1. Thema Omgaan met cliënten en hun netwerk
1. 4 Kansarmoede en kwetsbare doelgroepen

Problemen en misverstanden ontstaan vaak door onvoldoende bekendheid met de problematieken die (kans)arme/kwetsbare mensen ervaren. In deze vorming reiken we tools en tips aan om meer inzicht te krijgen in de problematieken en de mens daarachter. Het delen van ervaringen en het inoefenen van vaardigheden/houdingen staan centraal.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1. Omgaan met (kans)arme en kwetsbare mensen

IN-Z vzw

1 dagdeel van 4 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Hoe vang je signalen op van mensen met financiële vragen/problemen? Wat voor soorten facturen/schulden bestaan er? En op welke manier proberen schuldeisers deze gelden te innen? Wat kan je als schuldenaar en ook als thuiszorgmedewerker doen? Waar kan je informatie krijgen/lezen? Welke soorten hulpverlening bestaan er (binnen je eigen organisatie)? Dit alles wordt interessant toegelicht!

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2. Schuldenproblemen, wat nu? … Een inleiding (korte versie)

SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw 

1 dagdeel van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Hoe vang je signalen op van mensen met financiële vragen/problemen? Wat voor soorten facturen/schulden bestaan er? Op welke manier proberen schuldeisers deze gelden te innen? Wat kan je als schuldenaar/thuiszorgmedewerker doen? Waar kan je informatie krijgen/lezen? Hoe maak je een budgetplan op? Welke soorten hulpverlening bestaan er (binnen je eigen organisatie)? Dit alles komt aan bod.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

3. Schuldenproblemen, wat nu? … Een inleiding. (lange versie)

SAM, steunpunt Mens en Samenleving vzw 

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Deze vorming biedt een basis voor een krachtgerichte zorgverlening in de thuiszorg voor cliënten in een context van armoede of diversiteit. We vertrekken vanuit ervaringen en concrete knelpunten van de deelnemers. Dit is een vorming op maat van de noden van de deelnemers en een boeiend proces van ontwikkelen van visie en inzichten, en het oefenen van vaardigheden. 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

4. Omgaan met armoede en diversiteit in de thuiszorg

Zorg-Saam VZW

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Werken met kwetsbare gezinnen zorgt voor extra uitdagingen. Het vraagt een proces van vertrouwen winnen, zoeken naar afstemming, de gepaste rol en taken opnemen, moeilijke dingen bespreekbaar maken, samenwerken met andere hulpverleners,  de evolutie van ondersteunen naar versterken. We vertrekken vanuit de ervaringen van verzorgenden en poetshulpen, werken met verschillende werkvormen (groepsgesprek, filmfragmenten, …) en bieden oefenkansen tijdens de vorming.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

5. Traject Kwetsbare gezinnen ondersteunen én versterken: korte versie

Bind-Kracht, Karel de Grote Hogeschool

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Sommige gezinnen laten verzorgenden of poetshulpen moeizaam toe. Ze botsen op veel weerstand. Hoe kunnen ze hun vertrouwen winnen om met hen aan de slag te gaan? We bespreken concrete situaties en zoeken samen naar sleutels voor de start van een krachtig hulpverleningstraject.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

6. Toegang krijgen tot een kwetsbaar en gesloten gezin

Bind-Kracht, Karel de Grote Hogeschool

1 dagdeel van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

Verzorgenden krijgen vaak te veel verantwoordelijkheid bij kwetsbare gezinnen. Hoe kunnen ze werken aan een passende rol- en taakopname in het gezin? Hoe kunnen ze zorgen voor een goed evenwicht in afstand en nabijheid? In deze vorming oefenen we in verbreed kijken, ‘in dialoog gaan’ en jezelf binnenbrengen.  

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

7. Samen op weg

Bind-Kracht, Karel de Grote Hogeschool

1 dagdeel van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche

In sommige gezinnen wordt de zorg voor een groot stuk overgenomen door hulpverleners en verliezen mensen hun gevoel van zelfstandigheid. Hoe kan je gezinnen ondersteunen en tegelijk meer greep geven op hun leven? Gespreksoefeningen wisselen we af met verhalen uit de praktijk.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

8. Terug greep krijgen op het eigen leven

Bind-Kracht, Karel de Grote Hogeschool

1 dagdeel van 3 uur

Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Verzorgende, poetshulpen

download

volledige fiche

Download volledige fiche