1. Thema Omgaan met cliënten en hun netwerk
1. 8 Omgaan met verslavingsproblematieken

Doelgroep

Verzorgende, poetshulpen

1. De Chaos(s)temmer, toegepast op verslavingsproblemen 

De chaos(s)temmer is ontwikkeld met steun van het Europees Sociaal Fonds. Het is de bedoeling om verzorgenden (of poetshulpen) te inspireren om thuisbegeleiding van personen met een psychiatrische aandoening mogelijk te maken. Een groot deel van dit pakket gaat over verslavingsproblemen en daar zoomen we in deze vormingsdag op in. We besteden ook aandacht aan communicatie.

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Zorg-Saam vzw

Download volledige fiche

download

volledige fiche

Doelgroep

Verzorgende, poetshulpen

2. Omgaan met alcohol- en andere verslavingsproblemen bij cliënten in de thuiszorg 

Thuiszorgmedewerkers worden regelmatig geconfronteerd met alcohol- of andere verslavingsproblemen bij cliënten. Tijdens deze vorming leer je de belangrijkste middelen en hun risico’s kennen. Je leert hoe je problematisch gebruik kan herkennen en hoe je hiermee kan omgaan als thuiszorgmedewerker. 

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD vzw)

Download volledige fiche

download

volledige fiche

Doelgroep

Verzorgende, poetshulpen

3. High on life

“High on life” (verslaafd aan het leven) wil de deelnemer inzicht brengen in het mechanisme van verslaving en de gevolgen hiervan. Door inzicht te bieden in hoe een persoon in een verslavingscyclus terecht komt, wil de sessie helpen de client beter te begrijpen. We staan ook stil bij de mogelijkheden van hulp, maar ook het bewaken van grenzen voor familieleden, omgeving alsook de medewerker zelf.

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Vorm vzw             

Download volledige fiche

download

volledige fiche

Doelgroep

Verzorgende, poetshulpen

4. De eerste bocht voorbij: werken met cliënten met een verslaving

Verslaving is vaak een moeilijk bespreekbaar thema, zowel voor de hulpverlener als voor de cliënt. Tijdens deze vorming leer je hoe je hier mee kan omgaan. Je leert signalen opvangen, communicatie aangaan, zorgen voor je eigen veiligheid, motivatie bepalen, doorverwijzen en motiveren. Werken met tools gemaakt voor de thuiszorg.

Regio

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 4 uur

Begeleiding

Divers vzw

Download volledige fiche

download

volledige fiche