouw pedagogische werking op een duurzame manier te versterken via zelfevaluatie met het MeMoQ-Zelfevaluatie-instrument en hierover te uit te wisselen met collega’s? We gaan met jou en jouw collega’s aan de slag te gaan tijdens een reeks van 3 workshops.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

3 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters

Download volledige fiche

download

volledige fiche

4. Traject: Aan de slag met het zelfevaluatie instrument MeMoQ

CEGO VZW

Als organisator of team weet je waar je sterktes en groeikansen liggen en wil je vooral aan de slag om je kwaliteit te verbeteren. Dit kan je echter niet alleen. Een reflectieve houding van alle medewerkers is cruciaal om te kunnen streven naar kwaliteitsvolle kinderopvang.  In dit traject gaan we samen met het team aan de slag om reflectie te stimuleren en het in te bedden in de dagelijkse werking.  

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

meer dan 4 dagdelen - 7 dagdelen van elk 3 à 4 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters

Download volledige fiche

download

volledige fiche

5. Werken met het zelfevaluatie-instrument

VCOK VZWZ

Tijdens deze vorming maak je kennis met het zelfevaluatie-instrument uit het MeMoQ-project. We nemen het instrument onder de loep en verkennen de zes dimensies. Wat kan je met dit instrument bereiken? En hoe kan je het gebruiken? Je krijgt informatie over hoe andere organisaties hiermee werken en samen zoeken we naar hoe jij dit instrument in je voorziening kan gebruiken of implementeren.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters

Download volledige fiche

download

volledige fiche

6. Het zelfevaluatie-instrument op maat van jouw team

VCOK VZWZ

Tijdens dit traject op maat werken we samen rond één of meerdere dimensies uit het zelfevaluatie-instrument (MeMoQ). We reflecteren over de eigen praktijk, gaan op zoek naar sterktes en aandachtspunten en formuleren acties. Tijdens opvolgmomenten gaan we na wat al gerealiseerd is en hoe de dimensies nog meer verankerd kunnen worden. Ook voorzieningen die in 2018 reeds een vorming volgden over het zelfevaluatie-instrument, kunnen dit traject aanvragen.  

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

4 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters

Download volledige fiche

download

volledige fiche

7. Leren van en met elkaar

Kwadraet

De kinderopvang is een boeiende omgeving om in te werken. Vanuit de interactie met collega’s, met kinderen en met ouders, bieden zich voortdurend leerkansen aan. Wat heb jij te leren en wat leren anderen van jou? We durven tijdens deze dag stil te staan bij ons werkgedrag. We ervaren wat werkt om zelf en als team sterker te worden, vanuit deze stilstand. Wij denken, dus we zijn!

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

8. Ontwikkel jezelf dankzij reflectie

Novare BVBA

Je kan reflecteren over jouw persoonlijk functioneren, maar ook op je beroepsmatig handelen. Deze vorm van reflecteren richt zich vooral op het methodisch handelen. Je kunt zo onderzoeken wat het effect is van de methoden die jij inzet. Je onderzoekt jouw manier van handelen, maar ook hoe je reageert op een bepaalde situatie en hoe dat voelt. 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 3,5 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Limburg, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

9. Je kwaliteit versterken met het MeMoQ-Zelfevaluatie-instrument! - Kort

Artevelde hogeschool Pedagogie van het Jonge Kind

Heb je interesse om jouw pedagogische werking op een duurzame manier te versterken via zelfevaluatie en het MeMoQ-Zelfevaluatie-instrument te leren kennen en te gebruiken? We gaan hiermee aan de slag met jou en jouw collega’s.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters

Download volledige fiche

download

volledige fiche

10. Reflecteren is leren

Gil Geron

Reflecteren om je werkgedrag te verbeteren, hoe doe je dat? Observeren kan je leren. Aan de hand van enkele vragen word je je bewust van je eigen werkgedrag. Door meer inzicht te krijgen in jezelf en je emoties, leer je alternatieve handelingsmogelijkheden. Deze observatiemethode houdt je steeds in verandering en maakt je alsmaar sterker in je job.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

11. Kwaliteit troef: spelenderwijs kennismaken met het Pedagogische Raamwerk

VCOK VZWZ

VCOK ontwikkelde in samenwerking met VVSG een interactief spel over het Pedagogische Raamwerk voor de opvang van baby’s en peuters. Tijdens de vorming spelen we het spel en maken de deelnemers kennis met verschillende onderwerpen uit het Pedagogische Raamwerk. Zo reflecteren de deelnemers over de werking en denken ze na over acties in de toekomst. 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 3 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters

Download volledige fiche

download

volledige fiche

12. Werken met een POP (Persoonlijk Ontwikkelings Plan)

Iets anders cie VOF

Ben je je bewust van je kwaliteiten? Weet je wat je valkuilen zijn in je werk? Bots je steeds op dezelfde dingen? Als je met je valkuilen en kwaliteiten beter kan omgaan, dan vergroot je je draagkracht!

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

3 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche