1. Hoe maken we onze organisatie duurzaam (én financieel haalbaar)?

De Aanstokerij (voormalig centrum informatieve spelen)

Als organisatie voordeel halen uit maatschappij- en milieubewust ondernemen, dat kan! Tijdens de 1ste sessie ervaren de deelnemers in een simulatiespel wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is en ontdekken ze de voordelen ervan. Deel 2 geeft de deelnemers de kans om héél concreet over MVO in de eigen organisatie na te denken.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 3,5 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

2. Opvoeden voor een duurzame samenleving: hoe begin je daaraan?

Expertisecentrum Pedagogische Ondersteuning in Kinderopvang en School, verbonden aan de Karel de Grote-Hogeschool

Heb jij je ook afgevraagd hoe je het  ‘opvoeden voor een duurzame samenleving’ uit het Pedagogisch Raamwerk voor de kinderopvang in de praktijk kunt omzetten? We reiken je een aantal theoretische inzichten en inspirerende voorbeelden aan. Daarna zoeken we samen een aantal  laagdrempelige manieren waarop kinderen in en rond jouw kinderopvang kunnen bijdragen aan een duurzame samenleving.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant

Groepsopvang, gezinsopvang baby's & peuters

Download volledige fiche

download

volledige fiche

3. Coachingstraject groene kinderopvang

Kleefkruid*

Samen zetten we stappen op vlak van speelimpulsen, buitenruimte, visie, begeleidingshouding, communicatie met ouders, inspraak van kinderen,… om zo stap voor stap de hele werking te vergroenen. Het coachingstraject krijgt concrete vorm en inhoud in overleg met de verantwoordelijke.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

3 dagdelen van 3 uur

 Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang baby's & peuters, schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche