1. Thema Omgaan met cliënten en hun netwerk
1. 6 Omgaan met personen met dementie

Met behulp van de VR-bril dementie, kunnen we in de huid van een persoon met dementie kruipen en 'hun' wereld eens ‘zien’. We kunnen zelf ervaren  welke omgang als aangenaam of minder aangenaam wordt ervaren. Vanuit deze beleving én nabespreking kunnen we onze omgangsvormen met mensen met dementie optimaliseren.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1. Het leven zoals het is…..door de ogen van een persoon met dementie.   

Hivset Vormingscentrum

1 dagdeel van 3 uren

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Humor kan veel betekenen in de communicatie met mensen met dementie. Het kan de zorgverlener en zorgvrager dichter bij elkaar brengen waardoor communiceren makkelijker wordt. In deze workshop laten we ons inspireren vanuit de ervaringsgerichte kennis van een contactclown in de zorg 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2. Humor in de zorg bij het omgaan met personen met dementie 

Hivset Vormingscentrum

1 dagdeel van 3 uren

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Mensen die werken met kwetsbare ouderen merken soms veranderend gedrag op. Dementie, depressie of delier (acute verwardheid) kunnen aan de basis liggen van dit andere gedrag. Een delier wordt nog vaak niet herkend wat een goede behandeling ervan in de weg staat en in het ergste geval een overlijden tot gevolg kan hebben.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

3. Herken jij een acute verwardheid?

Hivset Vormingscentrum

1 dagdeel van 3 uren

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Om op een goede manier om te gaan met personen met dementie is het erg belangrijk om te weten wat dementie precies is en wat er gebeurt in het hoofd van de dementerende. TIjdens deze vorming trachten we dit inzicht bij te brengen zodat we de persoon met dementie en zijn omgeving beter kunnen begeleiden

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

4. Dementie What’s a name?

Hivset Vormingscentrum

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Deze 2 daagse is een follow-up van de basisopleiding zorgkundige. De actuele noden en verandering in zorg naar mensen met dementie wordt hier onder loep genomen,  op een ontwapenende en humoristische  wijze. We bieden een duidende theorie aan die meteen wordt gelinkt aan de dagelijkse realiteit. Deze opleiding gaat over een handelingsstructuur die van iedere deelnemer een ‘kei’ in haar/zijn vak maakt. 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

4. Zolang wij ons nog herinneren wij JIJ BENT! (verzorgende)

TalentIndex

2 dagdelen van 3,5 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Deze opleiding neemt de poetshulp mee, op een ontwapenende en humoristische  wijze, in de wereld van dementie. Geen ingewikkelde theorieën maar wel praktische tips direct gelinkt aan werkorganisatie en structuur, werkmaterialen, poetstechnieken en veiligheid. Met een warme zorg naar de klant en een beschermende zorg naar zichzelf.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

5. Schoenen in de ijskast bij mijn klant, wat nu? (poetshulpen)

TalentIndex

2 dagdelen van 3,5 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Het verschil (her)kennen tussen ouderdomsvergeetachtigheid, acute verwardheid en dementie. Dementie vroegtijdig detecteren en anticiperen. Het gedrag van een dementerende zorgvrager kunnen plaatsen en aanvaarden. Hulpmiddelen leren hanteren die “de omgang met” en “de zorg voor” comfortabeler doen verlopen. Informatie kunnen verschaffen aan familieleden op een verstaanbare manier.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

6. Omgaan met personen met dementie

Viac vzw

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Over lichaams- en gevoelstaal. Stappen in de wereld van de persoon met dementie. De functie van humor. Liefdevolle aanwezigheid. De kracht van de zintuigen. Warmte en nabijheid.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

7. Contact maken met personen met dementie

Vorm vzw       

1 dagdeel van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Zorgvrijwilligers en medewerkers in de aanvullende thuiszorg (poetsdiensen, oppasdiensten, …) komen in hun werk regelmatig in contact met personen met dementie en hun mantelzorgers. Het opleidingspakket ‘Er zijn voor mensen met dementie’ helpt hen het contact met deze mensen te verbeteren.  

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

8. Er zijn voor mensen met dementie - Samen op weg naar meer kwaliteit van leven

Zorg-Saam vzw

2 dagdelen van 4 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Zorg-Saam gebruikt het transitieplan dementie als referentiekader voor deze kennismaking. Vanuit de training ‘dementiekundige basiszorgverlener’ beschikken we over een ruim aanbod van theorie, methodieken en oefeningen om zorgverleners te ondersteunen. Zo zoeken we samen naar een antwoord op zowel fysieke, psychische als sociale noden van personen met dementie. 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

9. Kennismaking met “dementiekundige basiszorg”

Zorg-Saam vzw

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

De Vlaamse overheid koos ervoor om het transitieplan ‘Dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu’ te ontvouwen met als doel de dementiekundigheid van alle formele woonzorgactoren aan te scherpen. Deze officiële opleiding ‘dementiekundige basiszorg’ biedt een antwoord op fysieke, psychische en sociale noden van personen met dementie of zijn mantelzorgers.  

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

10. Officiële opleiding dementiekundige basiszorgverlener (met attestering)

Zorg-Saam vzw

meer dan 4 dagdelen

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende,

download

volledige fiche

Download volledige fiche