3. Thema Kind
3.3 Inzetten op taalontwikkeling

1. Werken met boekjes bij baby’s en peuters - lange versie

NARRATA VZW

Kan je al voorlezen aan baby’s? Waarom is voorlezen voor baby’s en peuters belangrijk? Wat betekent ‘interactief voorlezen’ en hoe doe je dat? Wat verzin je bij een boekje? Welke boeken zijn leuk en geschikt? Geniet van een intens moment met baby of peuter…

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters

Download volledige fiche

download

volledige fiche

2. Interactief en belevingsgericht voorlezen: haal meer kracht uit een boek

NARRATA VZW

We analyseren een boek en gaan op zoek naar interessante interacties, verteltips en aansluitende activiteiten. We wisselen ideeën uit en maken samen een ‘boekwijzer’ (een soort van educatieve map bij een boek).

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

3. Communiceren met handen; inzet van babygebaren met coaching op de werkvloer

Babycoaching Esther

Een baby wil ons veel vertellen, kan dat niet met woorden. Hoe maakt een jong kind contact met zijn omgeving? Welke groei in de ontwikkeling maakt een baby door waardoor hij steeds bewuster kan communiceren met zijn lijf? En op welke wijze kunnen gebaren ingezet worden zodat de baby voordat hij praat kan praten met zijn omgeving!

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

3 dagdelen van 2 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters

Download volledige fiche

download

volledige fiche

4. Kiezen van een geschikt voorleesboek

NARRATA VZW

Voorlezen geeft ontzettend veel plezier. Tegelijkertijd biedt een goed verhaal ook extra pedagogische kansen. We maken een selectie van boeken die geschikt zijn voor een bepaalde leeftijd, leefwereld of in functie van een bepaald ontwikkelings doel (taalvaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden, creativiteitsbevordering, kennisverwerving) of binnen een bepaald (maatschappelijk) thema.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

5. Interactief en belevingsgericht voorlezen aan kleuters - lange versie

NARRATA VZW

Waarom is voorlezen voor kleuters belangrijk? Wat betekent ‘interactief voorlezen’ en hoe doe je dat? Wat verzin je bij een boekje? Welke boeken zijn leuk en geschikt? Geniet van een intense beleving!

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

6. Interactief en belevingsgericht voorlezen aan lagere schoolkinderen - korte versie

NARRATA VZW

Waarom is voorlezen voor kleuters belangrijk? Wat betekent ‘interactief voorlezen’ en hoe doe je dat? Wat verzin je bij een boekje? In deze sessie gaan we samen op zoek naar het verzinnen van interacties.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

7. Interactief en belevingsgericht voorlezen aan lagere schoolkinderen - lange versie

NARRATA VZW

Waarom is voorlezen voor lagere schoolkinderen belangrijk? Wat betekent ‘interactief en belevingsgericht voorlezen’ en hoe doe je dat? Wat verzin je bij een boekje? Welke boeken zijn leuk en geschikt? Geniet van een intense beleving!

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdeel van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

8. Allemaal taal - small

Artevelde hogeschool Pedagogie van het Jonge Kind

Hoe kun je bewust de taal stimuleren van (jonge) kinderen tijdens spelmomenten binnen en buiten, maar ook aan tafel of op tijdens verzorgingsmomenten? ‘Allemaal taal small’ reikt inspirerende voorbeelden en achtergrondinformatie aan om samen met begeleiders en andere betrokkenen na te gaan hoe de taal van (jonge) kinderen nog meer kunt stimuleren op een speelse en muzische manier!

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 3 uur

Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

9. Taallemaal

Letterspetter

Kinderen zijn speelse onderzoekers en ontdekkers. Via de taal maken ze zich kenbaar. Er zijn wel 100 en meer talen die een kind in staat stellen om zich te laten gelden. Maar dit gebeurt bij elk kind anders en niet altijd even gemakkelijk. Via een vorming op maat leren de deelnemers instrumenten kennen om te werken aan meer expressie bij zichzelf en het kind zodat de speelse relatie en communicatie met het kind verbeterd kan worden.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

3 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

10. Creatief taal verwerken met 'De LeesBeestenBende'

Tenz VZW

Op een creatieve manier taal verwerken binnen een naschoolse activiteit of een buitenschoolse vakantieweek. Op een boeiende, multimediale manier aan de slag met een boek of een verhaal. Deze workshop geeft je concrete tips en tools om met kinderen op korte of langere termijn aan de slag te gaan met een boek/ een verhaal.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

11. Taal en motoriek stimuleren tijdens dagelijkse routines. 

Tenz VZW

Bij baby’s en  peuters gaat er heel wat tijd naar routines. Deze geven veiligheid en structuur. Als we deze dagelijkse situaties optimaal benutten bieden ze heel wat kansen om al “ doende “ het taalontwikkelingsproces te stimuleren. 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1dagdeel van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters

Download volledige fiche

download

volledige fiche

12. Taal, Talig, Taal-ssst!

CEGO VZW

Wat is taal? Wanneer gebruiken we taal en hoe belangrijk is taal in de ontwikkeling van kinderen? Tijdens deze vorming gaan we na hoe en wanneer we taal inzetten. Vanuit het raamwerk wordt het belang van een rijk en gevarieerd taalgebruik geduid. We gaan dan ook op zoek naar nog meer concrete mogelijkheden om het taalaanbod in onze kinderopvang uit te breiden.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

13. Interactief voorlezen: haal meer kracht uit een boek

NARRATA VZW

We analyseren een boek en gaan op zoek naar interessante interacties, verteltips en aansluitende activiteiten. We wisselen ideeën uit en maken samen een ‘boekwijzer’ (een soort van educatieve map bij een boek).

