3. Thema Kind
3.6. kinderen met een specifieke zorgbehoefte

1. Omgaan met hooggevoelige – hoogsensitieve kinderen

In deze vorming willen we vooral laten zien dat het niet de bedoeling is om het zoveelste etiket te geven aan kinderen, maar dat de erkenning en herkenning van de hooggevoeligheid toch wel iets heel belangrijk is. Kennis hierover helpt om vanuit een andere bril naar bepaald gedrag te kijken, waardoor we automatisch anders gaan reageren. Vanuit de inzichten en tips, proberen we u concrete handvaten mee te geven voor de praktijk. U zal merken dat dit uiteindelijk niet zoveel extra inspanning van de begeleider vraagt. Toch kunnen deze wel degelijk een wereld van verschil maken voor een hooggevoelig kind.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Skilliant CVBA- Escala

Download volledige fiche

download

volledige fiche

2. Spelen met diverse groepen

Hoe betrek je kinderen met een beperking bij het speelaanbod? Elk kind is anders, heeft andere interesses en andere mogelijkheden. Met een handig model gaan we aan de slag: we sleutelen aan gekende spelletjes en geven een nieuwe wending om elk kind te betrekken. We verzinnen speelimpulsen op maat en leren dat variëren altijd mogelijk is.

Doelgroep

Groepsopvang, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Vlaamse Dienst Speelpleinwerk vzw (speelmakers cvba in opdracht)

Download volledige fiche

download

volledige fiche

3. Sociale vaardigheden vergroten-Samenspelen, hoe doe je dat ? 

Sociale vaardigheden zijn nodig om met andere kinderen te kunnen spelen, om vrienden te maken, om samen te leven. Bij sommige kinderen verlopen contacten niet zo vlot, waardoor ze meer en meer ‘alleen’ komen te staan. We willen als begeleider kijken door de bril van deze kinderen die zich vaak eenzaam voelen en die hulp nodig hebben om contacten te leggen en om vrienden te behouden.

Doelgroep

Groepsopvang, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Kroost

Download volledige fiche

download

volledige fiche

4. Sociale vaardigheden vergroten-Samenspelen, hoe doe je dat ? 

Sociale vaardigheden zijn nodig om met andere kinderen te kunnen spelen, om vrienden te maken, om samen te leven. Bij sommige kinderen verlopen contacten niet zo vlot, waardoor ze meer en meer ‘alleen’ komen te staan. We willen als begeleider kijken door de bril van deze kinderen die zich vaak eenzaam voelen en die hulp nodig hebben om contacten te leggen en om vrienden te behouden.

Doelgroep

Groepsopvang, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Kroost

Download volledige fiche

download

volledige fiche

5. Een moeilijke eter

Eten heeft vooral met voeding en opvoeding te maken. Maar wanneer heb je juist een moeilijke eter? Basistips en voorbeelden zorgen ervoor dat je inzicht krijgt in het problematisch voedingspatroon van een moeilijke eter. 

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdeel van 3 uur

Begeleiding

Xenwix BVBA afdeling Clorisse

Download volledige fiche

download

volledige fiche

6. Inclusieve kinderopvang: wie, wat, waarom, hoe?

Tijdens deze vorming kom je meer te weten over wat inclusieve kinderopvang wel en niet inhoudt en welke visie erachter schuil gaat. Samen onderzoek je jouw kijk op kinderen met een specifieke zorgbehoefte en hun gezin. We zetten de vraag naar zorg en ondersteuning centraal en niet het ‘probleem’ of ‘tekort’. Onder andere via praktijkvoorbeelden komen we tot belangrijke kernaspecten. 

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

VCOK VZW

Download volledige fiche

download

volledige fiche

7. Starten met inclusieve opvang? Samen op weg!

Deze vorming brengt begeleiders samen om vanuit eigen of aangereikte praktijkcasussen een stevige visie te ontwikkelen op inclusieve kinderopvang. We vertalen het regelgevend kader rond inclusieve kinderopvang naar de eigen praktijksetting. We bespreken praktische manieren om kinderen met een specifieke zorgbehoefte te laten participeren in de groep.. 

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Oost-Vlaanderen,  West-Vlaanderen

Duurtijd

2 dagdelen van 3 uur

Begeleiding

Artevelde hogeschool Pedagogie van het Jonge Kind

Download volledige fiche

download

volledige fiche

8. Iedereen aan boord: naar een inclusieve kinderopvang

Veel kinderen hebben extra zorg nodig. Dit kan op pedagogisch, psychologisch of fysiek vlak zijn. Soms gaat het om een medisch vastgestelde handicap. Hoe kan je zorgen dat alle kinderen zich thuis voelen in de opvang? Een sterke brede basiszorg kan een warm klimaat creëren voor elk kind. We vertrekken hierbij vanuit het inclusiemodel: kansen, kwaliteiten en mogelijkheden staan voorop. Een afstemming en samenwerking met ouders is onmisbaar.

Doelgroep

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Regio

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Duurtijd

1 dagdelen van 4 uur

Begeleiding

Divers

Download volledige fiche

download

volledige fiche