3. Thema Kind
3.5. Observeren

1. Kijken, luisteren en inspelen

VCOK vzw

Uitgaan van een krachtig kindbeeld en de interesses van kinderen verwerken in je (spel)aanbod is belangrijk in het waarmaken van kwaliteitsvolle kinderopvang. Met de pedagogische ideeën van Loris Malaguzzi als inspiratie denk je hierover na. Het idee dat begeleiders kijken en luisteren naar kinderen én daar vervolgens gepast op inspelen is de rode draad.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

4 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's en peuters  Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

2. Ik zie ik zie wat jij niet ziet!

Talentindex

Observeren kan je leren en doet leren. Als medewerker in de kinderzorg is observeren een belangrijke schakel om het kind beter te begrijpen en te begeleiden. Via oefeningen inclusief observatieschema’s en pedagogische inzichten worden de eigen observatieskills aangescherpt. Je leert hoe je met de observaties de kwaliteit van je opvang op alle gebieden kan bewaken en verhogen.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 3,5 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's en peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

3. Investeren in kwaliteitsvolle interacties met focus op kinderen van 0 tot 6 jaar: videobeelden als motor! Traject voor teams.

Arteveldehogeschool - Pedagogie van het Jonge Kind

Wil je ook eens een vlieg zijn in je werk met de kinderen? Wil je graag eens op de pauzeknop duwen om te zien wat jouw kinderen beleven? … Dat kan! In deze workshop bekijken we samen videobeelden gemaakt in jouw organisatie, en ga je met verwondering voor de kinderen, jezelf en je collega’s naar buiten! 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

5 dagdelen van 2 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

4. ZiKo in traject

CEGO VZW

In dit traject is er naast een ZiKo vorming op maat (introductie of verdieping), extra coaching en ondersteuning bij de implementatie van het instrument in het team. Aan de hand van een ZiKo-observatie door de vormingsmedewerker, de verantwoordelijke én een medewerker van het team met een bespreking nadien, zit ZiKo snel in de vingers en komen we sterke punten en gedragen groeikansen.  

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

4 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, baby's en peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

5. ZiKo-Vo in traject

CEGO VZW

In dit traject is er naast een ZiKo-Vo vorming op maat (introductie en/of verdieping), extra coaching en ondersteuning bij het gebruik van het instrument voor elk teamlid. Elke medewerker zal gecoached worden bij het invullen van de portretten en bij het kijken naar de verschillende ontwikkelingsdomeinen. Op deze manier komen we tot concrete acties per kind en bereiden het oudergesprek voor.  

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

4 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, baby's en peuters 

Download volledige fiche

download

volledige fiche

6. Investeren in kwaliteitsvolle interacties met focus op kinderen van 0 tot 6 jaar: videobeelden als motor! Workshops voor begeleiders

Arteveldehogeschool - Pedagogie van het Jonge Kind

Wil je ook eens een vlieg zijn in je werk met de kinderen? Wil je graag eens op de pauzeknop duwen om te zien wat jouw kinderen beleven? … Dat kan! In deze workshop bekijken we samen videobeelden gemaakt in jouw organisatie, en ga je met verwondering voor de kinderen, jezelf en je collega’s naar buiten! 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 2 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's en peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

7. Kwaliteit door de ogen van kinderen met Ziko

CEGO vzw

 ZiKo is een zelfevaluatie-instrument waarmee we de kwaliteit van de opvang door de ogen van kinderen in kaart brengen. Het vertrekt vanuit een korte observatie van het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen in de leefgroep. We leren welbevinden en betrokkenheid scoren én bespreken de consequenties voor de praktijk. Tenslotte komen we tot concrete acties voor de opvangvoorziening.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's en peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

8. In de kijker

VCOK vzw

Wanneer kijken meer wordt dan zien alleen ... In deze vorming leren we je werken met het kindvolgsysteem ‘In De Kijker’, ontwikkeld voor de buitenschoolse kinderopvang door de Stad Gent. Het geeft je als team de kans om kinderen gericht te observeren en zo het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen te verhogen. Tegelijkertijd helpt het instrument je om stil te staan bij de pedagogische kwaliteit van jouw werking.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

9. Ik maak me zorgen over een kind in de opvang. Wat nu?!

Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling

Medewerkers van de kinderopvang worden soms geconfronteerd met verontrustende signalen over de thuissituatie van jonge kinderen. Deze vorming helpt kinderopvangteams om mishandeling of verwaarlozing tijdig te detecteren en de verontrusting aan te pakken. 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang en baby's en peuters

Download volledige fiche

download

volledige fiche