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

14. Voorlezen op een andere manier

NARRATA VZW

Wees creatief met andere voorleesmethodieken. Maak kennis met de kamishibai, fundels, e.a.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

2 dagdeel van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

15. Taalstimulering bij baby’s en peuters

Iets Anders Cie VOF

We zijn nu éénmaal communicatieve wezens, we hebben taal nodig om te kunnen groeien. Een goede taalontwikkeling heeft enerzijds invloed op het welbevinden van de kinderen, anderzijds op de relaties die kinderen met andere mensen aangaan. Het is belangrijk voor hun emotionele als intellectuele groei. Taalstimulering wil dus niet zeggen dat wij, de volwassenen, baby’s en peuters alleen maar woorden aanleren. Het gaat om elkaar begrijpen.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Baby's & peuters

Download volledige fiche

download

volledige fiche

16. Taalstimulering in de kinderopvang

Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO), KU Leuven

Een taalstimulerende houding draagt bij tot de algemene ontwikkeling van kinderen; daarop spelen we met deze vormingen in. In de eerste sessie gaan we in op de basis van taalstimulering en werken we met concrete tips. Daarna krijgen de begeleiders de kans om zich te laten coachen. In de tweede sessie staat het uitwisselen van ervaringen en het verkennen van taalstimulerende methodieken centraal. 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

4 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

17. Taalstimulering in de voorschoolse kinderopvang

Centrum voor Taal en Onderwijs (CTO), KU Leuven

Deze reeks is ideaal voor kinderbegeleiders die weten wat taalstimulering inhoudt, maar het toch nog moeilijk vinden om die theorie om te zetten in de praktijk. Deze reeks vertrekt vanuit één inhoudelijke sessie rond stijlen van interactie tussen begeleider en kind, bevat vervolgens twee coachingssessies met de kinderbegeleiders en één overlegmoment met een kernteam.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

4 dagdelen van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Gezinsopvang, baby's & peuters

Download volledige fiche

download

volledige fiche

18. Voorlees- en verteltips

NARRRATA VZW

Voorlezen is leuk! Deze workshop biedt je tal van voorlees- en verteltips om voorlezen nog aantrekkelijker te maken. Wat is een goed tijdstip en een ideale leesomgeving?  Hoe trek je aandacht? Welke begeleidersrol en - houding werkt het best? 

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdelen van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang,  Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

19. Voorlezen met een handpop - lange versie

NARRATA VZW

Steeds meer kinderdagverblijven kiezen voor een handpop. Een pop maakt een voorleessessies laagdrempeliger en helpt om het verhaal sterker over te brengen. De pop kan zorgen voor veel meer interactie omdat ze de rol kan overnemen van vriend en leeftijdsgenoot die interacties uitlokt.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdelen van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

20. Voorlezen en diversiteit

NARRATA VZW

Hoe kan je sterker focussen op diversiteit tijdens je voorleessessies? Welke boeken kies je in functie van diversiteit?

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdelen van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

21. Voorlezen en meertaligheid

NARRATA VZW

In welke taal lees je voor bij meertalige kinderen? Welke boeken kies je bij meertaligheid? Kan je interactief voorlezen in de ‘stille fase’ van een meertalig kind? Tal van tips over meertaligheid en hoe hiermee aan de slag bij het voorlezen.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdelen van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

22. Voorlezen en vertellen uit prentenboeken, plezierig én belangrijk!

NARRATA VZW

Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling. Maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling, algemene kennis en creativiteit wordt hierdoor versterkt. We gaan op zoek om de kracht van verhalen te ontdekken in prentenboeken.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdelen van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

23. Voorlezen met een handpop - korte versie

NARRATA VZW

Steeds meer kinderdagverblijven kiezen voor een handpop. Een pop maakt een voorleessessies laagdrempeliger en helpt om het verhaal sterker over te brengen. De pop helpt om inhoud over te brengen, thema’s aan te spreken of situaties te verduidelijken. De pop kan zorgen voor veel meer interactie omdat ze de rol kan overnemen van vriend en leeftijdsgenoot die interacties uitlokt.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

24. Ti ta taal! Ga voor een verhaal!

Hivset

Hoe taalontwikkeling stimuleren bij (anderstalige) kinderen? Op een interactieve manier gaan we aan de slag met verschillende spelmethodieken om zowel de taalontwikkeling als de sociaal-emotionele ontwikkeling bij schoolgaande kinderen te stimuleren

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

25. Voorlezen met een handpop, pedagogische insteek

NARRATA VZW

Steeds meer kinderdagverblijven kiezen voor een handpop. Een pop maakt een voorleessessies laagdrempeliger en helpt om het verhaal sterker over te brengen. De pop helpt om inhoud over te brengen, thema’s aan te spreken of situaties te verduidelijken. De pop kan zorgen voor veel meer interactie omdat ze de rol kan overnemen van vriend en leeftijdsgenoot die interacties uitlokt.

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 2,5 à 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, gezinsopvang, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche

26. Aan de slag met kamishibai

Tenz VZW

Inge neemt je mee naar de oorsprong van kamishibai en laat je de magische en verbindende kracht hiervan ervaren. We zoomen in op hoe kamishibai als interactieve vertelvorm bijdraagt tot woordenschatverruiming, taalactivering en leesplezier!

Doelgroep

Regio

Duurtijd

Begeleiding

1 dagdeel van 3 uur

Antwerpen, Limburg , Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen

Groepsopvang, baby's & peuters, Schoolgaand

Download volledige fiche

download

volledige fiche