1. Kamp Bravo, van fout naar leerkans

Gil Geron

Fouten maken mag! Meer nog, het geeft je kansen om sterker te worden. Help kinderen anders te kijken naar fouten van henzelf en van anderen en vermijd hierdoor discriminatie (n.a.v. negatieve blik op tekorten). We bereiden een interactieve voorleessessie voor rond het boek 'Kamp Bravo' en koppelen dit aan een waarderend-groepsgesprek. 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

2. Jij bent jij en ik ben ik

VCOK vzw

Elk kind, elke ouder en elke begeleider is verschillend, heeft een eigen achtergrond. Tussen mensen bestaan er overeenkomsten en verschillen. Dat maakt het samenwerken met kinderen, ouders en collega’s er niet evident op, maar wel boeiend. We starten met zelfreflectie. Je staat stil bij je eigen achtergrond, je waarden en normen en hoe die jou beïnvloeden in het opvoeden van kinderen.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

3. Omgaan met diversiteit in een organisatie.

De Aanstokerij (voormalig centrum informatieve spelen)

Wat kan diversiteit voor jouw groep betekenen? Op een ervaringsgerichte manier gaan we met jouw groep na hoe je wederzijds respect kan stimuleren en hoe je kan omgaan met conflicten die naar boven komen.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

3 dagdelen van 3,5 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

4. D’iversidentiteit’, een spel over kruispuntdenken als antwoord op discriminatie

De Aanstokerij (voormalig centrum informatieve spelen)

Kan je mensen indelen in groepen? Is niet iedereen op zijn manier verschillend en speciaal? Deze vorming benadrukt de verschillen (en gelijkenissen) tussen ieder mens vanuit verschillende aspecten zoals: : geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, vermogen en afkomst.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1dagdeel van 3,5 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

5. Interculturele Dynamieken Spel (Indyspel)

Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School, verbonden aan de Karel de Grote-Hogeschool

We spelen het Indyspel. Aan de hand van situaties over interculturele thema’s daagt het spel deelnemers uit om te reageren en standputen uit te wisselen. De centrale vraag is telkens: ‘Wat maakt dat ik in deze situatie zo zou handelen?’.  Na het spel maken we tijd om eigen casussen te behandelen of aan visie te werken (eigen keuze).  

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Vlaams-Brabant,

Groepsopvang, baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

6. Sociale functie: kinderopvang voor iedereen!

Arteveldehogeschool - Pedagogie van het Jonge Kind

Onze samenleving verandert voortdurend: migratie, nieuw-samengestelde gezinnen, alleenstaande gezinnen,… Ook voor de kinderopvang betekent dit een uitdaging, want naast een pedagogisch en een economische functie heeft de kinderopvang ook een sociale functie. ‘Kinderopvang voor iedereen!’ Klinkt goed, maar hoe bereik je dit nu?

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

7. Vogels en Veren, allemaal bijzonder!

Gil Geron

Elke vogel heeft andere veren en dat maakt 'm net bijzonder. We vertrekken vanuit het verhaal 'vogels en veren' en gaan op zoek naar bijzonderheden bij elk kind. We bereiden een interactieve voorleessessie voor en koppelen dit aan een dialoog rond bijzonderheden die zowel een beperking als een gave kunnen zijn. 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

8. Kwinkslag’, een spel over omgaan met verschillen en verandering

De Aanstokerij (voormalig centrum informatieve spelen)

Hoe ga je om met diversiteit?  Op een ervaringsgerichte manier gaan we met jouw groep na hoe je wederzijds respect kan stimuleren, en hoe je kan omgaan met conflicten of verschillen die naar boven komen.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 3,5 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche