1. Thema Omgaan met cliënten en hun netwerk
1. 5 Omgaan met psychiatrische kwetsbaarheid

Deze opleiding biedt een degelijke basis voor de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen en de verschillende manieren om hiermee om te gaan. Zowel het inzicht in de verschillende ziektes als het omgaan met moeilijkhanteerbaar gedrag, zorgen voor je eigen veiligheid en geweldloze communicatie komen sterk aan bod

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1. Omgaan met personen met een psychische kwetsbaarheid

Divers vzw

1 dagdeel van 4 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Wat met zorgvragers met psychische problemen en/of complexe zorgsituaties. Dit kan leiden tot onzekerheid, frustratie  en angst  bij de hulpverlener. In deze vorming leer je je eigen gedrag en dat van de ander beter begrijpen. Je kijkt hoe je je eigen gedrag kan aanpassen, waardoor de situatie ook kan veranderen. Zo krijg je meer voldoening, plezier en uitdaging in je werk.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2. Psychiatrie in de thuiszorg/het communicatieproces.

Hivset Vormingscentrum

1 dagdeel van 4 uur

Antwerpen, Limburg

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Door de vermaatschappelijking van zorg gebeurt ook de psychiatrische zorg steeds meer in de eigen leefomgeving van de cliënt. Dat zorgverleners uit de thuiszorg hierdoor op zoek zijn naar inzichten en handvaten in het omgaan met deze specifieke groep mensen, maakt dat we dit in een 3-delige traject hebben gegoten. 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

3. Psychiatrie in de thuiszorg - traject

Hivset Vormingscentrum

3 dagdelen van 4 uur

Antwerpen, Limburg

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Eerstelijnswerkers worden steeds meer geconfronteerd met mensen met psychische problemen en/of complexe zorgsituaties. Hulpverleners beschikken niet altijd over de nodige kennis en vaardigheden. Via deze vorming wordt gewerkt aan het sterker maken van hulpverleners in het omgaan met psychiatrische patiënten. 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

4. Persoonlijkheidsstoornissen en psychotische stoornissen

Hivset Vormingscentrum

1 dagdelen van 4 uur

Antwerpen, Limburg

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Eerstelijnswerkers worden steeds meer geconfronteerd met mensen met psychische problemen en/of complexe zorgsituaties. Hulpverleners beschikken niet altijd over de nodige kennis en vaardigheden. Via deze vorming wordt gewerkt aan het sterker maken van hulpverleners in het omgaan met psychiatrische problematiek binnen de thuiszorg.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

5. Psychiatrie in de thuiszorg/ stemmingsstoornissen

Hivset Vormingscentrum

1 dagdelen van 4 uur

Antwerpen, Limburg

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Aan de hand van concrete voorbeelden worden de zeven kenmerken van autisme overlopen. Vervolgens staan we stil bij wat mensen met autisme nodig hebben om te kunnen functioneren, en hoe hulpverleners aan deze vraag kunnen tegemoetkomen.  Bij mensen met een verstandelijke beperking moet je in de eerste plaats je communicatie en je verwachtingen aanpassen. Maar daarnaast zijn er ook concrete tips rond aandacht geven, activiteiten aanbrengen, tempo en afstand-nabijheid.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

6. Autisme bij een buur, client of collega 

Psysense

2 dagdelen van 2,45 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Hoe kan ik omgaan met klanten en zorgvragers met een psychiatrische kwetsbaarheid? Wat doe ik met gedrag dat in eerste instantie als vreemd, eigenaardig en soms als bedreigend overkomt? Welke goedbedoelde dingen doe ik beter niet? We overlopen enkele belangrijke ziektebeelden: de oorzaken en de symptomen. We gebruiken de ervaringen van de deelnemers om dan te komen tot een professionele aanpak in deze complexe situatie.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

7. Van taboe naar buddy

TalentIndex

3 dagdelen van 3,5 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Het verschil leren kennen tussen een psychisch moeilijke periode, waardoor de cliënt tijdelijk onderuit gaat, en de psychiatrische aandoeningen, die een deel zijn van zijn eigenheid. Praktische handvatten aanreiken om inzicht te krijgen in het gedrag en de manier waarop we daarmee kunnen omgaan.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

8. Psychiatrische patiënten, wie zijn ze?

Viac vzw

1 dagdeel van 4 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

In deze vorming bespreken we psychische stoornissen. Wat zijn de kenmerken? Wat is de voorgeschiedenis, hoe te herkennen? Hoe gaat men als hulpverlener om met deze stoornissen? Wat mag men als hulpverlener doen en wat niet? Hoe en naar waar verwijs ik iemand door? Waarmee moet ik rekening houden in mijn communicatie naar de klant toe?

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

9. Omgaan met personen met psychische stoornissen

Vorm vzw           

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche