1. Thema Omgaan met cliënten en hun netwerk
1. 5 Omgaan met psychiatrische kwetsbaarheid

1. Omgaan met personen met een psychische kwetsbaarheid

Deze opleiding biedt een degelijke basis voor de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen en de verschillende manieren om hiermee om te gaan. Zowel het inzicht in de verschillende ziektes als het omgaan met moeilijkhanteerbaar gedrag, zorgen voor je eigen veiligheid en geweldloze communicatie komen sterk aan bod

Doelgroep

Verzorgende, poetshulpen

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 4 uur

Begeleiding

Divers vzw

Download volledige fiche

download

volledige fiche

2. Psychiatrie in de thuiszorg/het communicatieproces.

Wat met zorgvragers met psychische problemen en/of complexe zorgsituaties. Dit kan leiden tot onzekerheid, frustratie  en angst  bij de hulpverlener. In deze vorming leer je je eigen gedrag en dat van de ander beter begrijpen. Je kijkt hoe je je eigen gedrag kan aanpassen, waardoor de situatie ook kan veranderen. Zo krijg je meer voldoening, plezier en uitdaging in je werk.

Doelgroep

Verzorgende, poetshulpen

Regio

Antwerpen, Limburg

Duurtijd

1 dagdeel van 4 uur

Begeleiding

Hivset Vormingscentrum

Download volledige fiche

download

volledige fiche

3. Psychiatrie in de thuiszorg - traject

Door de vermaatschappelijking van zorg gebeurt ook de psychiatrische zorg steeds meer in de eigen leefomgeving van de cliënt. Dat zorgverleners uit de thuiszorg hierdoor op zoek zijn naar inzichten en handvaten in het omgaan met deze specifieke groep mensen, maakt dat we dit in een 3-delige traject hebben gegoten. 

Doelgroep

Verzorgende, poetshulpen

Regio

Antwerpen, Limburg

Duurtijd

3 dagdelen van 4 uur

Begeleiding

Hivset Vormingscentrum

Download volledige fiche

download

volledige fiche

4. Persoonlijkheidsstoornissen en psychotische stoornissen

Eerstelijnswerkers worden steeds meer geconfronteerd met mensen met psychische problemen en/of complexe zorgsituaties. Hulpverleners beschikken niet altijd over de nodige kennis en vaardigheden. Via deze vorming wordt gewerkt aan het sterker maken van hulpverleners in het omgaan met psychiatrische patiënten. 

Doelgroep

Verzorgende, poetshulpen

Regio

Antwerpen, Limburg

Duurtijd

1 dagdelen van 4 uur

Begeleiding

Hivset Vormingscentrum

Download volledige fiche

download

volledige fiche

5. Psychiatrie in de thuiszorg/ stemmingsstoornissen

Eerstelijnswerkers worden steeds meer geconfronteerd met mensen met psychische problemen en/of complexe zorgsituaties. Hulpverleners beschikken niet altijd over de nodige kennis en vaardigheden. Via deze vorming wordt gewerkt aan het sterker maken van hulpverleners in het omgaan met psychiatrische problematiek binnen de thuiszorg.

Doelgroep

Verzorgende, poetshulpen

Regio

Antwerpen, Limburg

Duurtijd

1 dagdelen van 4 uur

Begeleiding

Hivset Vormingscentrum

Download volledige fiche

download

volledige fiche

6. Autisme bij een buur, client of collega 

Aan de hand van concrete voorbeelden worden de zeven kenmerken van autisme overlopen. Vervolgens staan we stil bij wat mensen met autisme nodig hebben om te kunnen functioneren, en hoe hulpverleners aan deze vraag kunnen tegemoetkomen.  Bij mensen met een verstandelijke beperking moet je in de eerste plaats je communicatie en je verwachtingen aanpassen. Maar daarnaast zijn er ook concrete tips rond aandacht geven, activiteiten aanbrengen, tempo en afstand-nabijheid.

Doelgroep

Verzorgende, poetshulpen

Regio

Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 2,45 uur

Begeleiding

Psysense

Download volledige fiche

download

volledige fiche

7. Van taboe naar buddy

Hoe kan ik omgaan met klanten en zorgvragers met een psychiatrische kwetsbaarheid? Wat doe ik met gedrag dat in eerste instantie als vreemd, eigenaardig en soms als bedreigend overkomt? Welke goedbedoelde dingen doe ik beter niet? We overlopen enkele belangrijke ziektebeelden: de oorzaken en de symptomen. We gebruiken de ervaringen van de deelnemers om dan te komen tot een professionele aanpak in deze complexe situatie.

Doelgroep

Verzorgende, poetshulpen

Regio

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

3 dagdelen van 3,5 uur

Begeleiding

TalentIndex

Download volledige fiche

download

volledige fiche

8. Psychiatrische patiënten, wie zijn ze?

Het verschil leren kennen tussen een psychisch moeilijke periode, waardoor de cliënt tijdelijk onderuit gaat, en de psychiatrische aandoeningen, die een deel zijn van zijn eigenheid. Praktische handvatten aanreiken om inzicht te krijgen in het gedrag en de manier waarop we daarmee kunnen omgaan.

Doelgroep

Verzorgende, poetshulpen

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 4 uur

Begeleiding

Viac vzw

Download volledige fiche

download

volledige fiche

9. Omgaan met personen met psychische stoornissen

In deze vorming bespreken we psychische stoornissen. Wat zijn de kenmerken? Wat is de voorgeschiedenis, hoe te herkennen? Hoe gaat men als hulpverlener om met deze stoornissen? Wat mag men als hulpverlener doen en wat niet? Hoe en naar waar verwijs ik iemand door? Waarmee moet ik rekening houden in mijn communicatie naar de klant toe?

Doelgroep

Verzorgende, poetshulpen

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Vorm vzw           

Download volledige fiche

download

volledige fiche